Biegowelove.pl

informacje o Polsce. Wybierz tematy, o których chcesz dowiedzieć się więcej

Polska: CPI blisko 14% Wzrost cen daleki od przekroczenia

Polska: CPI blisko 14% Wzrost cen daleki od przekroczenia

(MENAFN– Praca)

Niestety dane pokazują, że inflacja bazowa rośnie już piąty miesiąc z rzędu powyżej 1% miesięcznie (tym razem 1,2-1,3%). W ujęciu rocznym stopa bazowa wynosi już 8,6%. To bardzo niepokojący znak. Inflacja zewnętrzna może wkrótce osłabnąć, ale groźniejsza inflacja wewnętrzna pozostaje silna i przyspiesza.

Rynki hurtowe sugerują, że dynamika żywności może spowolnić w czerwcu, a presja ze strony wyższych cen energii powinna zniknąć po sezonie grzewczym, ale głównym problemem jest inflacja bazowa. Pokazuje, że presja cenowa szybko przenosi się na inne komponenty. A efekty drugiej rundy są coraz silniejsze.

Decydenci w wielu krajach starają się zapobiec efektom drugiej rundy, podnosząc stopy procentowe i zacieśniając politykę fiskalną, nawet kosztem spowolnienia gospodarczego. W Polsce zacieśnienie banków centralnych wiąże się z poluzowaniem polityki fiskalnej (szacujemy ekspansję fiskalną na poziomie około 3% PKB w 2022 r.), pozostawiając jedynie minimalnie ograniczony policy mix. Utrzyma to silny wzrost konsumpcji, pogarszając sytuację inflacyjną. Tak szybki wzrost inflacji bazowej wspiera prognozę NBP dotyczącą stopy procentowej na poziomie 8,5% i oczekiwania, że ​​inflacja osiągnie szczyt na poziomie 15-20% w skali roku.

MENAFN31052022000222011065ID1104301103

* Zastrzeżenie dotyczące treści:

Niniejsza publikacja została przygotowana przez ING wyłącznie w celach informacyjnych bez względu na posiadane środki, stan majątkowy czy cele inwestycyjne danego użytkownika. Informacje nie stanowią rekomendacji inwestycyjnej, porady inwestycyjnej, prawnej lub podatkowej ani oferty ani zaproszenia do kupna lub sprzedaży jakiegokolwiek instrumentu finansowego. Przeczytaj więcej tutaj: https://think.ing.com/about/disclaimer/


Zastrzeżenia prawne: MENAFN dostarcza informacje „tak jak są” bez jakiejkolwiek gwarancji. Nie ponosimy odpowiedzialności za dokładność informacji zawartych w tym artykule, treści, obrazów, filmów, licencji ani za kompletność, legalność lub wiarygodność informacji zawartych w tym artykule. Jeśli masz jakiekolwiek skargi dotyczące praw autorskich lub problemy związane z tym artykułem, skontaktuj się z powyższym dostawcą usług.

READ  Poland Extralica Week 5: Gudno nadal jest idealne, tuż za Ripnikiem