Biegowelove.pl

informacje o Polsce. Wybierz tematy, o których chcesz dowiedzieć się więcej

Fitch podtrzymuje rating Polski na poziomie „A-” i perspektywę stabilną – Sekcja Arabska

Fitch podtrzymuje rating Polski na poziomie „A-” i perspektywę stabilną – Sekcja Arabska

Fitch, jedna z „wielkiej trójki” agencji ratingowych na świecie, powołała się na „zdywersyfikowaną gospodarkę” Polski. Oprócz „dość solidnych ram makroekonomicznych stanowiących podstawę członkostwa w UE, lepszych zewnętrznych zasobów fiskalnych i poziomu długu publicznego nieco niższego niż w innych ocenianych krajach”.

Agencja tak stwierdziła oczekiwany połysk Wzrost PKB ma być 0,4 proc. w tym roku, w następnym w 2024 r. o 2,4 proc.

Dodała to „RKonsumpcja i eksport gospodarstw domowych radziły sobie szczególnie słabo w ostatnich kwartałach ze względu na połączenie wysokiej inflacji, wysokich stóp procentowych i słabego popytu zewnętrznego.

„Widzimy silne ożywienie konsumpcji w nadchodzących kwartałach, wspierane przez silny rynek pracy i wzrost płac realnych, natomiast perspektywy dla eksportu są znacznie mniej pewne ze względu na słabe rynki zewnętrzne”. Fitch poinformował w piątek.

„Oczekujemy, że inwestycje pozostaną kluczowym czynnikiem wzrostu, podobnie jak w 2023 r., częściowo dzięki wydatkom na obronność” – dodała.

(pzn)

Źródło: Babo, fitcheratings.com, gov.pl

READ  Powstaje w Polsce rząd zombie - POLITICO