Biegowelove.pl

informacje o Polsce. Wybierz tematy, o których chcesz dowiedzieć się więcej

Zrozum, co Polska wnosi do stołu

Zrozum, co Polska wnosi do stołu

Oczekuje się, że Prezydent Polski Andrzej Duda i jego żona Agata Kornhauser-Duda przybędą 6 lutego do Kigali z wizytą państwową mającą na celu wzmocnienie współpracy dwustronnej w różnych istniejących dziedzinach.

Przeczytaj także: Oczekuje się, że polski prezydent przybędzie do Kigali

Jego wizyta następuje około osiem miesięcy po wizycie ministrów spraw zagranicznych obu krajów Podpisanie umowy o szkoleniu personelu dyplomatycznego Omówiono kwestie związane ze wzmocnieniem wymiany gospodarczej i współpracy w sektorach rolnictwa, inżynierii i technologii informatycznych.

Wizyta Dudy jest częścią jego podróży służbowej do krajów Afryki Wschodniej, w tym do Kenii i Tanzanii. Zdaniem polskiej prezydencji wizyty te wpisują się w rozpoczętą w 2017 roku polską misję międzynarodową mającą na celu budowanie relacji z krajami Afryki. Jego plan podróży po Rwandzie przewiduje, że będzie prowadził dwustronne rozmowy z prezydentem Paulem Kagame, przewodniczył podpisaniu umów o współpracy między obydwoma krajami, odwiedzi Pomnik Ludobójstwa w Kigali i weźmie udział m.in. w Polskim Forum Biznesu.

Przeczytaj także: Rwanda i Polska podpisują trzy umowy w celu zacieśnienia współpracy

W ciągu ostatnich lat Rwanda i Polska zacieśniły stosunki dwustronne w różnych dziedzinach szkolnictwa wyższego. obronaRolnictwo, handel, inwestycje itp. Obecnie w Polsce studiuje ponad 1500 studentów z Rwandy, co stanowi największą liczbę studentów zagranicznych z jednego kraju.

Rwanda otworzyła ambasadę w stolicy Polski, Warszawie, w 2021 r. Później, w grudniu 2022 r., została utworzona Ambasada RP w Rwandzie w Kigali, co dodatkowo wzmocniło szybko rozwijającą się współpracę między obydwoma krajami.

Przeczytaj także: Rwanda i Polska ustanawiają Rwandyjską Akademię Dyplomatyczną

W lipcu 2023 r. oba kraje podpisały umowę o solidarności podatkowej, której celem jest poprawa efektywności systemu podatkowego Rwandy poprzez zmniejszenie luki podatkowej, zwalczanie uchylania się od płacenia podatków i uchylania się od płacenia podatków oraz cyfryzację administracji podatkowej. Protokół ustaleń zapewnił solidną platformę wymiany wiedzy, informacji i najlepszych praktyk w zakresie administracji podatkowej.

READ  Balon d'Salt dla Roberta Lewandowskiego zamiast Balon d'Or: Jak miasto w Polsce naprawia „niesprawiedliwość”

W ciągu ostatnich pięciu lat Polsce udało się zwiększyć przestrzeganie przepisów, podwoić podatek dochodowy i zmniejszyć luki w podatku VAT, dzięki czemu ma wiele do zaoferowania Rwandzie w zakresie najlepszych praktyk w zakresie skutecznej administracji podatkowej.

Dowiedziawszy się o udanych w Polsce reformach w obszarze opodatkowania i automatyzacji systemu podatkowego, Rwanda była gotowa pracować nad przyspieszeniem swoich reform. Protokół ustaleń między obydwoma krajami powstał w następstwie trwających reform podatkowych w Rwandzie, których celem jest obniżenie stawek podatkowych, poszerzenie podstawy opodatkowania, poprawa przestrzegania przepisów podatkowych i ograniczenie uchylania się od płacenia podatków.

Przeczytaj także: Dlaczego Polska chce zwiększyć inwestycje w Rwandzie

Niewiążące porozumienie koncentruje się głównie na podatku od wartości dodanej, w szczególności na ograniczaniu luki podatkowej, zwalczaniu przestępstw podatkowych i dostarczaniu rozwiązań przeciwko szarej strefie, a także proponowaniu reform ułatwiających przedsiębiorczość. Dostarcza Urzędowi Skarbowemu Rwandy (RRA) wglądu w polskie rozwiązania dotyczące przenoszenia zysków w wyniku erozji podstawy opodatkowania, w oparciu m.in. o standardy OECD.

Protokół ustaleń umożliwia również Rwandzie poprawę cyfryzacji administracji podatkowej, w szczególności wykorzystanie systemów cyfrowych do wykrywania przestępstw podatkowych, poprawę usług cyfrowych dla podatników, umożliwienie składania cyfrowych deklaracji podatkowych i faktur, a także poprawę efektywności pracy organów podatkowych administracja.

