Biegowelove.pl

informacje o Polsce. Wybierz tematy, o których chcesz dowiedzieć się więcej

Bank Światowy wspiera sztandarowy program Polski na rzecz poprawy jakości powietrza i efektywności energetycznej

Warszawa, 9 grudnia 2021 Bank Światowy pożyczy Polsce 250 mln euro na poprawę jakości powietrza i efektywności energetycznej. Finansowanie to zostało zatwierdzone w środę przez Radę Dyrektorów Wykonawczych Grupy Banku Światowego, która reprezentuje akcjonariuszy instytucji.

W tym nowym projekcie Bank Światowy będzie wspierał rozbudowę Programu Priorytetowego Czyste Powietrze. Program zapewnia pomoc i zachęty dla właścicieli domów rodzinnych, którzy polegają na starych i zanieczyszczających środowiska kotłach, aby zastąpić je czystszymi, bardziej wydajnymi obiektami i ocieplić swoje domy. Realizowany jest przez polskie Ministerstwo Klimatu i Środowiska oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) we współpracy z 16 funduszami regionalnymi. Jest to największy w Europie program dotyczący jakości powietrza i efektywności energetycznej, który ma objąć trzy miliony gospodarstw domowych i znacząco poprawić jakość powietrza, przynosząc wymierne korzyści dla zdrowia, środowiska i klimatu.

„We współpracy z polskimi instytucjami i Komisją Europejską pomogliśmy trzy lata temu położyć podwaliny pod ogólnokrajową inicjatywę poprawy jakości powietrza w Polsce. Obecnie wzmacniamy naszą współpracę, łącząc wsparcie finansowe i techniczne mające na celu rozwój Czystości Program Priorytetowy dla Powietrza.Naszą ambicją na najbliższe pięć lat jest wspieranie zarówno dekarbonizacji sektora ciepłowniczego, jak i włączenia i tempa programu.” Galina A. Vinslett, Dyrektor Krajowy Banku Światowego na Unię Europejską.

Środki pożyczkowe z nowej Operacji dla Rezultatu (PforR) Banku Światowego trafią bezpośrednio do budżetu państwa i będą wypłacane zgodnie z kamieniami milowymi reform osiągniętymi przez Priorytetowy Program Czyste Powietrze. Obejmują one wzmocnienie polityki, takie jak uruchomienie komponentu o niższych dochodach i zwiększenie udziału banków komercyjnych, a także cele oparte na liczbie zmodernizowanych kotłów i odnowionych domów.

Ministerstwo Klimatu i Środowiska pomaga poprawić jakość powietrza poprzez działania programowe, legislacyjne i finansowe. Przez ostatnie trzy lata pokazaliśmy, że Program Priorytetowy Czyste Powietrze, z miesięcznym naborem kilkudziesięciu tysięcy uczestników, jest prawdziwą platformą poprawy jakości powietrza w Polsce. Ale nie możemy po prostu usiąść i odpocząć. Wręcz przeciwnie, jesteśmy zdeterminowani, aby wprowadzić dalsze ulepszenia i rozszerzyć inicjatywę, szczególnie poprzez dotarcie do ludności o niższych dochodach. Cieszymy się, że Bank Światowy kontynuuje swoją rolę międzynarodowego partnera w tej podróży Anna Moskowa, Minister Klimatu i Środowiska Polski.

READ  Jesteśmy zjednoczeni z Ukrainą

Polska od lat zmaga się z jakością powietrza. Według międzynarodowych szacunków co roku ponad 46 000 osób umiera przedwcześnie z powodu złej jakości powietrza. Aż do 80 procent zanieczyszczeń wynika ze spalania paliwa niskiej jakości w budynkach jednorodzinnych, co jest celem planu oceny wyników Banku Światowego.

„W walce ze smogiem dbamy o zdrowie ludzi i środowiska, jednocześnie przyczyniając się do tak bardzo potrzebnej transformacji energetycznej Polski. Przez długi czas ściśle współpracowaliśmy ze społeczeństwem obywatelskim, alarmami smogowymi i społecznościami lokalnymi, aby znaleźć optymalne rozwiązania do tej priorytetowej kwestii.Odnieśliśmy również korzyści Nasze wysiłki są wspierane przez instytucje międzynarodowe, takie jak Bank Światowy i Komisja Europejska Bartomij Orzic, Pełnomocnik Premiera RP ds. Programu Priorytetowego Czyste Powietrze.

Bank Światowy od wielu lat wspiera kraje w ich wysiłkach na rzecz poprawy jakości powietrza. Kraje, które otrzymały finansowanie z Banku Światowego lub porady dotyczące tego programu reform, to m.in. Chiny, Indie, Peru, Egipt, Chile i Meksyk.

Grupa Banku Światowego

Bank Światowy to międzynarodowa instytucja finansowa, której misją jest ograniczanie ubóstwa i promowanie zrównoważonego rozwoju. W skład Grupy Banku Światowego wchodzi pięć organizacji: Międzynarodowy Bank Odbudowy i Rozwoju (IBRD), Międzynarodowe Stowarzyszenie Rozwoju (IDA), Międzynarodowa Korporacja Finansowa (IFC), Wielostronna Agencja Gwarancji Inwestycji (MIGA) oraz Międzynarodowa Centrum Gwarancji Inwestycyjnych. Rozstrzyganie sporów inwestycyjnych (ICSID). Bank Światowy działa w ponad stu krajach, udzielając pożyczek uprzywilejowanych, które napędzają inwestycje i reformy w takich obszarach, jak między innymi transformacja energetyczna, infrastruktura, sektor finansowy i zdrowie. Bank Światowy wspiera również kraje poprzez projekty doradcze i analityczne.

Polska przystąpiła do Banku Światowego w 1986 roku. W 1990 roku biuro zostało otwarte w Warszawie. Od tego czasu Bank Światowy jest jedną z wiodących organizacji wspierających rozwój Polski. Poza pożyczkami w wysokości 16 mld USD dla Polski, Bank Światowy zrealizował szereg projektów analitycznych w takich obszarach jak finanse publiczne, prowadzenie biznesu, reformy rynku pracy, infrastruktura i zdrowie. Do najważniejszych inicjatyw realizowanych obecnie w Polsce należą projekty ochrony przeciwpowodziowej, wsparcie obszarów nadrabiających zaległości, działania na rzecz jakości powietrza oraz reformy systemu opieki zdrowotnej.

READ  NuScale i KGHM postanawiają rozmieścić SMR w Polsce: nowa energia jądrowa