Biegowelove.pl

informacje o Polsce. Wybierz tematy, o których chcesz dowiedzieć się więcej

Xarelto przewyższa aspirynę pod względem zmniejszania ryzyka nawrotu udaru mózgu

27 października 2021

2 minuty na przeczytanie

Ujawnienia: Raport Merklera został przyznany przez American Heart Association w trakcie prowadzenia badania i służył jako biegły sądowy dotyczący zaburzeń neurologicznych poza przedstawioną pracą. Proszę zapoznać się z badaniem dla wszystkich istotnych ujawnień finansowych innych autorów.

Nie mogliśmy przetworzyć Twojej prośby. Spróbuj ponownie później. Jeśli problem będzie się powtarzał, skontaktuj się z obsługą [email protected]

Jak wynika z prospektywnej metaanalizy randomizowanego badania klinicznego, Xarelto był skuteczniejszy od aspiryny pod względem zmniejszania ryzyka nawrotu udaru mózgu lub zatorowości systemowej u osób z dysfunkcją lewej komory.

„Podzbiór udarów kryptogenicznych często wydaje się pojawiać jako zator i jest określany jako udary zatorowe o nieokreślonym źródle (ESUS)” mgr inż. Aleksandra E. Merklera, z Department of Neuroscience w Weill Cornell Medical College w Nowym Jorku i współpracownicy piszą w: Neurologia gamma. Dwa ostatnie randomizowane badania kliniczne (nowe podejście do hamowania rywaroksabanu czynnika Xa w badaniu globalnym w porównaniu z aspiryną w celu zapobiegania niedrożności

Źródło: Adobe Stock

w ESUS [NAVIGATE ESUS] Próba i eteksylan dabigatranu do wtórnej prewencji udaru mózgu u pacjentów z udarem zatorowym o nieokreślonym źródle. [RESPECT-ESUS] Badanie) wykazało, że antykoagulanty nie były lepsze niż aspiryna w zmniejszaniu ryzyka nawrotu udaru i zatorowości systemowej u wszystkich pacjentów z ESUS.

Dodali: „Jednak pacjenci objęci tymi badaniami mieli potencjalnie niejednorodną etiologię ESUS, a antykoagulacja nie była skuteczną kompleksową strategią leczenia dla tej niezróżnicowanej grupy”.

Według naukowców źródła bloku serca i następującego po nim udaru mózgu mogą wynikać z: lewa komora (LV), LV, nieprawidłowości ruchów regionalnych ścian i upośledzona kurczliwość LV są powszechne wśród pacjentów z ESUS i mogą również prowadzić do powstania skrzepliny, zatorowości serca i udaru mózgu. Jednak obecnie nie uważa się, aby te postacie dysfunkcji hipotensyjnej były związane ze zwiększonym ryzykiem zatorowości serca, co skutkuje brakiem przepisywania leków przeciwzakrzepowych wśród pacjentów z udarem mózgu z tymi nieprawidłowościami.

READ  wiadomości ze świata | Kanada otworzy granice dla w pełni zaszczepionych podróżnych od 7 września

W aktualnej analizie danych z NAVIGATE ESUS Merkler i współpracownicy zbadali, czy: Antykoagulacja Skuteczniej niż aspiryna zmniejszała liczbę nawrotów udaru u pacjentów z zaburzeniami ESUS i LV. Przeanalizowali dane z 459 ośrodków rekrutacji udarów w 31 krajach od 7107 pacjentów w wieku 50 lat lub starszych, którzy mieli potwierdzenie neuroobrazowania ESUS w okresie od 7 dni do 6 miesięcy przed badaniem przesiewowym i którzy mieli udokumentowaną ocenę funkcji LV w momencie włączenia do badania. Badacze losowo przypisali uczestnikom 15 mg Xarelto (rywaroksaban, Janssen/Bayer) lub 100 mg aspiryny raz dziennie. Główne punkty końcowe obejmowały ustalenie, czy rywaroksaban był skuteczniejszy niż kwas acetylosalicylowy pod względem zmniejszania ryzyka nawrotu udaru mózgu lub zatorowości systemowej (pierwszy punkt końcowy), nawrotu udaru mózgu, zatorowości systemowej, zawału mięśnia sercowego lub zgonu z przyczyn sercowo-naczyniowych (punkt końcowy). Naukowcy zidentyfikowali lokalną dysfunkcję niskiego ciśnienia za pomocą echokardiografii i zdefiniowali ją jako „umiarkowane do ciężkiego globalnego upośledzenia kurczliwości niskiego napięcia i/lub regionalnych nieprawidłowości w ruchu ścian”.

Ponadto wykorzystali model proporcjonalnych hazardów Coxa do oceny interakcji z leczeniem i obliczenia częstości akcji serca osób losowo przydzielonych do rywaroksabanu w porównaniu z aspiryną na podstawie stanu dysfunkcji LV.

Wyniki wykazały dysfunkcję LV u 502 (7,1%) uczestników (średni wiek 67 lat, 26% kobiet). Naukowcy odnotowali roczne częstość występowania pierwotnych zdarzeń u tych pacjentów na poziomie 2,4% (95% CI, 1,1-5,4) w przypadku osób leczonych rywaroksabanem i 6,5% (95% CI, 4-11) w przypadku osób przyjmujących aspirynę. Uczestnicy bez dysfunkcji LV mieli podobne wskaźniki rywaroksabanu (5,3%; 95% CI, 4,5-6,2) i aspiryny (4,5%; 95% CI, 3,8-5,3). Osoby z dysfunkcją LV, które otrzymywały rywaroksaban w porównaniu z aspiryną, miały mniejsze ryzyko wystąpienia pierwszorzędowego punktu końcowego (HR = 0,36; 95% CI, 0,14-0,93), w przeciwieństwie do uczestników bez dysfunkcji LV (HR = 1,16; 95% CI, 0,93-). 1,46). Naukowcy zaobserwowali wyniki podobne do wyniku wtórnego.

READ  Astronauta na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej robi zdjęcie błyskawicy uderzającej w górę

„Należy rozważyć wtórne badanie poświęcone profilaktyce udaru mózgu u pacjentów z dysfunkcją LV w celu oceny skuteczności i bezpieczeństwa antykoagulacji w zapobieganiu zatorowi serca i następującemu po nim udarowi” – ​​piszą Merkler i współpracownicy.