Biegowelove.pl

informacje o Polsce. Wybierz tematy, o których chcesz dowiedzieć się więcej

Wariant Omicron XBB.1.5 jest wysoce patogenny i zakaźny: The Lancet

Wariant Omicron XBB.1.5 jest wysoce patogenny i zakaźny: The Lancet


Według badań opublikowanych w czasopiśmie The Lancet Infectious Diseases, XBB.1.5 — wariant SARS-CoV-2 Omicron — ma wysoką zdolność przenoszenia się i infekcji.

Naukowcy z Uniwersytetu Tokijskiego w Japonii odkryli, że względna efektywna liczba reprodukcyjna (Re) XBB.1.5 była 1,2 razy większa niż XBB.1 rodziców.

Oznacza to, że osoba z wariantem XBB.1.5 może zarazić 1,2 razy więcej osób w populacji niż osoba z wariantem XBB.1 ze strony ojca.

„Nasze dane wskazują, że XBB.1.5 będzie szybko rozprzestrzeniał się na całym świecie w najbliższej przyszłości” — powiedział Jambi Ito z uniwersyteckiego Wydziału Systemów Wirusowych.

XBB.1.5 ma „potencjał wywołania kolejnej fali epidemii” – powiedział profesor Kei Sato z Departamentu Systemów Wirusowych, dodając, że musi być uważnie monitorowany, aby „chronić zdrowie publiczne”.

Naukowcy odkryli, że wariant XBB.1.5 zawiera nową mutację w białku spike (S) – białku, które silnie wiąże wirusa z receptorem enzymu konwertującego angiotensynę-2 (ACE2), ułatwiając inwazję ludzkich komórek.

Dalsze eksperymenty z użyciem pseudowirusów wykazały również, że XBB.1.5 miał około trzykrotnie wyższą infekcję niż XBB.1.

Stwierdzono również, że białko S XBB.1.5 jest wysoce oporne na przeciwciała neutralizujące wytworzone przez nadkażenie podwariantami BA.2/BA.5.

Innymi słowy, pacjenci z wcześniejszą infekcją wariantów podtypu BA.2/BA.5 mogą nie wykazywać silnej odporności na XBB.1.5, co zwiększa ryzyko infekcji i choroby.

„Wyniki naszych eksperymentów wirusologicznych wyjaśniają, dlaczego wariant Omicron XBB.1.5 ma wyższą zdolność przenoszenia niż poprzednie warianty: ten wariant uzyskał silną zdolność wiązania z ludzkim ACE2, zachowując jednocześnie większą zdolność ucieczki przed przeciwciałami neutralizującymi” – powiedział Yosuke Kosugi z wydziału. Zakład Wirusologii Systemów, Zakład Mikrobiologii i Immunologii.

(Tylko tytuł i obraz tego raportu mogły zostać przerobione przez personel Business Standard; reszta treści jest generowana automatycznie z udostępnionego kanału).

READ  Google współpracuje z Uniwersytetem Harvarda, aby zmapować małą mapę ludzkiej kory mózgowej