Biegowelove.pl

informacje o Polsce. Wybierz tematy, o których chcesz dowiedzieć się więcej

Yokogawa instaluje rozwiązanie kontroli spalania w zakładzie przetwarzania odpadów w energię w Polsce

Yokogawa instaluje rozwiązanie kontroli spalania w zakładzie przetwarzania odpadów w energię w Polsce

Firma Yokogawa Electric ogłosiła, że ​​firma Yokogawa Poland zakończyła instalację rozwiązania kontroli spalania FuzEvent™ w zakładzie przetwarzania odpadów na energię (WtE) prowadzonym przez Krakowski Holding Komunalny SA w Krakowie. FuzEvent został opracowany przez Dublix Technology ApS, spółkę zależną Yokogawy, która specjalizuje się w rozwiązaniach poprawiających wydajność zakładów spalających odpady komunalne i biomasę w celu wytworzenia energii elektrycznej i pary dla sieci ciepłowniczych. Badania wydajności tego rozwiązania w zakładzie przetwarzania odpadów na energię w Krakowie wykazały, że zwiększa ono wolumen spalania odpadów o 2,5% (co odpowiada 5500 ton rocznie przy pracy zakładu na pełnych obrotach). Czyni to utrzymując emisję szkodliwych gazów spalinowych w ustalonych przez rząd granicach oraz zapewniając stały przepływ pary dla optymalnej pracy swoich turbin parowych, zwiększając w ten sposób produkcję energii elektrycznej dla sieci krajowej i zaopatrując Kraków w ciepło miejskie.

Oddana do użytku w 2016 roku Zakład Przetwarzania Odpadów na Energię w Krakowie jest największym tego typu obiektem w Polsce, posiada nowoczesną konstrukcję i jest sprawnie funkcjonującą instalacją, mogącą spalić 245 000 ton odpadów komunalnych rocznie . W wyniku spalania rocznie powstaje około 100 000 megawatogodzin energii elektrycznej i 1 miliona gigadżuli ciepła. Posiada certyfikat zielonej energii od polskiego rządu, a wytwarzana przez niego energia sprzedawana jest do krajowej sieci energetycznej.

Większość nowoczesnych elektrowni przetwarzających odpady na energię wytwarza energię elektryczną, wykorzystując energię cieplną ze spalania odpadów do produkcji pary napędzającej turbiny. W porównaniu z konwencjonalnymi źródłami paliwa, ilość energii wytwarzanej ze spalania odpadów komunalnych z gospodarstw domowych jest bardziej zróżnicowana ze względu na różnice w zawartości wilgoci i gęstości. Sortowanie odpadów na dużą skalę, które zostało wprowadzone w ostatnich latach w wielu miastach Europy, również komplikuje tę sytuację, a stabilna kontrola tego procesu okazuje się coraz trudniejsza, opierając się wyłącznie na tradycyjnej regulacji PID (technologia sterowania natężeniem przepływu, temperatura, poziom, ciśnienie i materiały), nawet w przypadku dobrze zaprojektowanych zakładów przetwarzania odpadów w energię.

READ  Polka Majka wygrywa, gdy Vulta idzie na druty

W Polsce i większości innych krajów europejskich istnieją dwa sposoby na zwiększenie przychodów z zakładów przetwarzających odpady na energię. Pierwszym z nich jest utrzymanie maksymalnej mocy elektrowni poprzez zapewnienie stabilnych warunków spalania odpadów i utrzymanie produkcji pary na określonym poziomie w określonych krytycznych i bezpiecznych warunkach pracy elektrowni, a drugim zwiększenie objętości spalanych odpadów poprzez zwiększenie gotowości zakładu do pracy i tym samym zwiększenie opłat odbiorowych Odpady i przetwarzanie (opłata bramowa) płatna od ilości odpadów przeznaczonych do spalenia.

System FuzEvent™ firmy Dublix to wysokowydajne rozwiązanie do kontroli spalania, oparte na unikalnej, zaawansowanej technologii sterowania, która wykorzystuje specjalistyczną wiedzę firmy na temat procesu spalania. Można go zainstalować jako dodatek do istniejących systemów sterowania, bez konieczności dodawania nowych czujników do instalacji, zmiany istniejących struktur sterowania lub dokonywania kosztownych modyfikacji istniejącego sprzętu.Umożliwia także scentralizowane zarządzanie poprzez zintegrowany system kontroli produkcji. Rozwiązując podstawowe problemy spalania odpadów komunalnych i zapewniając stabilne spalanie, pozwala elektrowniom pracować z pełną wydajnością i zwiększać ilość wytwarzanej energii elektrycznej i pary, jednocześnie zwiększając ilość spalanych odpadów.

W ramach tego projektu eksperci firmy Dublix, posiadający dogłębną wiedzę na temat zakładów przetwarzających odpady w energię i duże doświadczenie w realizacji szeregu symulacji, świadczyli usługi doradcze, które obejmowały przeprowadzenie studium wykonalności w celu oszacowania korzyści, jakie przyniesie FuzEvent ™, które przyniosłoby rozwiązanie.Zwiększyli wielkość spalania odpadów oraz produkcję energii elektrycznej i cieplnej w tej stacji, następnie przeanalizowali wcześniejsze dane eksploatacyjne i metody operacyjne wysoce doświadczonych operatorów stacji. W wyniku przeprowadzonych badań stwierdzono, że ilość spalanych w tym zakładzie ilości odpadów może zostać zwiększona o 2,5% (co odpowiada wzrostowi o 5500 ton rocznie przy pracy zakładu z pełną mocą).

„Jestem bardzo dumny z tego, jak wprowadzenie wysokowydajnego rozwiązania firmy Dublix do kontroli spalania zaowocowało ilościową poprawą wskaźników cyfrowych klienta i znacząco przyczyni się do zwiększenia przychodów. Dla firm na całym świecie, które obsługując technologię przetwarzania odpadów na energię fabrykach Yokogawa zapewni wsparcie w celu zwiększenia przychodów i przyczyni się do zarządzania ESG, opierając się na naszej unikalnej, wysokiej jakości technologii i możliwościach doradczych.” Wiceprezes i dyrektor Centrali Biznesowej ds. Energii i Zrównoważonego Rozwoju oraz Globalnej Centrali Sprzedaży.

READ  Olimpijka, która pojechała do Polski, jest teraz pod bardzo ścisłą ochroną i nie zna nawet własnego adresu

Więcej aktualności i artykułów technicznych ze światowej branży energii odnawialnej można znaleźć w najnowszym numerze magazynu Energy Global.

Wydanie Energy Global na jesień 2023 r

W jesiennym wydaniu Energy Global na rok 2023 znajduje się zbiór artykułów technicznych poświęconych ekologicznemu wodorowi, technologii instalacji wiatrowych, rozwiązaniom do monitorowania łopat i nie tylko. W tym numerze zawarto także raport regionalny przedstawiający niektóre kluczowe australijskie projekty dotyczące energii odnawialnej.

Przeczytaj artykuł online pod adresem: https://www.energyglobal.com/bioenergy/26102023/yokogawa-installs-combustion-control-solution-a-wte-plant-in-poland/