Biegowelove.pl

informacje o Polsce. Wybierz tematy, o których chcesz dowiedzieć się więcej

12-miesięczny deficyt na rachunku obrotów bieżących Polski przekracza 3% PKB |  Eksploduj, Eksploduj

12-miesięczny deficyt na rachunku obrotów bieżących Polski przekracza 3% PKB | Eksploduj, Eksploduj

Deficyt na rachunku obrotów bieżących wyniósł w kwietniu 3,9 mld euro (konsensus 2,3 mld euro, nasza prognoza to 3,2 mld euro), po deficycie 3,0 mld euro w marcu. Szacujemy, że w ujęciu 12-miesięcznym saldo pogorszyło się z -2,2% PKB do -3,0% PKB (największy 12-miesięczny deficyt od kwietnia 2013 r.). Deficyt w handlu towarami osiągnął w kwietniu 2,5 mld euro po 3,3 mld euro w marcu. W ujęciu skumulowanym 12 miesięcy oznacza to wzrost deficytu z około 1,7% PKB do 2,2% PKB. Nadwyżka w bilansie usług w wysokości 2,2 mln euro nie zrekompensowała wysokiego deficytu: w dochodach pierwotnych (2,8 mln euro) i wtórnych (0,9 mln euro).

Wyniki handlu zagranicznego w kwietniu 2022 roku odzwierciedlają skutki wojny na Ukrainie: wzrost rachunków za import paliw i załamanie handlu z Rosją. Roczna dynamika importu towarów wyrażona w euro (22,6% w ujęciu rocznym) wyraźnie przewyższała dynamikę eksportu (6,7%).

W oświadczeniu Narodowego Banku Polskiego zwraca się uwagę na znaczący wpływ zakłóceń w globalnych łańcuchach dostaw i wojny na Ukrainie na polski handel zagraniczny. Zawirowania na świecie przyczyniły się do spadku eksportu części samochodowych, telewizorów i sprzętu AGD. Głęboki spadek sprzedaży do Rosji doprowadził również do spadku dynamiki eksportu – Rosja spadła na 23 miejsce wśród największych partnerów eksportowych Polski w kwietniu 2022 roku z siódmego miejsca rok temu. Wysoka dynamika importu wynikała z 75% wzrostu cen ropy naftowej w porównaniu do ubiegłego roku oraz rekordowych podwyżek cen gazu ziemnego i węgla. Rosja przestała być w kwietniu najważniejszym kierunkiem importu węgla i produktów rafinacji ropy naftowej, zastępując odpowiednio Australię i Niemcy.

Chińska polityka zakazu koronawirusa i lokalne blokady w Szanghaju utrudniają rozładowanie napięć w globalnych łańcuchach dostaw. O reakcji polskich firm na zakłócenia w handlu międzynarodowym piszemy w naszym raporcie Polska w globalnych łańcuchach dostaw podczas pandemii i wojny (link: https://ing-ekonomiczny.pl/publikacja/739803). [The report is in Polish, its English version will be available late this week].

READ  8,8-milionowy kontrakt Brighton, polskiego młodzieńca, Kokbara Kozłowskiego, ma zostać przypieczętowany.

Dzisiejsze dane są trochę negatywne dla złotego, gdyż wskaźniki salda zewnętrznego nadal bardzo szybko się pogarszają, choć jest to głównie spowodowane czynnikami zewnętrznymi – epidemią i wojną. Kurs złotego pozostaje pod wpływem wojny na Ukrainie i oczekiwań na podwyżkę stóp procentowych NBP, a także oczekiwań na środki unijne płynące z Narodowego Planu Naprawy. W najbliższych miesiącach spodziewamy się, że deficyt na rachunku obrotów bieżących powiększy się do około 5% PKB do końca roku.