Biegowelove.pl

informacje o Polsce. Wybierz tematy, o których chcesz dowiedzieć się więcej

Światowa Organizacja Zdrowia potwierdziła wybuch epidemii dengi w Afganistanie

Światowa Organizacja Zdrowia ogłosiła, że ​​w Afganistanie potwierdzono nową falę gorączki denga, z 64 przypadkami zgłoszonymi między 12 czerwca a 30 lipca z prowincji Nangarhar.

Do chwili obecnej nie są znane żadne powiązane zgony. Spośród 64 przypadków 47 stanowiły kobiety, a wszystkie przypadki stwierdzono u osób powyżej 5 roku życia.

Gorączka denga to choroba przenoszona przez komary, która może mieć poważny wpływ na zdrowie publiczne. Nie ma konkretnych metod leczenia, więc najlepszym sposobem walki z chorobą jest zapobieganie, w tym właściwe usuwanie odpadów stałych, właściwe stosowanie pestycydów, zwiększona świadomość społeczności oraz staranne wykrywanie kliniczne i leczenie pacjentów z dengą.

„Afganistan już zmaga się z kombinacją złożonych kryzysów humanitarnych z powodu trwającego konfliktu, powtarzających się klęsk żywiołowych i wybuchów chorób” – powiedział dr Lu Dapeng, przedstawiciel WHO w Afganistanie. „Chociaż liczba zgłoszonych przypadków dengi jest nadal możliwa do opanowania, musimy podjąć pilne działania, aby zapobiec dalszemu rozprzestrzenianiu się i zmniejszyć jej wpływ na system opieki zdrowotnej kraju i ograniczoną liczbę pracowników służby zdrowia”.

WHO twierdzi, że prowadzi reakcję na epidemię dengi, zapewniając wsparcie techniczne organom zdrowia i partnerom. WHO rozdystrybuowała 2000 szybkich testów na gorączkę denga, a także współpracowała z pracownikami służby zdrowia w celu przeprowadzenia serii warsztatów budowania zdolności skierowanych do ponad 550 pracowników służby zdrowia w różnych placówkach w prowincji Nangarhar.

Afganistan miał w przeszłości epidemie dengi, w tym pierwszą epidemię dengi zgłoszoną po raz pierwszy w 2019 r. we wschodnim regionie Afganistanu. Ta epidemia zainfekowała 15 osób i nie zgłoszono żadnych zgonów. We wrześniu 2021 r. choroba powróciła, zarażając 775 osób i zabijając jednego.

READ  Szpitale w Nowej Zelandii przygotowują się na największy w historii wzrost zachorowań na choroby zimowe