Biegowelove.pl

informacje o Polsce. Wybierz tematy, o których chcesz dowiedzieć się więcej

Choroba legionistów w Polsce: raport WHO

Choroba legionistów w Polsce: raport WHOSytuacja w skrócie

Na dzień 11 września 2023 r. odnotowano łącznie 166 przypadków legionellozy, Z Polski zgłoszono 23 zgony. Choroba legionistów, bardziej znana jako choroba legionistów, to choroba przypominająca zapalenie płuc, wywoływana przez bakterie, której nasilenie waha się od łagodnej choroby do ciężkiej i czasami śmiertelnej postaci zapalenia płuc.

Obraz: PublicDomainPictures z Pixabay

Ten wyraźny wzrost potwierdzonych przypadków i związanych z nimi hospitalizacji oraz zgonów obserwowany od połowy sierpnia jest niezwykły, biorąc pod uwagę, że liczba przypadków jest wyższa niż roczna liczba odnotowywana w Polsce od 2016 roku.

Polskie władze ds. zdrowia koordynują działania w zakresie badania klastrów, aktywne wykrywanie przypadków w celu zidentyfikowania dodatkowych przypadków oraz działania w zakresie zdrowia publicznego mające na celu zapobieganie przenoszeniu i ograniczanie pojawiania się nowych przypadków poprzez zapobiegawcze środki kontrolne. Od 7 września nie zgłoszono żadnych nowych przypadków, choć nie ustalono jeszcze źródła zakażenia. Dochodzenie w celu ustalenia źródła epidemii nadal trwa.

Większość ludzi zapada na chorobę legionistów poprzez wdychanie bakterii z wody lub gleby. Do chwili obecnej nie zgłoszono żadnego bezpośredniego przeniesienia wirusa z człowieka na człowieka.

Opis sytuacji

W dniu 18 sierpnia 2023 r. władze zdrowia publicznego w Rzeszowie ogłosiły wykrycie grupy 158 podejrzanych przypadków pozaszpitalnego zapalenia płuc, w tym 15 potwierdzonych laboratoryjnie przypadków choroby legionistów wśród pacjentów przyjętych do kilku szpitali w Rzeszowie.

Od 18 sierpnia do 11 września 2023 r. zgłoszono ogółem 166 przypadków potwierdzonych laboratoryjnie, wszystkie hospitalizowane i 23 powiązane zgony (śmiertelność 14%). Najwięcej przypadków, bo 67% (n = 112), odnotowano na terenie miasta Rzeszów, 23% (n = 38) przypadków w powiecie rzeszowskim i 10% (n = 16) przypadków w pozostałych lokalizacjach.

Przeczytaj więcej z Globalna Organizacja Zdrowia