Biegowelove.pl

informacje o Polsce. Wybierz tematy, o których chcesz dowiedzieć się więcej

Ponieważ kraje europejskie głodują pracowników, coraz więcej Ukraińców wybiera Niemcy zamiast Polski

Ponieważ kraje europejskie głodują pracowników, coraz więcej Ukraińców wybiera Niemcy zamiast Polski

Z raportu wynika, że ​​Polska traci dużą liczbę ukraińskich uchodźców, którzy udają się do Niemiec w poszukiwaniu wyższych zarobków i świadczeń rządowych w bogatej gospodarce zachodniej.

To, gdzie decydują się mieszkać, ma wpływ na rynki pracy w krajach europejskich, które rozpaczliwie potrzebują pracowników i stoją w obliczu spadku demograficznego ze względu na niski wskaźnik urodzeń.

Polska nie jest już ich pierwszym wyborem – powiedziała Michalina Siljevic, dyrektor ds. rozwoju gospodarczego w EWL, agencji zatrudnienia, która przeprowadziła badanie we współpracy z Centrum Studiów Europy Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego.

„Powinniśmy się niepokoić” – stwierdziła.

Ale jeden ekonomista ostrzegł, że ukraińscy uchodźcy nie są w stanie rozwiązać wszystkich niedoborów siły roboczej. Największe zapotrzebowanie na pracowników w Polsce i innych krajach regionu występuje w produkcji, budownictwie i logistyce – powiedział Andrzej Kubisiak z finansowanego przez państwo Polskiego Instytutu Ekonomicznego. Są to zawody, które zazwyczaj wykonują mężczyźni, podczas gdy większość ukraińskich uchodźców to kobiety.

W badaniu starano się zrozumieć, dlaczego liczba ukraińskich uchodźców w Polsce, która dla wielu była pierwszym przystankiem po rosyjskiej inwazji na Ukrainę 24 lutego 2022 r., spadła, a w Niemczech wzrosła. W pierwszych miesiącach wojny Polska przyjęła więcej ukraińskich uchodźców niż jakikolwiek inny kraj.

To się zmieniło. Według statystyk Unii Europejskiej liczba obywateli Ukrainy zarejestrowanych w Niemczech na koniec czerwca wyniosła 1,1 mln, wobec 975 tys. w Polsce. Oznacza to spadek o ponad 350 000 w Polsce od sierpnia 2022 r., podczas gdy w Niemczech liczba ta wzrosła o ponad 410 000.

READ  polska aborcja | Świat | hjnews.com

EWL, która blisko współpracuje z Ukraińcami na rynku pracy, szacuje, że z 350 000 osób, które wyjechały z Polski do Niemiec, około 150 000, przyznaje jednak, że nie da się dokładnie określić tej liczby. Inni wyjechali do innych krajów, przy czym w Rumunii, Kanadzie i Włoszech wzrosła liczba ukraińskiej populacji.

Francja, Czechy i Szwecja – podobnie jak Polska – również są świadkami napływu ukraińskich uchodźców za granicę.

Badanie wykazało, że dobrze rozwinięta sieć Ukraińców w Niemczech jest czynnikiem wpływającym na zmianę migracji, a ludzie, którzy już tam są, pomagają przyjaciołom i znajomym podjąć ten krok. Ankietowani w badaniu Ukraińcy podali także inne powody wyboru Niemiec, m.in. wyższe płace, wyższe świadczenia socjalne dla uchodźców i lepszą opiekę medyczną.

W badaniu wskazano także, że rządowe obowiązkowe lekcje języka niemieckiego dla uchodźców są ważnym czynnikiem pomagającym Ukraińcom w integracji ze społeczeństwem i odnalezieniu się na rynku pracy. Z kolei polski rząd oferuje uchodźcom bezpłatne szkolenia językowe, ale nie są one obowiązkowe. W raporcie stwierdzono, że w rezultacie Ukraińcy integrują się ze społeczeństwem niemieckim lepiej niż ze społeczeństwem polskim.

W badaniu przeprowadzono wywiady z 400 ukraińskimi uchodźcami, którzy najpierw uciekli do Polski, a następnie przenieśli się do Niemiec.

Jan Malki, dyrektor Centrum Studiów Europy Wschodniej, powiedział, że 400 osób to wystarczająco duża grupa, aby wyciągnąć wnioski. Ostrzegł jednak, że obecnie największą niewiadomą jest to, ile osób będzie chciało wrócić na Ukrainę po wojnie, o czym zadecyduje rozmiar zniszczeń i warunki, jakie państwo ukraińskie będzie im w stanie zaoferować.

___

Ta historia koryguje fakt, że Polska oferuje Ukraińcom bezpłatne szkolenia językowe, ale nie są one obowiązkowe.