Biegowelove.pl

informacje o Polsce. Wybierz tematy, o których chcesz dowiedzieć się więcej

Sektor energetyczny w Tadżykistanie korzysta ze wsparcia Banku Światowego

Sektor energetyczny w Tadżykistanie korzysta ze wsparcia Banku Światowego

Bank Światowy pożyczy Polsce 250 mln euro na poprawę jakości powietrza i efektywności energetycznej. Finansowanie to zostało zatwierdzone w środę przez Radę Dyrektorów Wykonawczych Grupy Banku Światowego, która reprezentuje akcjonariuszy instytucji.

W tym nowym projekcie Bank Światowy będzie wspierał rozbudowę Programu Priorytetowego Czyste Powietrze. Program zapewnia pomoc i zachęty dla właścicieli domów rodzinnych, którzy polegają na starych i zanieczyszczających środowiska kotłach, aby zastąpić je czystszymi, bardziej wydajnymi obiektami i ocieplić swoje domy. Realizowany jest przez polskie Ministerstwo Klimatu i Środowiska oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) we współpracy z 16 funduszami regionalnymi. Jest to największy w Europie program dotyczący jakości powietrza i efektywności energetycznej, który ma objąć trzy miliony gospodarstw domowych i znacząco poprawić jakość powietrza, przynosząc wymierne korzyści dla zdrowia, środowiska i klimatu.

„We współpracy z polskimi instytucjami i Komisją Europejską pomogliśmy trzy lata temu położyć podwaliny pod ogólnopolską inicjatywę na rzecz poprawy jakości powietrza w Polsce. Obecnie wzmacniamy naszą współpracę, łącząc wsparcie finansowe i techniczne mające na celu rozwój Czystości Program Priorytetowy Powietrza Naszą ambicją na najbliższe pięć lat jest wspieranie dekarbonizacji sektora ciepłowniczego, oprócz włączenia i tempa programu.”

Środki pożyczkowe z nowej Operacji dla Rezultatu (PforR) Banku Światowego trafią bezpośrednio do budżetu państwa i będą wypłacane zgodnie z kamieniami milowymi reform osiągniętymi przez Priorytetowy Program Czyste Powietrze. Obejmują one wzmocnienie polityki, takie jak uruchomienie komponentu o niższych dochodach i rozszerzenie udziału banków komercyjnych, a także cele oparte na liczbie zmodernizowanych kotłów i odnowionych domów.

Ministerstwo Klimatu i Środowiska pomaga poprawić jakość powietrza poprzez działania programowe, legislacyjne i finansowe. Przez ostatnie trzy lata pokazaliśmy, że Program Priorytetowy Czyste Powietrze, z miesięcznym naborem kilkudziesięciu tysięcy uczestników, jest prawdziwą platformą poprawy jakości powietrza w Polsce. Ale nie możemy po prostu usiąść i odpocząć. Wręcz przeciwnie, jesteśmy zdeterminowani, aby wprowadzić dalsze ulepszenia i rozszerzyć inicjatywę, szczególnie poprzez dotarcie do populacji o niższych dochodach. „Cieszymy się, że Bank Światowy kontynuuje swoją rolę naszego międzynarodowego partnera w tej podróży” – powiedziała Anna Moskowa, polska minister klimatu i środowiska.

READ  Łóżka szpitalne Lincolnshire osiągają pełną pojemność

Polska od lat zmaga się z jakością powietrza. Według międzynarodowych szacunków co roku ponad 46 000 osób umiera przedwcześnie z powodu złej jakości powietrza. Aż do 80 procent zanieczyszczeń wynika ze spalania paliw niskiej jakości w budynkach jednorodzinnych, co jest celem planu Banku Światowego „Wyniki dla wyników” (PforR).

„W walce ze smogiem dbamy o zdrowie ludzi i środowiska, jednocześnie przyczyniając się do tak bardzo potrzebnej transformacji energetycznej Polski. Przez długi czas ściśle współpracowaliśmy ze społeczeństwem obywatelskim, alarmami smogowymi i społecznościami lokalnymi, aby znaleźć optymalne rozwiązania do tej priorytetowej kwestii, nasze starania wspierają także instytucje międzynarodowe, takie jak Bank Światowy i Komisja Europejska – powiedział Bartomig Orze, premier RP w ramach Programu Priorytetowego Czyste Powietrze.

Bank Światowy od wielu lat wspiera kraje w ich wysiłkach na rzecz poprawy jakości powietrza. Kraje, które otrzymały finansowanie z Banku Światowego lub porady dotyczące tego programu reform, to m.in. Chiny, Indie, Peru, Egipt, Chile i Meksyk.