Biegowelove.pl

informacje o Polsce. Wybierz tematy, o których chcesz dowiedzieć się więcej

Praworządność – Parlament Europejski podejmie kroki prawne przeciwko Komisji, jeśli pozostaje w tyle w zakresie praworządności

.

Przy 529 głosach za, 148 głosach przeciw i 10 głosach za, Parlament zadeklarował komisji, że „uzna ten fakt za instytucję, jeśli nie podejmie wszystkich odpowiednich środków w celu ochrony wartości i interesów finansowych UE”. ”. W grudniu ubiegłego roku negocjacje między państwami członkowskimi UE dotyczące budżetów europejskich w UE były zakładnikami w obawie, że rząd, w tym Polska i Węgry, będzie musiał uszanować prawowite państwo UE. Osiągnięty kompromis pozwolił na wdrożenie mechanizmu w tym roku, ale państwa członkowskie zgodziły się, że nie zostanie on wdrożony przed wydaniem wytycznych w świetle orzeczenia brytyjskiego sądu. „Unia Europejska, obecnie okupowana przez dwa kraje. Posłowie nalegają, aby zastosować istniejące przepisy dotyczące przepisów ustawy, a przyjęcie tych wytycznych nie może być warunkowe. Jeśli jednak Komisja uzna takie wytyczne za konieczne, rezolucja na ten czwartek stwierdza, że ​​muszą one być gotowe do 1 czerwca i mieć dostęp do Parlamentu, zanim będą mogły zostać przyjęte. (Belka)

READ  MYTILINEOS Siemens Energy partnerem w elektrociepłowni CCGT o mocy 560MW w Polsce