Biegowelove.pl

informacje o Polsce. Wybierz tematy, o których chcesz dowiedzieć się więcej

Po dokonaniu przeglądu Departament Pracy i Emerytur obcina PIP dla 200 000 odbiorców

Po dokonaniu przeglądu Departament Pracy i Emerytur obcina PIP dla 200 000 odbiorców

Brytyjski Departament Pracy i Emerytur (DWP) zakończył niedawno poważny przegląd programu Płatności związane z niezależnością osobistą System PIP zapewnia wsparcie finansowe osobom z problemami zdrowotnymi lub niepełnosprawnością wpływającymi na ich zdolność do wykonywania codziennych zadań. Po tej ocenie z programu PIP wycofano około 220 000 odbiorców.

Proces przeglądu trwał pięć lat, od lutego 2019 r. do stycznia 2024 r. W tym okresie DWP ponownie ocenił sytuację beneficjentów PIP, aby ustalić, czy nadal kwalifikują się oni do pomocy finansowej.

Beneficjenci są regularnie oceniani w ramach Programu Prac z Doha w celu ustalenia, czy ich stan zdrowia poprawił się do tego stopnia, że ​​nie potrzebują już wsparcia finansowego. Oceny te zwykle odbywają się na koniec określonego okresu lub w momencie zgłoszenia przez powoda zmiany okoliczności.

Wyniki przeglądu systemu PIP

Przegląd przyniósł kilka wniosków. 20% ocen zakończyło się wstrzymaniem płatności, ponieważ wnioskodawcy nie spełniali już niezbędnych kryteriów. Natomiast 52% wnioskodawców mogło nadal otrzymywać PIP. W 19% zbadanych przypadków skutkowało zwiększeniem kwoty pomocy, natomiast w 8% – zmniejszeniem płatności.

wynik procent (%)
Płatności wstrzymane 20
Płatności były kontynuowane 52
Wzrost płatności 19
Zmniejszenie płatności 8

Stanowisko DWP

DWP niedawno wskazało, że boryka się z „bezprecedensowym” wzrostem liczby wniosków o pomoc. Może to wynikać ze zwiększonej świadomości na temat PIP i starzenia się społeczeństwa.

Przegląd świadczeń może nastąpić albo wtedy, gdy wnioskodawca zgłosi zmianę okoliczności, albo na koniec okresu przeglądu określonego w pierwotnym przyznaniu świadczenia. Podczas przeglądu świadczenia ustalana jest jego wysokość, która może zostać zmieniona (co może nastąpić po uprzednim skierowaniu sprawy do podmiotu przeprowadzającego ocenę lub bez niego).

Wzrost płatności DWP Universal Credit

Pomimo cięć w PIP, Departament Pracy i Emerytur zwiększy w przyszłym miesiącu wypłaty dla milionów ludzi korzystających z Universal Credit. W ramach Oświadczenia jesiennego 2023 kanclerz ogłosił, że w nowym roku budżetowym wzrosną wypłaty świadczeń Universal Credit i innych świadczeń Departamentu Pracy i Emerytur.

READ  ``Qatar Airways odwołało mój lot w krótkim czasie i odmawia zwrotu pieniędzy''

Podczas sesji parlamentu kanclerz zapowiedział, że rząd podniesie Universal Credit i inne świadczenia o 6,7%, zgodnie z wrześniowymi danymi o inflacji. Podwyżka ta, począwszy od 1 kwietnia, przyniesie średnio 470 funtów dla 5,5 miliona gospodarstw domowych.

Podwyżka stawek emerytury państwowej o 900 funtów

Jak ogłoszono w oświadczeniu zeszłej jesieni, w przyszłym miesiącu emerytury państwowe dla emerytów wzrosną aż do 900 funtów. Kanclerz potwierdziła, że ​​potrójna blokada emerytur zostanie utrzymana, a od 1 kwietnia emerytury mają wzrosnąć.

System potrójnej blokady gwarantuje podwyżkę proporcjonalną do średnich dochodów, inflacji lub 2,5%, w zależności od tego, która wartość jest wyższa. W przyszłym miesiącu emerytury wzrosną o 8,5%.

„W pełni szanujemy nasze zobowiązanie na rzecz potrójnego zamka. Podniesiemy nową emeryturę państwową o 8,5 procent, o wartości do dodatkowych 900 funtów rocznie”. Doradca powiedział Jeremy’ego Hunta.