Polska znana jest również ze swojej wiedzy i możliwości w sektorze przemysłowym, w szczególności w produkcji o wartości dodanej i eksporcie żywności do większości krajów Europy Środkowo-Wschodniej. Na początku 2020 r. wizytująca delegacja biznesowa wyraziła zainteresowanie Jabiru Agribusiness Project (GAHP), komercyjnym ekosystemem rolniczym, który rozwija nowoczesny, zaawansowany łańcuch wartości obejmujący około 15 600 hektarów gruntów ornych.

W grudniu 2022 r. podczas Rwandyjsko-Polskiego Forum Biznesu, które odbyło się w Kigali, polskie i rwandyjskie firmy badały możliwości inwestycyjne w różnych obszarach, w tym w edukacji, finansach, ICT i zdrowiu.

Agroprzetwórstwo, górnictwo i ICT są Oto kilka innych obszarów, na których Rwanda może zyskać Jeśli jest to partner z Polską.

READ  Polska rozwija wywiad morski, kładąc stępkę pod drugi statek SIGINT

Dobre stosunki dwustronne dają między innymi również lokalnemu sektorowi prywatnemu szansę na penetrację większej liczby rynków europejskich, wykorzystując Polskę jako bramę. Rwanda stara się dywersyfikować swój rynek eksportowy, a Polska jest jednym z docelowych rynków europejskich.

Przeczytaj także: Polscy inwestorzy badają możliwości rolnictwa w Rwandzie

Mając to na uwadze, zachęca się także polskich inwestorów do inwestowania w Rwandzie To drugie to dobre środowisko biznesowe. Rwanda należy do nielicznych gospodarek Afryki Subsaharyjskiej, które w dalszym ciągu poprawiają swój klimat biznesowy.

Polscy inwestorzy kilkakrotnie odwiedzali Rwandę w celu zbadania możliwości handlowych i inwestycyjnych, a niektórzy z nich wyrazili zainteresowanie sektorem rolnictwa i przetwórstwa rolnego. Dostrzegli to także polscy inwestorzy Otwarty na współpracę Mogą wykorzystać swoje doświadczenie z gospodarką Rwandy z korzyścią dla Rwandyjczyków.

Kraj środkowoeuropejski jest dwuizbową republiką parlamentarną, liczącą ponad 38 milionów mieszkańców; Zdecydowana większość to katolicy.

Według Banku Światowego od 2023 r. polska gospodarka i PKB wynoszący 1,7 bln dolarów zajmują szóste miejsce w Unii Europejskiej, a eksport towarów i usług szacuje się na 62,6 proc. PKB do końca 2022 r. – podaje Bank Światowy. . Jako jedyna europejska gospodarka w 2008 r. uniknęła recesji. W 2019 r. przyjęła ustawę zwalniającą pracowników poniżej 26. roku życia z podatku dochodowego.

Choć Polska jest członkiem Jednolitego Rynku Europejskiego, nie przyjęła euro jako prawnego środka płatniczego i utrzymuje własną walutę – złoty polski.

Eksporterów i inwestorów do Polski przyciąga duża liczba ludności, wykształcona i konkurencyjna siła robocza, duże perspektywy wzrostu gospodarczego oraz położenie zapewniające szerszy dostęp do rynku UE liczącego 448,4 mln obywateli. Według najnowszych danych 62% ludności czynnej zawodowo pracuje w sektorze usług, 29% w przetwórstwie przemysłowym, a 8% w rolnictwie.

Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) spodziewa się jednak, że wzrost PKB Polski spowolni w 2023 r. do 0,9 proc. z 4,9 proc. w 2022 r. Spowolnienie to wynika głównie z zakrojonej na szeroką skalę inwazji Rosji na Ukrainę.

READ  Unilever inwestuje 90 mln zł w fabrykę ramenu w Polsce

Historycznie wiodące sektory obejmowały motoryzację, lotnictwo, sprzęt i oprogramowanie IT, produkty spożywcze, transport, farmaceutyki, produkcję papieru, sprzęt i usługi finansowe.

Historia, przyroda i ciekawostka

Polska odzyskała niepodległość w 1918 roku, po zakończeniu I wojny światowej. Naturalnie jest przeplatany lasami, dużymi rzekami, szerokimi równinami i wysokimi górami. Warszawa to mieszanka nowoczesnej zabudowy z zabytkową architekturą, która w większości uległa poważnym zniszczeniom podczas II wojny światowej.

Do ciekawostek o Polsce należy między innymi to, że jest domem dla największego zamku na świecie – Zakonu Krzyżackiego w Malborku – i domem dla pierwszego na świecie odwróconego domu zbudowanego w lesie.