Biegowelove.pl

informacje o Polsce. Wybierz tematy, o których chcesz dowiedzieć się więcej

Polska: Rynek pracy wciąż silny, ale widoczne ochłodzenie | Muzyka pop

Pomimo wypłaty rocznych premii i premii, ogólna dynamika płac była niższa niż oczekiwano (12,6% r/r), co prawdopodobnie częściowo wynika z wstrzymania podwyżek w oczekiwaniu na podwyżkę płacy minimalnej od początku 2023 r. i/lub wzrost przebywa na zwolnieniu lekarskim z powodu dużej liczby nietypowych dla grypy przypadków. Jednocześnie zatrudnienie spadło o 2,3 tys. w porównaniu do listopada, co przekłada się na niższy od oczekiwań roczny odczyt (2,2 vs. 2,3% r/r).

Słabsze od oczekiwań dane za grudzień nie zmieniają pozytywnej oceny rynku pracy. O sile popytu na pracę i jej niedoborze świadczy m.in. szybki wzrost zatrudnienia imigrantów. Prawie 800 tys. uchodźców rozpoczęło pracę w Polsce w trybie uproszczonym (i nie są wliczani do danych GUS), podczas gdy tylko ok. 15 tys. osób z Ukrainy figuruje na liście bezrobotnych. Pod koniec ubiegłego roku liczba cudzoziemców objętych ubezpieczeniem społecznym przekroczyła 1 mln. Popyt na pracę napotyka ograniczenia po stronie podaży, co prowadzi do dwucyfrowego wzrostu płac. Wyższa inflacja przekłada się na wzrost oczekiwań płacowych w sektorach, które notują pozytywne wyniki finansowe. Jednocześnie od początku 2023 r. płaca minimalna wzrosła o 16%, co prawdopodobnie przełoży się na dostosowanie całej płacy netto w gospodarce.

Spowolnienie gospodarcze ograniczy tworzenie nowych miejsc pracy, ale nie oczekuje się znaczącego wzrostu stopy bezrobocia. Polski rynek ze względów strukturalnych i demograficznych boryka się z niedoborem siły roboczej. Liczba ludności w wieku produkcyjnym kurczy się, a potencjał dalszego wzrostu współczynnika aktywności zawodowej stale maleje. W tych warunkach oczekuje się kontynuacji presji wzrostowej na płace, choć dynamika płac prawdopodobnie pozostanie niższa niż dynamika cen na początku bieżącego roku.