Biegowelove.pl

informacje o Polsce. Wybierz tematy, o których chcesz dowiedzieć się więcej

Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju inwestuje w R.Power w Polsce

Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju inwestuje w R.Power w Polsce


  • Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju inwestuje 75 mln euro w R.Power, niezależnego producenta energii z siedzibą w Polsce

  • Pierwsza wspólna inwestycja EBOR z Funduszem Inwestycyjnym Inicjatywy Trójmorza (3SIIF)

  • Inwestycja wspierająca rozwój portfela zielonej energii R.Power i przyczyniająca się do rozwoju mocy odnawialnych w gospodarkach, w których działa EBOR

Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju (EBOR) wspiera rozwój wytwarzania zielonej energii inwestując w R.Power SA, pionowo zintegrowanego dewelopera energii odnawialnej i niezależnego producenta energii z siedzibą w Polsce.

Bank przeznaczył 75 mln euro na podwyższenie kapitału w celu rozszerzenia swojej działalności. To druga inwestycja EBOR w R.Power po udziale w emisji zielonych obligacji spółki w 2022 roku.

R.Power jest jednym z najszybciej rozwijających się prywatnych deweloperów zajmujących się energią odnawialną w Polsce. W ostatnich latach spółka znacznie rozszerzyła swoje portfolio OZE, nie tylko w Polsce, ale także na innych rynkach UE, m.in. w Rumunii, Niemczech, Włoszech, Hiszpanii i Portugalii.

EBOR inwestuje wraz z Funduszem Inwestycyjnym Inicjatywy Trójmorza (3SIIF), wyspecjalizowanym funduszem handlowym ukierunkowanym na inwestycje infrastrukturalne w Europie Środkowo-Wschodniej (CEE). To pierwsza wspólna inwestycja Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju wraz z trzecim międzynarodowym funduszem inwestycyjnym.

Połączone podwyższenie kapitału przez EBOR i 3SIIF będzie wspierać długoterminową strategię wzrostu R.Power, w tym plan osiągnięcia operacyjnego portfela fotowoltaiki w całej UE w ciągu najbliższych dwóch lat, co umożliwi osiągnięcie znacznych oszczędności w zakresie emisji. . EBOR będzie współpracować z R.Power w celu wzmocnienia swoich praktyk w zakresie ładu środowiskowego, społecznego i korporacyjnego, ze szczególnym naciskiem na zarządzanie ryzykiem i problemami w łańcuchu dostaw.

Transakcja wymaga jeszcze zgód organów regulacyjnych.

Wsparcie EBOR pojawia się w momencie, gdy pozyskiwanie kapitału staje się coraz trudniejsze, a potrzeba przyspieszenia rozwoju energetyki odnawialnej większa niż kiedykolwiek, w obliczu rosnącej niepewności geopolitycznej i obaw związanych z globalnym bezpieczeństwem energetycznym. Uznaje się, że rozproszona energia odnawialna jest rozwiązaniem nie tylko pozwalającym osiągnąć globalne cele w zakresie zerowej emisji, ale także zapewniającym bezpieczne i niedrogie dostawy energii.

„Jesteśmy podekscytowani współpracą z R.Power i wspieraniem jej drogi rozwoju” – powiedział Grzegorz Zieliński, dyrektor ds. energii na Europę w EBOR. „Szybko rozwijający się deweloperzy zajmujący się energią odnawialną, tacy jak R.Power, odgrywają kluczową rolę w transformacji energetycznej i przyspieszanie rozwoju odnawialnych źródeł energii w Polsce.” I region. Cieszymy się, że możemy wesprzeć firmę, aby stała się jedną z największych regionalnych firm działających w obszarze energii odnawialnej.

