Biegowelove.pl

informacje o Polsce. Wybierz tematy, o których chcesz dowiedzieć się więcej

Węgry, Polska i Słowacja w dalszym ciągu nakładają embargo na ukraińskie zboże |  Wiadomość o wojnie między Rosją a Ukrainą

Węgry, Polska i Słowacja w dalszym ciągu nakładają embargo na ukraińskie zboże | Wiadomość o wojnie między Rosją a Ukrainą

Rolnicy z krajów sąsiadujących z Ukrainą wielokrotnie narzekali, że obfitość produktów wpływa na ich ceny krajowe.

Rządy Polski, Słowacji i Węgier zapowiedziały, że nałożą własne ograniczenia na import ukraińskiego zboża po tym, jak Komisja Europejska zdecydowała o nie przedłużaniu embarga nałożonego na pięciu sąsiadów Ukrainy z UE.

Ograniczenia nałożone przez Unię Europejską w maju pozwoliły Polsce, Bułgarii, Węgrom, Rumunii i Słowacji na wprowadzenie zakazu krajowej sprzedaży ukraińskiej pszenicy, kukurydzy, rzepaku i słonecznika, jednocześnie umożliwiając tranzyt tych dostaw w celu eksportu w inne miejsce.

„Przedłużymy ten zakaz pomimo ich braku zgody, pomimo braku zgody Komisji Europejskiej” – powiedział w piątek polski premier Mateusz Morawiecki zgromadzonym w północno-wschodnim Ełku. „Zrobimy to, bo leży to w interesie polskiego rolnika”.

Zgodnie z opublikowanym w piątek dekretem rządu Węgry nałożyły krajowy zakaz importu 24 ukraińskich produktów rolnych, w tym zbóż, warzyw, kilku produktów mięsnych i miodu.

Słowacki Minister Rolnictwa poszedł w jego ślady i ogłosił wprowadzenie w swoim kraju zakazu zbóż. Wszystkie trzy zakazy dotyczą wyłącznie importu krajowego i nie mają wpływu na tranzyt na rynki zagraniczne.

Unia Europejska utworzyła dla Ukrainy alternatywne szlaki lądowe, zwane korytarzami solidarności, do eksportu zbóż i nasion oleistych po tym, jak Rosja wycofała się w lipcu z zawartej za pośrednictwem ONZ umowy zbożowej na Morzu Czarnym, która umożliwiła bezpieczny przepływ statków towarowych.

Komisja Europejska stwierdziła, że ​​obecne środki wygasną zgodnie z pierwotnym planem w piątek po tym, jak Ukraina zgodziła się zastosować wszelkie środki prawne w ciągu 30 dni, aby uniknąć wyższych cen zbóż.

„Stwierdzono, że dzięki pracy platformy koordynacyjnej i wprowadzonym 2 maja 2023 r. środkom tymczasowym zniknęły zakłócenia na rynku w pięciu państwach członkowskich graniczących z Ukrainą” – stwierdziła Komisja Europejska w oświadczeniu.

Unia Europejska oświadczyła, że ​​powstrzyma się od nakładania jakichkolwiek ograniczeń, dopóki skuteczne środki podjęte przez Ukrainę zostaną wprowadzone i w pełni operacyjne.

READ  Kelly Harrington zdobyła złoty medal Igrzysk Europejskich w Polsce, gdzie w finale pokonała Natalię Shadrinę

Rolnicy z pięciu krajów sąsiadujących z Ukrainą wielokrotnie narzekali, że obfitość produktów wpływa na ich lokalne ceny i popycha je do bankructwa.

Kraje, z wyjątkiem Bułgarii, naciskały na przedłużenie zakazu, który wygasł 15 września.

Polska, Węgry, Słowacja i Rumunia stwierdziły już wcześniej, że mogą jednostronnie przedłużyć ograniczenia, natomiast Bułgaria w czwartek głosowała za zniesieniem ograniczeń.

Rząd rumuński, który w przeciwieństwie do swoich odpowiedników nie wprowadził zakazu jednostronnie przed majem, wyraził „ubolewanie, że nie znaleziono europejskiego rozwiązania umożliwiającego przedłużenie zakazu”.

Dodała, że ​​czeka, aż do 18 września Ukraina przedstawi swój plan działania w sprawie środków zapobiegających zwiększonemu importowi, zanim podejmie decyzję, w jaki sposób chronić rumuńskich rolników.

Ponad 60% alternatywnych przepływów przez Rumunię przepływa przez jej terytorium głównie przez Dunaj, a rolnicy zagrozili protestami, jeśli zakaz nie zostanie przedłużony.

Dzięki porozumieniu w zeszłym roku Ukraina przesuwała 60% swojego eksportu korytarzami solidarności i 40% przez Morze Czarne.

W sierpniu korytarzami solidarnościowymi przeszło około 4 mln ton ukraińskiego zboża, w tym niemal 2,7 mln ton przez Dunaj. Komisja chce w dalszym ciągu zwiększać eksport przez Rumunię, ale plan komplikują rosyjskie ataki dronów na ukraińską infrastrukturę zbożową wzdłuż Dunaju i w pobliżu granicy z Rumunią.