Biegowelove.pl

informacje o Polsce. Wybierz tematy, o których chcesz dowiedzieć się więcej

Wzrost statusu społecznego może zmniejszyć ryzyko demencji • Earth.com

Wzrost statusu społecznego może zmniejszyć ryzyko demencji • Earth.com

Niedawne badanie wykazało, że podniesienie statusu społecznego może znacznie zmniejszyć ryzyko rozwoju demencji lub przynajmniej opóźnić jej wystąpienie.

Demencja, termin odnoszący się do schorzeń charakteryzujących się utratą pamięci i zaburzeniami funkcji poznawczych, nie tylko obciąża systemy opieki zdrowotnej, ale także poważnie wpływa na jakość życia pacjentów i ich rodzin.

Poprzednie badania wykazały związek między statusem społeczno-ekonomicznym (SES) – w tym pochodzeniem rodziców, poziomem wykształcenia, dochodami i statusem zatrudnienia – a ryzykiem demencji.

Jednakże rola mobilności społecznej, czyli zmian statusu społeczno-ekonomicznego w ciągu życia jednostki, w wpływaniu na to ryzyko nie została dobrze udokumentowana.

Starzenie się i funkcje poznawcze

Demencja to ogólny termin odnoszący się do obniżonych funkcji poznawczych na tyle, że zakłócają codzienne życie. Obejmuje szereg schorzeń charakteryzujących się utratą pamięci, zaburzeniami oceny sytuacji i zmianami w zachowaniu.

Choroba Alzheimera jest najczęstszym typem demencji, stanowiącym 60–80% przypadków. Inne typy obejmują otępienie naczyniowe, otępienie z ciałami Lewy’ego i otępienie czołowo-skroniowe.

Objawy demencji często zaczynają się od łagodnej utraty pamięci, ale z biegiem czasu stopniowo się pogarszają. Osoby z demencją mogą mieć trudności z językiem, dezorientację, wahania nastroju i trudności w wykonywaniu znanych zadań.

Te zaburzenia poznawcze wynikają z uszkodzenia komórek mózgowych, wpływając na ich zdolność do wzajemnego komunikowania się.

Chociaż wiek jest najważniejszym czynnikiem ryzyka, demencja nie jest normalną częścią starzenia się. Genetyka, styl życia i warunki zdrowotne, takie jak choroby serca i cukrzyca również przyczyniają się do zwiększonego ryzyka. Wczesna diagnoza i opieka wspomagająca mogą poprawić jakość życia osób dotkniętych chorobą i ich rodzin.

Powiązanie statusu społecznego z ryzykiem demencji

Naukowcy z Uniwersytet w Osaceopublikowane w Sieć JAMA jest otwartaDostarczono dowody poparte danymi łączące mobilność społeczną w górę z niższym ryzykiem demencji.

Ich odkrycia sugerują, że obniżenie statusu społecznego wiąże się z największą utratą długowieczności w zdrowiu od 75. roku życia.

READ  Anatomia naczyniowa czwartego odcinka wątroby u dawców wątroby

I odwrotnie, mobilność w górę w statusie społeczno-ekonomicznym (SES) wiąże się z dłuższą długowiecznością w zdrowiu. Co uderzające, korzyści płynące z awansu zawodowego przewyższają korzyści dla osób, które od dzieciństwa miały niezmiennie wysoki poziom SES.

„Dzięki dużemu i solidnemu zbiorowi danych nasze odkrycia jeszcze bardziej potwierdzają związek między mobilnością społeczno-ekonomiczną a ryzykiem demencji” – mówi główny autor badania.

„Nasze odkrycie, że mobilność społeczna przez całe życie człowieka jest powiązana z dłuższym okresem starzenia się wolnego od demencji, oznacza, że ​​poprawa warunków społeczno-ekonomicznych może być kluczem do zapobiegania demencji i zdrowej długowieczności”.

Demencja i zmiana stanu cywilnego

Naukowcy przeanalizowali dane z japońskiego badania oceny starzenia się (ang. Japanese Aging Assessment Study).JAGES), w którym w latach 2010–2016 wzięło udział 9186 uczestników w wieku 65 lat i więcej.

Wykorzystując metaanalizę bez nadzoru i klasyfikację opartą na danych, zbadali zmiany w statusie społeczno-ekonomicznym uczestników na przestrzeni ich życia.

W badaniu zidentyfikowano sześć różnych wzorców zmiany statusu społeczno-ekonomicznego i wykorzystano Krajowy Rejestr Usług Długoterminowej Opieki Pielęgniarskiej do zidentyfikowania przypadków demencji, co umożliwiło szczegółowe zbadanie związku między tymi zmianami a ryzykiem demencji.

Wpływ zmian stanu na ryzyko demencji

Analiza wykazała, że ​​przejście w górę SES wiąże się ze znacznie niższym ryzykiem demencji w porównaniu ze stabilnymi wzorcami SES. Z drugiej strony przesunięcia w dół SES znacznie zwiększają ryzyko.

W badaniu zbadano także pośredniczący wpływ zachowań związanych ze stylem życia, chorób współistniejących i czynników społecznych na związek między przejściem do SES a ryzykiem demencji.

Cechy fizyczne i zachowania związane ze stylem życia miały szczególny wpływ na przejścia w górę, podczas gdy czynniki społeczne odegrały ważną rolę w przejściach w dół.

„Przyszłe badania powinny zająć się mechanizmami, za pośrednictwem których status społeczno-ekonomiczny wpływa na zdrowie poznawcze, w tym potencjalnymi interwencjami zmniejszającymi ryzyko demencji” – mówi główny badacz.

READ  Tajemniczy obiekt momentalny ponownie zderzył się z Jowiszem przez japońskich astronomów

„Zrozumienie niuansów wpływu statusu społeczno-ekonomicznego i jego zmian na demencję jest niezbędne do opracowania ukierunkowanych strategii, które uwzględniają podstawowe czynniki społeczno-ekonomiczne przez całe życie jednostki”.

Znaczenie mobilności społecznej i ekonomicznej

Badanie to podkreśla znaczący wpływ, jaki mobilność społeczna może mieć na zmniejszenie ryzyka demencji i promowanie zdrowej długowieczności.

W związku z tym poprawa warunków społeczno-ekonomicznych może być kluczową strategią w zapobieganiu demencji, dając nadzieję na zdrowsze życie wolne od demencji.

Pełne badanie opublikowano w czasopiśmie Sieć JAMA jest otwarta.

—–

Podoba Ci się to, co przeczytałem? Zapisz się do naszego newslettera, aby otrzymywać ciekawe artykuły, ekskluzywne treści i najnowsze aktualizacje.

Odwiedź nas w EarthSnap, bezpłatnej aplikacji udostępnionej przez Erica Rallsa i Earth.com.

—–