Biegowelove.pl

informacje o Polsce. Wybierz tematy, o których chcesz dowiedzieć się więcej

RWE bada możliwości zwiększenia różnorodności biologicznej w swoich farmach fotowoltaicznych w Polsce

RWE bada możliwości zwiększenia różnorodności biologicznej w swoich farmach fotowoltaicznych w Polsce

Aby zwiększyć swój zrównoważony rozwój, RWE prowadzi pilotażowy projekt biomonitoringu, aby zbadać, jak stworzyć korzystne warunki dla różnorodności biologicznej w farmach fotowoltaicznych. Dlatego firma zastosowała zabiegi przyjazne dla środowiska w 10 wybranych farmach fotowoltaicznych w województwie wielkopolskim, aby zapewnić pożyteczne siedlisko dla owadów. Należą do nich martwe drewno, drewniane pojemniki na biomasę i piasek. Wzdłuż płotu stworzono także idealne żerowiska dla różnych gatunków w postaci roślinności łąkowej.

W ciągu ostatnich 12 miesięcy RWE regularnie przeprowadzało badania terenowe dotyczące przyjaznych dla środowiska zabiegów w tych farmach fotowoltaicznych. Aby zapewnić wiarygodność wyników, monitorowanie powtórzono w 12 innych farmach fotowoltaicznych RWE bez dodatkowych środków na rzecz różnorodności biologicznej oraz na niezagospodarowanych obszarach kontrolnych, które obejmują pola uprawne i łąki. Obserwuj zakryte owady, ptaki, nietoperze, inne ssaki i gatunki, takie jak gady, a także rośliny. Przy tym projekcie badawczym RWE ściśle współpracuje z naukowcami z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

„Eksploatacja farm fotowoltaicznych w równowadze z naturą jest możliwa dzięki badaniom i ciągłemu monitoringowi” – ​​powiedziała Anna Januszka, ekspert ds. ochrony środowiska i kierownik projektu w RWE Polska. Korzystanie z danych wysokiej jakości ma kluczowe znaczenie dla naszych ambicji w zakresie zrównoważonego rozwoju, a także naszej działalności. Działania te mają na celu uczynienie RWE liderem zrównoważonego rozwoju w Polsce i za granicą.

Wyniki wstępnych pomiarów wskazują, że farmy fotowoltaiczne zapewniają przyjemne środowisko do rozwoju wielu gatunków roślin i zwierząt. Rośliny na obszarze elektrowni fotowoltaicznych są podobne do tych na łąkach, chociaż rzeczywiste gatunki na każdym obszarze nieznacznie się różnią. Występowanie gatunków owadów kształtuje się na poziomie zbliżonym do otaczających je obszarów przyrodniczych czy pól uprawnych. Brak typowych zabiegów rolniczych, takich jak koszenie czy nawożenie, zapewnia owadom odpowiednie warunki do życia i wzrostu. Badania prowadzone przez naukowców potwierdzają także, że stanowiska fotowoltaiczne są wyjątkowym schronieniem dla owadów, które znajdują tam stabilne warunki do wzrostu i zimowania, a wraz z nadejściem kolejnego sezonu mogą zasiedlać okoliczne pola uprawne. Ma to znaczenie również w produkcji rolnej. Liczebność owadów drapieżnych ogranicza występowanie szkodników na polach uprawnych. Pomiary potwierdzają, że instalacje fotowoltaiczne są także bardzo atrakcyjnym terenem dla różnych gatunków ptaków, zwłaszcza w okresie lęgowym. Badanie będzie kontynuowane przez następne 12 miesięcy w celu zebrania bardziej wiarygodnych danych na temat pozytywnego wpływu farm fotowoltaicznych na różnorodność biologiczną.

READ  Polska firma bValue zbiera 72 mln euro na inwestycje w startupy na późniejszym etapie rozwoju z Europy Środkowo-Wschodniej

Jako jedna z wiodących na świecie firm zajmujących się energetyką odnawialną, RWE konsekwentnie kontynuuje rozbudowę swojego portfela inwestycyjnego w Polsce. Spółka posiada w kraju zainstalowaną moc wiatrową na lądzie o mocy ponad 540 MW. RWE dywersyfikuje także swój portfel energii odnawialnej w Polsce, inwestując w projekty fotowoltaiczne. Obecnie spółka buduje w Polsce farmy fotowoltaiczne o mocy ponad 100 MW.

Więcej aktualności i artykułów technicznych ze światowej branży energii odnawialnej można znaleźć w najnowszym numerze magazynu Energy Global.

Wydanie Global Energy Spring 2024

Wydanie Energy Global z wiosny 2024 r. rozpoczyna się od gościnnego komentarza Fielda na temat tego, w jaki sposób magazyny akumulatorów mogą służyć jako realne rozwiązanie ograniczenia zużycia energii, po czym przechodzimy do raportu regionalnego autorstwa Theodore’a Reeda-Martina, asystenta redakcyjnego w Energy Global, przyglądającego się stan energii odnawialnej w Europie W tym numerze zamieszczono także szereg artykułów technicznych na temat infrastruktury elektrycznej, monitorowania turbin i łopatek, technologii magazynowania akumulatorów, powłok i nie tylko.

Przeczytaj artykuł online pod adresem: https://www.energyglobal.com/solar/22052024/rwe-explores-biodiversity-enhancement-at-its-photovoltaic-farms-in-poland/