Biegowelove.pl

informacje o Polsce. Wybierz tematy, o których chcesz dowiedzieć się więcej

„Szturchnięcia” behawioralne znacząco zwiększają przestrzeganie regularnych badań przesiewowych mammograficznych

„Szturchnięcia” behawioralne znacząco zwiększają przestrzeganie regularnych badań przesiewowych mammograficznych

Pacjenci biorący udział w Próbie A zostali losowo przydzieleni do grupy otrzymującej zlecenie na mammografię z blokadą miejsca – zlecenie składał konkretny lekarz w zależności od regionu lub oddziału. Ma to na celu ograniczenie konieczności samodzielnego podpisywania zleceń przez lekarza i odciążenie pacjenta przy uzyskiwaniu takiego zlecenia. Tymczasem osoby z grupy kontrolnej otrzymały albo wiadomość na portalu pacjenta, albo list pocztą wskazujący, że spóźniły się na mammografię. Pacjenci biorący udział w Próbie B zostali losowo przydzieleni do grupy otrzymującej list zatwierdzony przez lekarza pierwszego kontaktu, a nie typową komunikację od większej organizacji parasolowej. Osoby biorące udział w obu badaniach otrzymywały także losowe przypomnienia SMS-em o badaniu przesiewowym.

Po trzech miesiącach 15,4% pacjentek w grupie zamówienia zbiorczego ukończyło mammografię w porównaniu z 12,7% pacjentek w grupie placebo („znaczący” wzrost, z bezwzględną różnicą 2,7%). W grupie, w której porównywano SMS-y, mammografię ukończyło 15,1% pacjentek otrzymujących taką komunikację w porównaniu z 13% pacjentek, które tego nie zrobiły (również znaczący wzrost o 2,1%). W Próbie B po trzech miesiącach 12,5% osób, które otrzymały list potwierdzający dokument, miało wykonaną mammografię w porównaniu z 11,4% w grupie kontrolnej (nieistotne, 1,1%). W grupie porównawczej SMS-ów egzamin ukończyło 13,2% osób, które otrzymały monit, w porównaniu do 10,7% w grupie, która nie otrzymywała SMS-ów (znaczny wzrost o 2,5%).

Mehta i in. Przeprowadziła także analizę finansową tych interwencji. Koszt na jednego pacjenta wyniósł 5,90 USD za podstawowy kontakt, 7,69 USD za podstawowy kontakt za pomocą wiadomości tekstowych, 4,07 USD za podstawowy kontakt w ramach zamawiania zbiorczego i 6,23 USD za podstawowy kontakt za pomocą wiadomości tekstowych i zamawiania zbiorczego.

„Wyniki tych dwóch równoległych, randomizowanych badań klinicznych w świecie rzeczywistym pokazują, że kampanie na dużą skalę można ulepszyć, korzystając z nowych spostrzeżeń z nauk behawioralnych i technologii informatycznych” – zauważyli autorzy. „Potrzebne są przyszłe badania, aby wykazać, w jaki sposób można dalej zwiększyć liczbę badań przesiewowych w ramach częstszych programów badań przesiewowych”.

READ  Bicie rekordów impulsów laserowych pozwala na badanie zjawisk astrofizycznych w laboratorium

Więcej informacji, w tym o potencjalnych ograniczeniach badania, można znaleźć pod linkiem poniżej.