Biegowelove.pl

informacje o Polsce. Wybierz tematy, o których chcesz dowiedzieć się więcej

Niski poziom albuminurii wiąże się ze zwiększonym ryzykiem przewlekłej choroby nerek i niewydolności nerek

Niski poziom albuminurii wiąże się ze zwiększonym ryzykiem przewlekłej choroby nerek i niewydolności nerek

Ten artykuł został zrecenzowany według Science Proces edycji
I Zasady.
Redaktorzy Przy zapewnieniu wiarygodności treści wyróżniono następujące cechy:

Weryfikacja faktów

Publikacja recenzowana

zaufane źródło

Korekta

Źródło: Pixabay/CC0 domena publiczna

× Zamknąć

Źródło: Pixabay/CC0 domena publiczna

Badanie przeprowadzone na pacjentach z przewlekłą chorobą nerek (CKD) wykazało znaczne zwiększone ryzyko rozwoju PChN i niewydolności nerek ze zwiększoną albuminurią (białko w moczu), nawet przy poziomach mniejszych niż 30 mg/g. Odkrycia te rodzą pytania o najlepszy moment na rozpoczęcie leczenia zmniejszającego zawartość białka w moczu oraz o to, czy dalsze obniżenie poziomu albumin może poprawić wyniki zdrowotne u osób z przewlekłą chorobą nerek, które mają już stosunkowo niski poziom albumin w moczu. Wyniki publikowane są w Roczniki chorób wewnętrznych.

Albuminuria jest głównym czynnikiem ryzyka rozwoju przewlekłej choroby nerek, szczególnie jeśli jest sklasyfikowana jako umiarkowana (30 do 300 mg/g) lub ciężka (>300 mg/g). Dane dotyczące wartości prognostycznej albuminurii w granicach normy są jednak ograniczone.

Badacze z Boston University School of Medicine, Chobanian i Avedisyan, przebadali 1629 uczestników badania CRIC (kohorta przewlekłej niewydolności nerek), aby oszacować wzrost łącznej częstości występowania przewlekłej choroby nerek z większym wyjściowym poziomem albuminurii wśród osób z przewlekłą chorobą nerek i albuminurią. niż 30 mg/g).

Poziomy albumin i kreatyniny w próbkach moczu wykorzystano do obliczenia stosunku albuminy do kreatyniny w moczu (UACR), ważnego wskaźnika zdrowia nerek. Następnie autorzy sprawdzili, w jaki sposób marker ten wraz z innymi czynnikami był powiązany z rozwojem PChN w ciągu 10 lat, biorąc pod uwagę potencjalne czynniki, które mogą mieć wpływ na wyniki.

Dane wykazały, że uczestnicy z wyższym poziomem albumin w moczu byli bardziej narażeni na pogorszenie choroby nerek lub niewydolność nerek. W szczególności 10-letnie różnice w ryzyku bezwzględnym między osobami z UACR wynoszącym 15 mg/g lub więcej w porównaniu z osobami z UACR wynoszącym 5 do mniej niż 15 mg/g i 0 do mniej niż 5 mg/g wyniosły 7,9% i 10 % 7%. Wyższe w przypadku rozwoju przewlekłej choroby nerek i odpowiednio 5,1% i 6,3% w przypadku niewydolności nerek.

Wyniki te pozostały solidne, gdy porównano osoby z UACR wynoszącym 10 mg/g lub więcej z osobami z UACR mniejszym niż 10 mg/g. Wyniki były niezależne od kilku zmiennych towarzyszących, w tym od wyjściowej czynności nerek.

więcej informacji:
Roczniki chorób wewnętrznych (2024). www.acpjournals.org/doi/10.7326/M23-2814

Informacje o magazynie:
Roczniki chorób wewnętrznych


READ  Przenoszenie SARS-CoV-2 między przypadkami bezobjawowymi jest mniejsze