Biegowelove.pl

informacje o Polsce. Wybierz tematy, o których chcesz dowiedzieć się więcej

Raport o rynku cementu w Europie 2022: Trendy cenowe (2017-2021) i prognoza (2022-2027) – nacisk na Niemcy, Wielką Brytanię, Francję, Włochy, Hiszpanię, Szwajcarię, Polskę, Holandię – ResearchAndMarkets.com

Raport o rynku cementu w Europie 2022: Trendy cenowe (2017-2021) i prognoza (2022-2027) – nacisk na Niemcy, Wielką Brytanię, Francję, Włochy, Hiszpanię, Szwajcarię, Polskę, Holandię – ResearchAndMarkets.com

Dublinie – ()–The „Raport i prognoza europejskiego rynku cementu na lata 2022-2027” Raport dodany do ResearchAndMarkets.com Pokazać.

W 2022 r. wielkość europejskiego rynku cementu wynosiła około 181,17 mln ton. Oczekuje się, że dzięki rosnącym inwestycjom w projekty budownictwa miejskiego rynek będzie rósł w łącznym rocznym tempie wzrostu wynoszącym 1,9% w latach 2022–2027.

Gwałtowna urbanizacja, rosnąca liczba budownictwa mieszkaniowego i komercyjnego oraz rosnący standard życia w Europie napędzają wzrost rynku. Wraz z rosnącym zapotrzebowaniem na cement i stałym wzrostem gospodarczym krajów rozwijających się na kontynencie, boom w rozwoju cementowni napędza wzrost rynku.

Ponadto, szybki rozwój zakładów produkcyjnych w związku z rosnącą ekspansją branż takich jak m.in. opieka zdrowotna czy motoryzacja, ma zwiększyć zapotrzebowanie na cement w okresie prognozy.

Ponadto oczekuje się, że silny przyczółek największych producentów cementu będzie wspierany przez rynek w regionie.

Segmentacja rynku

Raport rynkowy analizuje rynek na podstawie segmentacji, takich jak zastosowania końcowe i kluczowe regiony.

Dezintegracja rynku przez zastosowanie końcowe

 • osiedle mieszkaniowe

 • Komercyjne / instytucjonalne / przemysłowe

 • Infrastruktura

Segmentacja rynku według regionu

 • Niemcy

 • Zjednoczone Królestwo

 • Francja

 • Włochy

 • Hiszpania

 • Szwajcaria

 • Polska

 • Holandia

Scena konkurencyjna

Raport bada udziały w rynku, transformacje zakładów, możliwości, inwestycje, fuzje i przejęcia, wśród innych kluczowych wydarzeń, kluczowych graczy w branży.

Niektóre z głównych graczy rynkowych, o których mowa w raporcie, to:

 • Holcim Sp.

 • HeidelbergCement AG

 • CRH plc

 • grupa vikata

 • Buzzi Unicem SpA.

 • CEMEX, SAB de CV

 • Titan Cement International SA

 • Cementir Holding NV

Główne poruszane tematy:

1. Wstęp

2 Zasięg raportu – główny podział i zakres

3 Opis raportu

3.1 Definicja i prognoza rynku

3.2 Charakterystyka i zastosowania

3.3 Analiza rynku

3.4 Główni gracze

4 główne założenia

5 Podsumowanie wykonawcze

5.1 Przegląd

5.2 Główne sterowniki

5.3 Kluczowe zmiany

5.4 Struktura konkurencyjna

5.5 Kluczowe trendy w branży

6 strzałów rynkowych

6.1 Europa

7 branżowych możliwości i wyzwań

8 Przegląd globalnego rynku cementu

8.1 Najważniejsze wydarzenia w branży

8.2 Światowa historyczna produkcja cementu (2017-2021)

8.3 Globalna prognoza produkcji cementu (2022-2027)

8.4 Historyczne światowe zużycie cementu (2017-2021)

8.5 Prognoza światowego zużycia cementu (2022-2027)

9 Analiza rynku cementu w Europie

9.1 Najważniejsze wydarzenia w branży

9.2 Historyczna produkcja cementu w Europie (2017-2021)

9.3 Prognoza produkcji cementu w Europie (2022-2027)

9.4 Historyczne zużycie cementu w Europie (2017-2021)

9.5 Prognoza zużycia cementu w Europie (2022-2027)

9.6 Rynek cementu w Europie według zastosowania końcowego

9.6.1 Mieszkalne

9.6.2 Komercyjne / instytucjonalne / przemysłowe

9.6.3 Infrastruktura

9.7 Rynek cementu w Europie według regionu

10 Analiza regionalna

10.1 Niemcy

10.1.1 Data produkcji (2017-2021)

10.1.2 Prognoza produkcji (2022-2027)

10.1.3 Amortyzacja historyczna (2017-2021)

10.1.4 Prognoza zużycia (2022-2027)

10.2 Wielka Brytania

10.3 Francja

10.4 Włochy

10.5 Hiszpania

10.6 Szwajcaria

10.7 Polska

10,8 Holandia

11 dynamika rynku

11.1 Analiza SWOT

11.2 Analiza pięciu sił Portera

11.3 Kluczowe wskaźniki popytu

11.4 Kluczowe wskaźniki cen

12 Analiza łańcucha wartości

13 Analiza danych handlowych (kod HS – 2523)

13.1 Główne kraje eksportujące

13.1.1 według wartości

13.1.2 objętościowo

13.2 Główne kraje importujące

13.2.1 według wartości

13.2.2 objętościowo

14 Analiza cen

14.1 Historyczne trendy cenowe w Niemczech (2017-2021) i prognoza (2022-2027)

14.2 Historyczne trendy cenowe w Wielkiej Brytanii (2017-2021) i prognozy (2022-2027)

14.3 Historyczne trendy cenowe we Francji (2017-2021) i prognozy (2022-2027)

14.4 Historyczne trendy cenowe dla Hiszpanii (2017-2021) i prognoza (2022-2027)

14.5 Historyczne trendy cenowe dla Włoch (2017-2021) i prognozy (2022-2027)

14.6 Historyczne trendy cenowe w Holandii (2017-2021) i prognoza (2022-2027)

14.7 Historyczne trendy cenowe w Szwajcarii (2017-2021) i prognozy (2022-2027)

14.8 Historyczne trendy cenowe w Polsce (2017-2021) i prognoza (2022-2027)

15 Transport i logistyka

16 Wpływ polityki środowiskowej

17 krajobraz organizacyjny

18 Stowarzyszeń i organizacji przemysłu cementowego i betonowego

19 Scena konkursowa

19.1 Struktura rynku

19.2 Profile firm

 • Holcim Sp.

 • HeidelbergCement AG

 • CRH plc

 • grupa vikata

 • Buzzi Unicem SpA.

 • CEMEX, SAB de CV

 • Cementir Holding NV

 • Titan Cement International SA

Więcej informacji na temat tego raportu można znaleźć na stronie https://www.researchandmarkets.com/r/smkqgz

READ  Richter otwiera nowe polskie biuro