Biegowelove.pl

informacje o Polsce. Wybierz tematy, o których chcesz dowiedzieć się więcej

Projekty Polish Equinor pozyskują zagraniczne kontrakty – reNews

Projekty Polish Equinor pozyskują zagraniczne kontrakty – reNews

Urząd Regulacji Energetyki (URE) przyznał Bałtyk 2 i 3 kontrakty na projekty Equinor i Polenergia w ramach pierwszej fazy programu rozwoju morskiej energetyki wiatrowej w Polsce.

Projekty mają łączną potencjalną moc 1440 MW

„Nagrody CfD dla Bałtyku 2 i Bałtyku 3 stanowią przełom dla Equinor w Polsce i wspierają ambicje tego kraju w zakresie zmiany miksu energetycznego” – powiedział wiceprezes Equinor ds. Nowych rozwiązań energetycznych Pal Eitrheim.

Pełne rozwinięcie obu projektów będzie stanowić przybrzeżne centrum wiatrowe na Morzu Bałtyckim.

„Stworzy działalność przemysłową i miejsca pracy, aby wesprzeć polską gospodarkę i dostarczy taniej, odnawialnej energii elektrycznej do polskich domów i firm.

„Nagroda CfD potwierdza naszą ukierunkowaną strategię tworzenia wartości z wczesnego dostępu na dużą skalę na atrakcyjnych rynkach”.

Nagroda od URE to ważny kamień milowy na drodze do osiągnięcia Bałtyku 2 i Bałtyku 3, zdaniem Equinor.

Potwierdza włączenie projektów do pierwszej fazy ambitnego planu rozwoju morskiej energetyki wiatrowej w Polsce, wnosząc istotny wkład w transformację energetyczną Polski i rozwój krajowego łańcucha dostaw morskiej energetyki wiatrowej.

Kontrakt CFD jest przyznawany po 319,60 zł (70 €). Na megawat na okres do 25 lat, z zastrzeżeniem pewnych modyfikacji i ostatecznej zgody władz polskich i Komisji Europejskiej.

Polska ma ambicje, aby do 2030 r. Wytworzyć 5,9 gigawatów morskiej energii wiatrowej i do 11 gigawatów do 2040 r.

Baltyk 2 i Baltyk 3 mogą wygenerować wystarczającą ilość odnawialnej energii wiatrowej na morzu, aby zasilić 2 miliony polskich domów.

W oczekiwaniu na wszystkie niezbędne uzgodnienia i pozwolenia oraz zgodnie z ostateczną decyzją inwestycyjną Equinor i Polenergii prace budowlane mogą rozpocząć się już w 2024 roku.

Wiceprezes Equinor ds. Nowych rozwiązań energetycznych w regionach wschodzących Ingunn Svegarden dodał: „Przyznanie kontraktów CFD na projekty Baltyk 2 i 3 jest kamieniem milowym w kierunku ambicji Equinor w Polsce i regionie bałtyckim.

READ  Obawy o prywatność pacjentów po tym, jak amerykańska firma zajmująca się technologią szpiegowską Palantir wygrywa kontrakt z NHS o wartości 330 milionów funtów | NHS

Razem z naszym partnerem Polenergią z niecierpliwością czekamy na dalszy rozwój tych projektów, aby tworzyć wartość, również w społeczności lokalnej.

„Morze Bałtyckie będzie ważnym zasobem dla morskiej energii wiatrowej, a my jesteśmy dopiero na wczesnym etapie wykorzystania jego pełnego potencjału”.

Equinor był jednym z pierwszych międzynarodowych deweloperów, którzy w 2018 roku weszli na polski rynek morskiej energetyki wiatrowej z przejęciem 50%. Zainteresowanie projektami Polenergii Baltyk 2 i Baltyk 3.

Equinor nabył następnie od Polenergii 50% udziałów w morskim projekcie wiatrowym Baltyk 1 we wczesnej fazie.

Będziesz obsługiwał projekty w fazie rozwoju, budowy i eksploatacji.