„Inwestycja EBOR w R.Power wspiera dwa strategiczne cele EBOR w Polsce: wspieranie zielonej transformacji polskiej gospodarki i wzmacnianie prywatnych firm” – powiedziała Elisabetta Falcetti, dyrektor regionalna EBOR na Polskę i kraje bałtyckie. Dzięki temu jest ona bardziej odporna sprostać wyzwaniom rynkowym Wierzymy, że nasze wsparcie poprzez zadłużenie i kapitał własny pomoże R.Power osiągnąć strategiczne cele, jakim jest stanie się wiodącym regionalnym niezależnym producentem energii.

Przemek Pinta, współzałożyciel i dyrektor generalny R.Power, powiedział: „Znaczna inwestycja kapitałowa EBOR w R.Power stanowi mocny wotum zaufania dla naszej misji i możliwości R.Power bycia wiodącym europejskim niezależnym producentem energii. Ta inwestycja wzmocni naszą siłę.” Finansowanie i pozwala na szybsze wdrażanie energii odnawialnej w naszym regionie. Dzięki nowym przychodom jesteśmy dobrze przygotowani do przyspieszenia naszych wysiłków na rzecz jaśniejszej i bardziej ekologicznej przyszłości dla wszystkich.

Joe Phillips, szef 3SIIF w Amber Infrastructure Group, powiedział: „Z zadowoleniem przyjmujemy inwestycję EBOR wraz z 3SIIF. R.Power wykazała zdolność do pomyślnego rozwoju i obsługi dużych aktywów wytwarzających energię słoneczną, których data operacyjna osiąga prawie 200 MW. Komercyjne ( COD) od czasu naszej inwestycji, stale rozwija swoje portfolio deweloperskie i aktywnie wprowadza do niego możliwości magazynowania baterii.

3SIIF inwestuje w infrastrukturę energetyczną, transportową i cyfrową w 12 państwach członkowskich UE z Europy Środkowo-Wschodniej graniczących z Morzem Bałtyckim, Adriatykiem i Morzem Czarnym (Region Trójmorza), gdzie zapotrzebowanie na długoterminowe inwestycje biznesowe w infrastrukturę krajową jest jednym z głównych najwyższy w Unii Europejskiej.

Amber Infrastructure Group (Amber) jest wyłącznym doradcą inwestycyjnym 3SIIF odpowiedzialnym za usługi inicjowania, zarządzania aktywami i pozyskiwania kapitału. Zarządzając funduszami o wartości około 5 miliardów euro, Amber inwestuje w osiem funduszy i szereg zarządzanych rachunków.

Podstawowa działalność Amber koncentruje się na pozyskiwaniu, rozwoju, doradztwie, inwestowaniu i zarządzaniu aktywami infrastrukturalnymi w sektorach infrastruktury publicznej, transportowej, energetycznej, cyfrowej i demograficznej, które wspierają życie ludzi, domów i przedsiębiorstw na całym świecie.

Siedziba główna znajduje się w Londynie, a biura znajdują się w Europie, Ameryce Północnej, Australii i Nowej Zelandii. Amber zatrudnia na całym świecie około 180 specjalistów ds. infrastruktury i zarządza ponad 175 inwestycjami.

R.Power jest wiodącym niezależnym producentem energii słonecznej w Polsce, którego obecność rośnie w innych krajach UE. Jej działalność obejmuje cały łańcuch wartości energii słonecznej, w tym rozwój elektrowni fotowoltaicznych, inżynierię elektrowni fotowoltaicznych, zaopatrzenie i budowę, eksploatację i konserwację oraz produkcję zielonej energii (jako niezależny producent energii).

Spółka posiada portfel projektów niskiego ryzyka (budowanych, w budowie lub bezpiecznie podłączonych do sieci) o mocy powyżej 1,3 GW. R.Power jest także emitentem zielonych obligacji, a wśród obligatariuszy znajdują się m.in. Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju, Polski Fundusz Rozwoju (PFR) oraz polski bank rozwoju Gospodarstwa Krajowego Bank (BGK).

READ  Polska Tour - Alpesin-Phoenix potwierdzona, na zaproszenie Gosprom-Roswell