Biegowelove.pl

informacje o Polsce. Wybierz tematy, o których chcesz dowiedzieć się więcej

BEWI: podpisuje umowę nabycia większościowego pakietu akcji IZOBLOK w polskiej spółce giełdowej w celu umocnienia swojej pozycji w branży motoryzacyjnej

Wyniki Aukcji Bezpośredniego Zakupu Strukturalnego odbyły się 17 listopada 2021 r.

najnowsze wiadomości

Wywiad z gubernatorem NBP przeprowadzony przez węgierską gazetę biznesową Világgazdaság

Data: 11-16-2021

W celu ograniczenia ryzyka utrzymywania się wysokiej inflacji w średnim okresie Narodowy Bank podniósł stopy procentowe w październiku i listopadzie, w tym stopę referencyjną do 1,25%. […] Dalsze decyzje będą zależały od przyszłej oceny sytuacji i oczekiwań inflacyjnych – mówi prezes NBP prof. Adam Glapiński w rozmowie z węgierskim dziennikiem gospodarczym Világgazdaság.

Világgazdaság opublikował dziś wywiad z prof. Adamem Glapińskim, prezesem Narodowego Banku Polskiego.

Poniżej przedstawiamy wybrane fragmenty tego wywiadu.

 1. Ta wysoka inflacja wynika z połączenia kilku wstrząsów o charakterze globalnym. To przede wszystkim szybki wzrost światowych cen surowców energetycznych, aw ostatnim okresie także cen surowców rolnych. Ponadto światowe ceny wzrosły w wyniku zakłóceń w globalnych łańcuchach dostaw i znacznie wyższych kosztów transportu międzynarodowego w porównaniu z poprzednimi latami. A w Europie wyższe ceny uprawnień do emisji dwutlenku węgla w wyniku polityki klimatycznej UE powodują wzrost inflacji. Oczywiście gospodarki Europy Środkowo-Wschodniej nie są odporne na skutki takich wstrząsów, a wzrost cen w naszym regionie jest wysoki.

 2. […] Istnieje ryzyko, że inflacja utrzyma się na wysokim poziomie, zwłaszcza w krajach, w których obserwujemy znaczny wzrost aktywności gospodarczej. Nie powinno dziwić, że działające w podobnych warunkach banki centralne Europy Środkowo-Wschodniej podjęły podobne działania. […] Decyzje banków centralnych – na razie iw przyszłości – zależą od ich oceny bieżącej koniunktury i inflacji oraz oczekiwań w poszczególnych gospodarkach. Różnice w tych ocenach przekładają się na różnice w terminach, wielkości i tempie zacieśniania polityki pieniężnej.
 3. […] W świetle niepewności co do wpływu jesiennej fali epidemii na sytuację gospodarczą zauważyliśmy, że zasadna jest większa ostrożność w naszych działaniach. Jednak gdy ta niepewność ustąpiła, a jednocześnie ryzyko inflacji pojawiło się na wysokim poziomie, podjęliśmy zdecydowane działania.
 4. […] Trendy inflacyjne w poszczególnych krajach regionu pozostają zbliżone, więc moment pierwszej podwyżki nie ma tu większego znaczenia.
 5. […] Nasze przyszłe decyzje będą jak zawsze zależeć od otrzymanych danych i informacji, ich oceny i późniejszego sformułowania prognoz. Dlatego nie składamy żadnych oświadczeń w tym zakresie. Jedyne, co mogę zapewnić, to to, że NBP nie pozwoli na utrzymywanie się inflacji na wysokim poziomie.
 6. […] W połączeniu z gwałtownym wzrostem cen energii i surowców rolnych we wrześniu oraz doniesieniami o przedłużających się zakłóceniach w globalnych łańcuchach dostaw, wzrosło prawdopodobieństwo wzrostu inflacji i pozostawania na wysokim poziomie przez dłuższy czas, niż wcześniej przewidywaliśmy.
 7. W celu ograniczenia ryzyka utrzymywania się wysokiej inflacji w średnim okresie NBP podniósł stopy procentowe w październiku i listopadzie, w tym stopę referencyjną do 1,25%. Zasadniczo oznacza to wycofanie się z akomodacyjnej polityki pieniężnej wprowadzonej w odpowiedzi na kryzys. Dalsze decyzje będą zależały od przyszłej oceny sytuacji i oczekiwań inflacyjnych.

 8. […] Nie ulega wątpliwości, że działania NBP są korzystne dla polskiego złotego. Dzieje się tak, ponieważ NBP prowadzi politykę pieniężną w taki sposób, aby zapewnić stabilność cen w średnim okresie, a jednocześnie wspierać wzrost aktywności w polskiej gospodarce. Tym samym projekt przyczynia się do stworzenia atrakcyjnych i stabilnych warunków do realizacji średnio- i długoterminowych projektów inwestycyjnych.
 9. Decyzje Rady Polityki Pieniężnej na październik i listopad były decydujące i miały na celu ograniczenie ryzyka utrzymywania się inflacji na wysokim poziomie.

 10. Jeśli chodzi o kurs walutowy […] Jej obecny poziom sprzyja wzrostowi aktywności gospodarczej. […] Wobec silnych negatywnych szoków zewnętrznych nawet obserwowana aprecjacja kursu walutowego nie doprowadzi do istotnego obniżenia bieżącej inflacji. Będzie to jednak bolesne dla eksporterów, a przez to niekorzystne dla gospodarki.

 11. […] Polski Bank Centralny ma ugruntowaną tradycję niezależności od czynników politycznych – zarówno krajowych, jak i zagranicznych. W tej kwestii nic się nie zmieniło. NBP będzie nadal prowadził politykę pieniężną w ten sposób – biorąc pod uwagę bieżącą i prognozowaną sytuację makroekonomiczną – aby zapewnić stabilność złotego.

Zachęcamy do zapoznania się z pełnym wywiadem pod adresem: Prezes polskiego banku centralnego nie widzi podwyżki stóp procentowych w regionie (vg.hu)

Wywiad z gubernatorem NBP przeprowadzony przez węgierską gazetę biznesową Világgazdaság

zastrzeżenie

Narodowy Bank Polski Udostępnij tę treść na 17 listopada 2021 Ponosi wyłączną odpowiedzialność za zawarte w nich informacje. Dystrybuowane przez ogólny, nieedytowane i niezmodyfikowane, datowane 17 listopada 2021, 17:59:37 UTC.

READ  Liderzy G20 handlują w rzymskiej chmurze