Biegowelove.pl

informacje o Polsce. Wybierz tematy, o których chcesz dowiedzieć się więcej

Przebudowa Molo Gdańskiego w Polsce

Przebudowa Molo Gdańskiego w Polsce

Fot. Port Gdańsk

Port Gdańsk w Polsce przyznał lokalnej firmie Porr kontrakt na przebudowę dwóch pirsów.

Całkowita długość chodników do przebudowy to ponad 450 metrów. Władze portu oczekują, że ukończenie projektu pomoże zwiększyć konkurencyjność portu oraz zwiększyć jego zdolność do obsługi towarów i ogólnej produkcji.

Prace stanowią część szerszego projektu modernizacyjnego, który obejmuje również prace pogłębiarskie, przebudowę dwóch kolejnych pirsów w porcie oraz budowę dodatkowej infrastruktury, takiej jak nowa sieć wodociągowa, kanalizacja deszczowa z systemem oczyszczania, instalacja elektryczna sieci energetycznej oraz energooszczędne oświetlenie.

Pierwsze dwa nabrzeża, które zostaną przebudowane, to Nabrzeże Bytomskie, położone wzdłuż kanału portowego i Nabrzeże Rudowe, zlokalizowane w zagłębiu górniczym. Modernizację pozostałych nabrzeży zaplanowano w późniejszym terminie, po zakończeniu procedur przetargowych.

Pierwsze odbudowane filary zostały pierwotnie ukończone w latach trzydziestych i czterdziestych XX wieku i wymagają modernizacji wykraczającej poza prace niestandardowe wykonane w ostatnich latach.


Ptak Marynarki Wojennej

Najlepsza strona morska w Internecie. Morze jest naszą sceną!


READ  Polskie Allegro osiąga dobre wyniki w drugim kwartale