Biegowelove.pl

informacje o Polsce. Wybierz tematy, o których chcesz dowiedzieć się więcej

Zapobieganie zakrzepicy przez aspirynę nie ustępuje heparynie drobnocząsteczkowej u pacjentów ze złamaniami

1. W tym randomizowanym badaniu klinicznym nie stwierdzono różnic w śmiertelności, zatorowości płucnej ani bezpieczeństwie między profilaktyką przeciwzakrzepową aspiryną a heparyną drobnocząsteczkową u pacjentów ze złamaniami.

2. Częstość występowania DVT była większa w przypadku stosowania aspiryny niż heparyny drobnocząsteczkowej.

Poziom oceny katalogu: 1 (doskonały)

Podsumowanie badania: Profilaktyka zakrzepowa jest obecnie zalecana w celu zmniejszenia śmiertelności i powikłań związanych z żylną chorobą zakrzepowo-zatorową po złamaniach. Aspiryna jest często preferowana przez pacjentów stosujących leki przeciwzakrzepowe zamiast heparyny drobnocząsteczkowej ze względu na niższy koszt i podawanie doustne. Istnieje jednak niewiele dowodów porównujących terapię aspiryną i heparyną drobnocząsteczkową. W tym randomizowanym badaniu klinicznym porównano skuteczność i bezpieczeństwo aspiryny i heparyny drobnocząsteczkowej w leczeniu trombolizy u pacjentów ze złamaniami kończyn, miednicy lub panewki. Heparynę drobnocząsteczkową podawano podskórnie w dawce 30 mg dwa razy dziennie oraz aspirynę doustnie w dawce 81 mg dwa razy dziennie. Profilaktyka przeciwzakrzepowa wygasła lub była kontynuowana przy wypisie, w zależności od aktualnych protokołów klinicznych każdego szpitala. Pacjentów obserwowano przez 90 dni. Częstość zgonów nie różniła się istotnie między grupami, nawet po stratyfikacji według wieku lub przyczyny śmierci. Częstość występowania niezakończonej zgonem zatorowości płucnej nie różniła się istotnie między grupami. Było znacznie więcej przypadków DVT w grupie aspiryny niż w grupie heparyny drobnocząsteczkowej. Wyniki dotyczące bezpieczeństwa, w tym krwawienia, powikłania rany, głębokie infekcje miejsca operowanego lub inne poważne zdarzenia niepożądane, nie różniły się istotnie między grupami. Jako ograniczenie, badanie miało charakter otwarty i występowały różnice w czasie trwania profilaktyki zakrzepowej po wypisaniu ze szpitala w zależności od protokołu szpitalnego.

Kliknij, aby przeczytać badanie NEJM

dogłębnie [randomized controlled trial]: W tym randomizowanym kontrolowanym badaniu klinicznym porównano skuteczność i bezpieczeństwo profilaktyki trombolitycznej z aspiryną i heparyną drobnocząsteczkową u pacjentów ze złamaniami. Pacjenci w wieku powyżej 18 lat, którzy przebyli złamanie kończyny leczone chirurgicznie lub złamanie miednicy lub panewki leczone chirurgicznie lub niechirurgicznie (n = 12211) zostali losowo przydzieleni do grupy otrzymującej aspirynę (n = 6101) lub heparynę drobnocząsteczkową (n = 6110). . . Pacjentów obserwowano przez 90 dni. Przestrzeganie protokołu wyniosło odpowiednio 94,7% i 96,9% dla grup otrzymujących aspirynę i heparynę drobnocząsteczkową. 90-dniowe prawdopodobieństwo zgonu wynosiło odpowiednio 0,78% i 0,73% w grupach otrzymujących aspirynę i heparynę drobnocząsteczkową i nie różniło się znacząco między grupami. Częstość występowania niezakończonej zgonem zatorowości płucnej nie różniła się istotnie między grupami. Prawdopodobieństwo wystąpienia 90-dniowej DVT było znacznie wyższe w grupie aspiryny niż w grupie heparyny drobnocząsteczkowej (2,51% i 1,71%; różnica 0,80 punktu procentowego; 95% przedział ufności, 0,28 do 1,31). Jeśli chodzi o wyniki dotyczące bezpieczeństwa, nie było znaczących różnic w krwawieniach, powikłaniach rany, głębokich zakażeniach miejsca operowanego ani innych poważnych zdarzeniach niepożądanych między grupami. Podsumowując, tromboliza z aspiryną nie była gorsza od heparyny drobnocząsteczkowej w zapobieganiu zdarzeniom zakrzepowo-zatorowym u pacjentów z urazami ortopedycznymi.

READ  Terapia podróżnicza: wakacje mogą przynieść korzyści osobom z problemami ze zdrowiem psychicznym

Zdjęcie: P.D

© 2023 2 Minute Medicine, Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadne prace nie mogą być powielane bez wyraźnej pisemnej zgody 2 Minute Medicine, Inc. Zapytanie licencyjne tutaj. Żaden artykuł nie powinien być interpretowany jako porada medyczna i nie jest zamierzony przez autorów lub 2 Minute Medicine, Inc.