Biegowelove.pl

informacje o Polsce. Wybierz tematy, o których chcesz dowiedzieć się więcej

Rozszerzanie portfolio energii odnawialnej w Polsce

Rozszerzanie portfolio energii odnawialnej w Polsce

Equinor nabył od Grupy Helios lądową farmę wiatrową o mocy 26 MW w Polsce. Dzięki tej inwestycji Equinor poszerza swoją szeroką ofertę energetyczną w Polsce i wprowadza rynkową strategię produkcji energii.

Farma wiatrowa Wilco zlokalizowana jest w województwie wielkopolskim i będzie obsługiwana w Polsce przez spółkę zależną Equinor, Winto.

Aktywo zapewni natychmiastową produkcję i przepływ środków pieniężnych. Łączną roczną produkcję szacuje się na 105 GWh energii rocznie, co odpowiada zużyciu energii elektrycznej przez około 50 000 polskich gospodarstw domowych.

„Strategia firmy Equinor w zakresie odnawialnych źródeł energii zakłada elastyczne dostawy energii z lokalizacji wykorzystujących wiele technologii na wybranych rynkach. Poprzez naszą spółkę zależną Wento zbudowaliśmy silny portfel energii słonecznej w Polsce. Starszy wiceprezes firmy Equinor ds. Onshore & Markets Renewables Olaf Kolpenstvet powiedział: „Poprzez dodanie lądowej energii wiatrowej do portfela zarządzanych aktywów Wintu, przekształcamy Wintu w multitechnologicznego producenta energii.”

Energia słoneczna i wiatr na lądzie mają zazwyczaj komplementarną charakterystykę wytwarzania, co oznacza, że ​​energia słoneczna może zrównoważyć niedobór energii wiatrowej i odwrotnie. Zatem połączenie tych dwóch technologii może zapewnić bardziej niezawodne wytwarzanie energii, zmniejszyć ryzyko portfela i usprawnić tworzenie wartości.

Energią produkowaną na polskim rynku będzie zarządzał należący do Equinor dom obrotu energią Danske Commodi-ties (DC).

„Chociaż na wybranych rynkach nadal rozwijamy się jako rynkowy producent energii, nasze ramię zajmujące się handlem energią DC zapewnia drogę do wprowadzenia naszych aktywów na rynek i umożliwia nam handel energią elektryczną z różnych źródeł. DC ma ponad 10-letnie doświadczenie na polskim rynku rynku energii” – dodał Kolpenstvete.

W produkcji energii w Polsce nadal dominują źródła tradycyjne, z największym udziałem węgla. Jako niezawodny partner energetyczny Polski, Equinor stara się wspierać wysiłki kraju w zakresie transformacji energetycznej i dekarbonizacji.

READ  Poznaj jasne perspektywy i przeszkody w polskim świecie gier

„Dywersyfikacja źródeł wytwarzania i dostaw energii jest kluczem do sukcesu w dekarbonizacji systemu energetycznego Polski i zwiększaniu jego bezpieczeństwa energetycznego. Dzięki tej transakcji jesteśmy w stanie poszerzyć naszą szeroką ofertę energetyczną w Polsce, obejmującą dostawy gazu poprzez Baltic Pipeline oraz duże projekty wiatrowe na morzu, skala, słoneczna, a teraz także wiatrowa na lądzie” – komentuje Michał Jerzy Kołodzijczek, dyrektor krajowy Equinor. w Polsce.