Biegowelove.pl

informacje o Polsce. Wybierz tematy, o których chcesz dowiedzieć się więcej

Zaktualizowana szczepionka na Covid-19 firmy Novavax jest już dostępna jako jedyna w Polsce

Zaktualizowana szczepionka na Covid-19 firmy Novavax jest już dostępna jako jedyna w Polsce

Tylko dla odbiorców medycznych

Zaktualizowana szczepionka przeciwko COVID-19, oparta na białku i niemRNA, firmy Novavax, jest już dostępna do stosowania w Polsce w celu zapobiegania Covid-19 u osób w wieku 12 lat i starszych. Właściwe polskie władze rozdzieliły dawki i udostępniły je na potrzeby kampanii szczepień w tym sezonie. Szczepionka Novavax jest obecnie jedyną zaktualizowaną szczepionką na Covid-19 dostępną w Polsce.

Cieszymy się, że nasza zaktualizowana szczepionka była dostępna na czas przed nadchodzącymi Świętami Bożego Narodzenia i sezonem zimowym. Jesteśmy zaszczyceni, że możemy wspierać zarówno polski rząd, jak i pracowników służby zdrowia w kraju, aby pomóc chronić polskich obywateli i ich bliskich przed koronawirusem (COVID-19). Od dziś osoby w całym kraju mogą otrzymać zaktualizowaną szczepionkę.

Dane niekliniczne wykazały, że zaktualizowana szczepionka przeciwko Covid-19 firmy Novavax indukuje funkcjonalną odpowiedź immunologiczną przeciwko wariantom XBB.1.5, XBB.1.16 i XBB.2.3. Dodatkowe dane niekliniczne wykazały, że szczepionka Novavax indukowała odpowiedź przeciwciał neutralizujących na podwarianty BA.2.86, EG.5.1, FL.1.5.1 i XBB.1.16.6, jak również wielofunkcyjną odpowiedź komórkową CD4+ (komórki T) przeciwko Np. 5.1 i 6. Dane te sugerują, że szczepionka Novavax może stymulować oba ramiona układu odpornościowego i wywołać szeroką odpowiedź przeciwko obecnie krążącym wariantom.1,2

Wypowiedzi prognozujące

Zawarte w niniejszym dokumencie oświadczenia dotyczące przyszłości, planów operacyjnych i perspektyw spółki Novavax, w tym dostępności w Polsce zaktualizowanej wersji XBB adiuwantu szczepionki Novavax COVID-19 (formuła 2023-2024) (NVX-CoV2601) oraz terminu dostawy i dystrybucji jego szczepionki są stwierdzeniami wybiegającymi w przyszłość. Novavax ostrzega, że ​​takie stwierdzenia dotyczące przyszłości obarczone są licznymi ryzykami i niepewnościami, które mogą spowodować, że rzeczywiste wyniki będą się znacząco różnić od tych wyrażonych lub sugerowanych w takich stwierdzeniach. Te ryzyka i niepewności obejmują między innymi wyzwania związane ze spełnieniem, samodzielnie lub z partnerami, różnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa, skuteczności i charakterystyki produktu, w tym związanych z kwalifikacją procesu i walidacją testów, niezbędnych do spełnienia wymagań odpowiednich organów regulacyjnych; Trudności w pozyskiwaniu surowców i ograniczone zapasy; ograniczenia zasobów, w tym kapitału ludzkiego i mocy produkcyjnych, utrudniające Novavax realizację zaplanowanych ścieżek regulacyjnych; opóźnienia lub wyzwania w produkcji, dystrybucji lub eksporcie; Wyłączne poleganie Novavax na firmie Serum Institute of India Pvt. Sp. z o.o. za łączną instalację i opakowanie oraz wpływ wszelkich opóźnień lub przerw w jej działalności na realizację zamówień klientów; wyzwania w zakresie spełnienia wymagań kontraktowych w ramach umów z wieloma podmiotami komercyjnymi, rządowymi i innymi; oraz inne czynniki ryzyka zidentyfikowane w sekcjach „Czynniki ryzyka” oraz „Omówienie i analiza sytuacji finansowej i wyników działalności przez kierownictwo” Raportu rocznego firmy Novavax na formularzu 10-K za rok zakończony 31 grudnia 2022 r. oraz w kolejnych raportach kwartalnych na formularzu 10 -Q, zgodnie z wnioskiem złożonym w Komisji Papierów Wartościowych i Giełd (SEC). Przestrzegamy inwestorów, aby nie polegali nadmiernie na stwierdzeniach dotyczących przyszłości zawartych w niniejszym komunikacie prasowym. Zachęcamy do zapoznania się z naszymi dokumentami składanymi do Komisji Papierów Wartościowych i Giełd (SEC), dostępnymi pod adresem www.sec.gov I www.novavax.comw celu omówienia tych i innych zagrożeń i niepewności. Stwierdzenia dotyczące przyszłości zawarte w niniejszej informacji prasowej obowiązują wyłącznie na dzień jej sporządzenia i nie zobowiązujemy się do aktualizowania ani poprawiania jakichkolwiek stwierdzeń. Nasza działalność jest obarczona znaczącym ryzykiem i niepewnością, w tym wymienionymi powyżej. Inwestorzy, potencjalni inwestorzy i inne osoby powinny dokładnie rozważyć te ryzyka i niepewności.

READ  Polska zawiesza loty do Afganistanu, ponieważ termin w USA zbliża się do Azji Wiadomości

Bibliografia:

  1. Zmęczony EJ, Barouch D. Immunogenność limfocytów T szczepionek przeciwko Covid-19. Nauki. 2022;377(6608):821-822. doi:10.1126/science.add2897.
  2. Markov PV, Ghafari M, Beer M i in. Ewolucja SARS-CoV-2. Nat Rev Microbiol. 2023;21(6):361-379. doi:10.1038/s41579-023-00878-2.