Biegowelove.pl

informacje o Polsce. Wybierz tematy, o których chcesz dowiedzieć się więcej

Sponsor: Port Lotniczy CPK jest pionierem nowej ery zrównoważonego lotnictwa w Polsce

Sponsor: Port Lotniczy CPK jest pionierem nowej ery zrównoważonego lotnictwa w Polsce

Centralny Port Komunikacyjny (CPK) jest na dobrej drodze, aby stać się wyjątkowym, globalnym węzłem komunikacyjnym, koncentrującym się na ścisłym powiązaniu swojej infrastruktury z otaczającymi budynkami, stawiając jednocześnie na pierwszym miejscu komfort i bezpieczeństwo pasażerów, gości i personelu.

Aby mieć pewność, że Port Lotniczy CPK spełnia potrzeby zarówno mieszkańców Polski, jak i osób podróżujących za granicę, w projekcie infrastruktury lotniska zastosowano najnowsze dostępne technologie, od samego początku kładąc nacisk na zrównoważony rozwój.

Projekt ma na celu przeciwdziałanie zmianie klimatu i obejmuje środki oszczędzania energii, takie jak wykorzystanie odnawialnej energii słonecznej, ogrzewanie i chłodzenie geotermalne oraz inteligentniejsze i bardziej wydajne systemy energetyczne, dzięki którym lotnisko osiągnie zero netto po uruchomieniu w 2028 r.

Co więcej, planuje się również zrównoważone zarządzanie zasobami wodnymi poprzez gromadzenie wody deszczowej i lokalne oczyszczalnie ścieków w celu ponownego wykorzystania wody niezdatnej do picia do systemów nawadniania, czyszczenia i uzdatniania, w tym do ogrzewania, chłodzenia i wentylacji.

„Zrównoważony rozwój jest jednym z głównych priorytetów projektu CPK i od samego początku uwzględniliśmy zrównoważone praktyki projektowania i budowy w każdym aspekcie projektu” – powiedział Jaroslav Podolski, kierownik działu analiz terenu i środowiska w podprogramie „Lotnisko”, CPK. .

Port Lotniczy CPK od samego początku, już na etapie budowy, będzie stosował zasady gospodarki o obiegu zamkniętym, kładąc nacisk na wykorzystanie materiałów lokalnych i regionalnych uzupełnionych strategiami recyklingu, nie zapominając np. o betonie niskoemisyjnym i materiałach kompozytowych pochodzących z recyklingu.

Pod względem operacyjnym CPK zaprojektowano z myślą o wysokiej wydajności. Zintegrowano płynny przepływ pasażerów, sprawny ruch statków powietrznych oraz najnowocześniejsze systemy kontroli ruchu lotniczego – wszystko to pozytywnie wpływa na zmniejszenie wpływu na środowisko.

Ponadto infrastruktura lotniska zostanie wyposażona w takie elementy, jak ładowarki samochodów elektrycznych i pojazdy zeroemisyjne do obsługi naziemnej, a znacznie ulepszone połączenia z siecią kolejową czy autobusową nie tylko ułatwią przemieszczanie się, ale także znacząco zmniejszą emisję dwutlenku węgla.

READ  Olimpijczyk-sportowiec-Polska Tomala zdobyła złoto po przejściu na spacer na 50 km

Niedawno zaprezentowany plan generalny lotniska CPK przedstawia zrównoważony rozwój jako kamień węgielny i jest równy innym kluczowym celom, takim jak strategie dotyczące węzła intermodalnego i węzła lotniczego.

Obejmuje szeroki zakres obszarów, od poprawy efektywności i bezpieczeństwa, po zarządzanie w obiegu zamkniętym, zachowanie różnorodności biologicznej, tworzenie wspierającego środowiska pracy dla pracowników, środowiska pracy dla partnerów i możliwości rozwoju dla społeczności lokalnych.

Strategia zrównoważonego rozwoju Portu Lotniczego CPK została już potwierdzona wyborem jego lokalizacji, która ma najmniejszy wpływ na środowisko, co potwierdza uzyskana niedawno pozytywna decyzja środowiskowa.

Nowe lotnisko będzie zlokalizowane w bezpiecznej odległości od obszarów chronionych, a nawet naturalnych obszarów leśnych.

„Nasz projekt wpisuje się w cele unijnej Strategii na rzecz zrównoważonej i inteligentnej mobilności, szczególnie w zakresie usprawnienia usług kolejowych pasażerskich i towarowych, zapewnienia bezemisyjnego transportu na krótszych trasach oraz wspierania rozwiązań w zakresie transportu multimodalnego” – dodał Podolski.

Aby zwiększyć wiarygodność CPK w zakresie zrównoważonego rozwoju, trwają starania o uzyskanie certyfikatów budownictwa ekologicznego, takich jak BREEAM Infrastructure (na poziomie doskonałym dla infrastruktury lotniskowej) i BREEAM New Construction (na poziomie doskonałym dla terminala).

Uzyskanie tych dwóch certyfikatów sprawi, że CPK będzie pierwszym projektem w Polsce i być może w Europie Środkowo-Wschodniej, który uzyska oba.

Status zielonego pola CPK zapewnia niezrównaną przewagę.

Nie chodzi tylko o budowę nowego lotniska, ale o zaprojektowanie od podstaw neutralnego pod względem emisji dwutlenku węgla systemu lotnisk i kolei.

Celem Portu Lotniczego CPK do momentu jego otwarcia jest korzystanie wyłącznie z odnawialnych źródeł energii, ustanawiając tym samym punkt odniesienia jako lotnisko gotowe do zerowej emisji netto.