Biegowelove.pl

informacje o Polsce. Wybierz tematy, o których chcesz dowiedzieć się więcej

Silny wzrost PKB w I-21 kw. Pomimo ograniczeń

Silny wzrost PKB w I-21 kw. Pomimo ograniczeń

Silny PKB w I kw. 21 pomimo ograniczeń: Oczekujemy, że wzrost PKB w I kw. 21 wyniesie 1,4% r / r (+ 1,1% kw / kw), zgodnie z oczekiwaniami rynkowymi. Zaskakująco dobre dane ekonomiczne za marzec spowodowały znaczny wzrost średniej kwartalnej produkcji przemysłowej i sprzedaży detalicznej. Pomimo ograniczeń nałożonych przez większość I-21 kwartału, które dotknęły głównie sektor handlu i usług, sprzedaż detaliczna przyspieszyła do 2,8% r / rz -2,7% r / r obserwowanych w IV kwartale 2020 r. Z drugiej strony, średnia produkcja przemysłowa wyniosła 7,4% r / r. % rok do roku w pierwszym kwartale 21 roku w porównaniu z 5,8% rok do roku w czwartym kwartale 2020 roku. Ogólnie rzecz biorąc, polska gospodarka stała się bardziej odporna w obliczu środków ograniczających pierwszy kwartał 21 roku będzie kwartałem Drugi z ujemną roczną dynamiką wzrostu. Nie można jednak wykluczyć pozytywnego zaskoczenia – może to wynikać ze zwiększonego wkładu zapasów i / lub salda handlowego.

Czynniki napędzające rynek obligacji: rentowność 10-letnich obligacji jest bliska 1,7%. Po silnym wzroście rentowności pod koniec kwietnia, rentowność 10-letnich LCY ustabilizowała się i oscylowała w wąskim przedziale 1,65-1,7% w zeszłym tygodniu, odzwierciedlając rozwój rynku bazowego. W rezultacie spread wobec obligacji 10X pozostał na niezmienionym poziomie około 190 punktów bazowych. Według MinFin, po zeszłotygodniowej aukcji zamiany Polska pokryła już 67% tegorocznych potrzeb pożyczkowych. Dzisiaj BGK sprzedał na pierwszej aukcji w tym miesiącu ok. 4,4 mld zł w banknotach. Do tej pory BGK wyemitował blisko 18,5 mld zł, a maksymalna emisja w tym roku ma wynieść 33,2 mld zł. W tym tygodniu NBP przeprowadzi pierwszą operację luzowania ilościowego w tym miesiącu.

Czynniki napędzające rynek Forex: zwiększona zmienność złotego W ciągu tygodnia złoty charakteryzował się zwiększoną zmiennością, która mogła utrzymywać się równieŜ w tym tygodniu. Wzrost dolara w pierwszej połowie tygodnia i niepewność co do orzeczenia Sądu Najwyższego w sprawie kredytów we franku szwajcarskim spowodowały, że kurs EURJPY wzrósł do 4,58. Jednak słabsze od oczekiwań dane z rynku pracy w USA za kwiecień były negatywne dla dolara, który gwałtownie spadł w piątek. Rozwój dolara w połączeniu z orzeczeniem Sądu Najwyższego w sprawie kredytów we frankach szwajcarskich, który można uznać za pozytywny dla sektora bankowego, był pozytywny dla złotego, gdyż kurs EURJPY podszedł do 4,55 na koniec tygodnia. W tym tygodniu złoty może pozostać zmienny, ponieważ kolejne orzeczenie Sądu Najwyższego z 11 maja może dostarczyć dalszych wskazówek w kwestii kredytów hipotecznych na rynku Forex.

READ  Huawei mógł odsłuchiwać rozmowy z holenderskiej sieci komórkowej Huawei

Pobierz pełny raport