Biegowelove.pl

informacje o Polsce. Wybierz tematy, o których chcesz dowiedzieć się więcej

Zbadano wpływ wariantów predysponujących do nowotworu na śmiertelność osób, które przeżyły

Zbadano wpływ wariantów predysponujących do nowotworu na śmiertelność osób, które przeżyły

Ten artykuł został zrecenzowany według Science Proces edycji
I Zasady.
Redaktorzy Przy zapewnieniu wiarygodności treści wyróżniono następujące cechy:

Weryfikacja faktów

Publikacja recenzowana

Renomowana agencja informacyjna

Korekta

Z badania opublikowanego w październikowym numerze czasopisma wynika, że ​​u osób, które w dzieciństwie przeżyły nowotwór i są nosicielami wariantów predysponujących do nowotworu, występuje większy wskaźnik śmiertelności z powodu późnych nowotworów złośliwych Lancet Onkologia.

Qing Chen z Shanghai Jiao Tong University School of Medicine i współpracownicy wykorzystali dane z dwóch retrospektywnych badań kohortowych – St. Jude Lifetime Cohort (SJLIFE) i Childhood Cancer Survivor Study (CCSS) – z prospektywną obserwacją pacjentów żyjących przez co najmniej pięć lat od diagnozy raka u dzieci z wykorzystaniem danych z całego genomu linii zarodkowej lub całego egzomu. Zidentyfikowano warianty predysponujące do raka, wpływające na 60 genów powiązanych z powszechnymi zespołami predyspozycji do raka.

W badaniu wzięło udział łącznie 12 469 uczestników: 4402 z SJLIFE i 8067 z CCSS. Naukowcy odkryli, że u 5,1% uczestników występowały warianty predysponujące do raka (odpowiednio 6,7 i 4,3% w grupach SJLIFE i CCSS), które były istotnie powiązane ze zwiększonym zaostrzeniem kolejnych nowotworów. Ogółem było 263 (2,1 procent) i 426 (3,4 procent) kolejnych zgonów związanych odpowiednio z nowotworami i innymi przyczynami.

Po 10 latach od pobrania pierwszych próbek biologicznych skumulowany współczynnik umieralności związanej z nowotworem złośliwym wyniósł odpowiednio 3,7 i 6,9% u nosicieli wariantów predysponujących do raka w ramach SJLIFE i CCSS w porównaniu z 1,5 i 2,1% u osób niebędących nosicielami. Ryzyko późniejszej śmiertelności związanej z nowotworem wzrosło w związku z nosicielstwem wariantu predysponującego do raka (współczynniki ryzyka poddystrybucji, odpowiednio 3,40 i 3,58 w SJLIFE i CCSS).

„Odkrycia te mają krytyczne implikacje dla świadczenia poradnictwa i badań genetycznych oraz tworzenia przyszłych zaleceń klinicznych dotyczących medycyny precyzyjnej dla tej rosnącej populacji” – piszą autorzy.

READ  Jak serotonina kontroluje zachowanie: badanie | zdrowie

więcej informacji:
Cheng Chen i wsp., Warianty predysponujące do linii zarodkowej raka i późna śmiertelność z powodu kolejnych nowotworów wśród osób, które długoterminowo przeżyły raka u dzieci: raport z badania St. Jude Lifespan and Childhood Cancer Survivors Study, Lancet Onkologia (2023). doi: 10.1016/S1470-2045(23)00403-5

Cecil M. Ronkers i wsp., Warianty linii zarodkowej predysponujące do raka i późniejsze ryzyko raka, Lancet Onkologia (2023). doi: 10.1016/S1470-2045(23)00461-8

Informacje o magazynie:
Lancet Onkologia