Biegowelove.pl

informacje o Polsce. Wybierz tematy, o których chcesz dowiedzieć się więcej

Prezes Narodowego Banku Polskiego utrzymuje twardą retorykę  Artykuły

Prezes Narodowego Banku Polskiego utrzymuje twardą retorykę Artykuły

Podobnie jak w poprzednich wydaniach, prezes Narodowego Banku Japonii wyraził zadowolenie z niedawnego spadku inflacji CPI do celu Narodowego Banku Japonii, sugerując, że jest to efekt sukcesu polityki pieniężnej Narodowego Banku Japonii. Trzeba jednak pamiętać, że inflacja bazowa pozostaje wysoka. Rzeczywiście, sam gubernator Głabiński w innym miejscu zwracał uwagę, że inflacja bazowa utrzymuje się na wysokim poziomie i że to właśnie ta część procesów cenowych (inflacja krajowa) jest najbardziej dotknięta polityką pieniężną. Nie rozumiemy zatem nadmiernego zadowolenia ze spadku inflacji CPI do celu, gdyż ma on charakter przejściowy.

Zdaniem Narodowego Banku Centralnego w nadchodzących kwartałach inflacja CPI będzie rosła m.in. na skutek ponownego wprowadzenia podatku od wartości dodanej na żywność oraz odmrożenia cen energii, gazu i ciepła. Bank centralny spodziewa się także wzrostu inflacji do około 5,5% rok do roku do końca roku, biorąc pod uwagę scenariusz dotyczący cen energii wynikający z niedawno przyjętej przez rząd ustawy o energii. Jest to zgodne z naszymi prognozami przedstawionymi na początku tygodnia.

Gubernator Głabiński podkreślał spadek inflacji bazowej w ostatnich miesiącach, jednak w kolejnych miesiącach 2024 r. Narodowy Bank Centralny przewiduje stabilizację tej miary inflacji na uparcie wysokim poziomie powyżej 4% (4,2% na koniec 2024 r.). Nasze modele wskazują tę samą ścieżkę, co inflacja bazowa. Do głównych ryzyk inflacyjnych zalicza się podwyżkę podatku VAT na żywność, odmrożenie cen energii, ryzyko wyższych oczekiwań inflacyjnych i wyższej dynamiki płac, a także ekspansywną politykę fiskalną, niepewność geopolityczną i oczekiwane ożywienie gospodarcze. Oczekiwania inflacyjne mogą oddziaływać proinflacyjne zarówno po stronie kosztowej (wzrost kosztów, zwłaszcza w usługach pracochłonnych), jak i popytowej. Źródłem niepewności jest także skala wzrostu skłonności gospodarstw domowych do oszczędzania.