Biegowelove.pl

informacje o Polsce. Wybierz tematy, o których chcesz dowiedzieć się więcej

Rewaskularyzacja przezskórna z powodu niedokrwiennej dysfunkcji lewej komory

Streszczenie

tło

Czy rewaskularyzacja przez przezskórną interwencję wieńcową (PCI) może poprawić przeżycie wolne od zdarzeń i czynność lewej komory u pacjentów z ciężką dysfunkcją skurczową lewej komory w porównaniu z samym optymalnym leczeniem (tj. terapią farmakologiczną i indywidualnie zmodyfikowanym urządzeniem w przypadku niewydolności serca), nie znany.

Metody

Przydzielono losowo pacjentów ze złamaniem lewej komory 35% lub mniej, rozległą przezskórną przezskórną interwencją wieńcową i pojemnością mięśnia sercowego, którą można było wykazać za pomocą PCI i optymalnej terapii medycznej (grupa PCI) lub samego optymalnego leczenia (optymalne – grupa lecznicza). Pierwszorzędowym złożonym punktem końcowym był zgon z jakiejkolwiek przyczyny lub hospitalizacja z powodu niewydolności serca. Główne drugorzędowe punkty końcowe Frakcja wyrzutowa lewej komory po 6 i 12 miesiącach oraz ocena jakości życia.

konsekwencje

Randomizacji poddano łącznie 700 pacjentów – 347 przydzielono do grupy PCI, a 353 do grupy optymalnego leczenia zachowawczego. W ciągu 41 miesięcy pierwszorzędowy punkt końcowy wystąpił u 129 pacjentów (37,2%) w grupie PCI i u 134 pacjentów (38,0%) w grupie OMT (współczynnik ryzyka 0,99; 95% przedział ufności, CI). [CI]0,78 do 1,27; P = 0,96). Złamanie lewej komory było podobne w obu grupach po 6 miesiącach (mediana różnicy 1,6 punktu procentowego; 95% CI 3,7 do 0,5) i po 12 miesiącach (mediana różnicy 0,9 punktu procentowego; 95% CI -1,7 do 3,4). Wyniki jakości życia po 6 i 12 miesiącach wydawały się faworyzować grupę PCI, ale różnica zmniejszyła się po 24 miesiącach.

Wnioski

Wśród pacjentów z dysfunkcją skurczową lewej komory spowodowaną niedokrwieniem lewej komory, którzy otrzymali optymalne leczenie zachowawcze, rewaskularyzacja poprzez przezskórną interwencję wieńcową nie zmniejszyła śmiertelności z jakiejkolwiek przyczyny ani hospitalizacji z powodu niewydolności serca. (Finansowany przez Narodowy Instytut Programu Oceny Technologii Medycznych dla Badań Opieki Zdrowotnej; REVIVED-BCIS2 No. ClinicalTrials.gov, NCT01920048.)