Biegowelove.pl

informacje o Polsce. Wybierz tematy, o których chcesz dowiedzieć się więcej

Wstępne wyniki są obiecujące dla 64Cu SAR-Bombesyny w leczeniu raka prostaty

Wstępne wyniki są obiecujące dla 64Cu SAR-Bombesyny w leczeniu raka prostaty

Nowatorski agent fotograficzny 64Ze wstępnych wyników badania II fazy BOP (NCT05613842) zaprezentowanego na Kongresie Europejskiego Towarzystwa Medycyny Nuklearnej (EANM) 2023 wynika, że ​​Cu SAR-Bombesin wykazał obiecującą skuteczność i bezpieczeństwo u pacjentów z rakiem prostaty.1

„Najbardziej ekscytująca w tych danych jest identyfikacja zmian chorobowych w populacji pacjentów najtrudniejszych do leczenia, które dają negatywny wynik w przypadku wszystkich innych standardów leczenia obrazowego” – powiedział dr Alan Taylor, dyrektor generalny Clarity, twórca 64Cu SAR . -Bombesin.

64Cu SAR-Bombesin celuje w receptor peptydu uwalniającego gastrynę (GRPr), który występuje w nowotworach prostaty, a także w wielu innych nowotworach.1

W szczególności zbadano doświadczenia BOP 64Cu SAR-Bombesin w dwóch grupach pacjentów: mężczyzn, u których podejrzewano wznowę biochemiczną (BCR) raka prostaty i których skany obrazowe PSMA-PET dały wynik negatywny lub wykazywały niską ekspresję PSMA; oraz mężczyźni z przerzutowym rakiem prostaty opornym na kastrację, którzy nie kwalifikują się do leczenia PSMA.

W momencie włączenia do badania 96% pacjentów w grupie BCR przeszło radykalną prostatektomię, przy medianie PSA wynoszącej 0,69 ng/ml (zakres 0,28–2,45) i medianie czasu podwojenia PSA wynoszącej 4,2 miesiąca (zakres 2,8–7,5).1

Wszyscy pacjenci byli leczeni 64Cu SAR-Bombesin w średniej dawce 210 MBq. Pacjenci otrzymywali obrazowanie PET po 1, 3 i 24 godzinach od podania leku 64Miedź SAR-Bombesin.1

Jak wynika z badania udostępnionego na konferencji EANM, „64Cu SAR-Bombesin PET/chorobę wykryto u 32% pacjentów (8/25), których standardowa opieka miała negatywne lub niejednoznaczne obrazowanie PET PSMA.1

W zakresie bezpieczeństwa, zarządzania 64Nie wykazano, aby Cu SAR-Bombesin powodował jakiekolwiek działania niepożądane.

„Jesteśmy zadowoleni z wyników badania BOP, które to wykazały 64Cu SAR-Bombesin może wykryć zmiany u mężczyzn z biochemicznie nawrotowym rakiem prostaty, które są ujemne lub niejednoznaczne w badaniu PSMA PET. Wierzymy, że SAR-Bombesin może zwiększyć wartość w leczeniu nawrotów raka prostaty po ostatecznym leczeniu. „Nie możemy się doczekać kontynuowania naszej współpracy z Clarity, a także odkrywania korzyści diagnostycznych i terapeutycznych SAR-Bombesin nie tylko w przypadku raka prostaty PSMA-ujemnego, ale także w przypadku innych chorób, takich jak rak piersi”, Louise Emmett, MBChB, FRACP, Vincent w Sydney, główny śledczy w procesie BOP, powiedział w notatce prasowej.1

READ  NASA Mars i helikoptery w trasie — program eksploracji Marsa NASA

W komunikacie prasowym komentarz wygłosił także dr Alan Taylor, dyrektor generalny Clarity, dewelopera 64„Najbardziej ekscytująca w tych danych jest identyfikacja zmian w najtrudniejszej do leczenia grupie pacjentów, które dają wynik negatywny w przypadku wszystkich innych standardów leczenia obrazowego” – stwierdził Cu SAR-Bombesin. „Ta informacja zapewnia lekarzom dokładne prognozy prognostyczne informacji i pomaga im określić najlepszy sposób leczenia ich pacjentów.” Zasadniczo w przypadku pacjentów, którzy mają pozytywny wynik testu SAR-Bombesin, jest to różnica pomiędzy otrzymaniem błędnie negatywnej diagnozy nowotworu, która prowadzi do progresji nowotworu, a skutecznym leczeniem plan, który może prowadzić do długoterminowej remisji.To podejście skoncentrowane na pacjencie, wzmocnione elastycznością w czasie badań przesiewowych, scentralizowaną produkcją produktu i szeroką dystrybucją do dowolnego ośrodka obrazowania wyposażonego w kamerę PET, będzie prawdziwą zmianą paradygmatu w w leczeniu raka prostaty Kontynuujemy pilne prace nad rozwojem produktu SAR-Bombesin w USA, w tym fazę II z badania SABRE (NCT05407311) oraz badanie fazy 2/2a COMBAT (NCT05633160), aby ten produkt jest dostępny dla pacjentów, którzy go najbardziej potrzebują i mogą nie mieć dostępnych dla nich innych możliwości diagnostyki i leczenia.1

odniesienie

1. Wstępne wyniki badań BOP zostały zaprezentowane na konferencji EANM 2023. Clarity Pharmaceuticals. Dostęp: 14 września 2023 r. https://www.claritypharmaceuticals.com/news/bopeanm2023/