Biegowelove.pl

informacje o Polsce. Wybierz tematy, o których chcesz dowiedzieć się więcej

Perspektywy inflacji w Polsce powinny się poprawić, co przełoży się na niższe stopy procentowe |  stan

Perspektywy inflacji w Polsce powinny się poprawić, co przełoży się na niższe stopy procentowe | stan

Komunikacja za pośrednictwem banku centralnego

Komunikat Rady Polityki Pieniężnej na ten miesiąc jest krótszy niż po czerwcowym posiedzeniu, ale mówi o większym przekonaniu o niższej inflacji w drugiej połowie 2023 i 2024 r. Również Komitet Polityki Pieniężnej wyraża opinię, że podniesienie stóp procentowych przynosi owoce i prowadzi do inflacji. zejść do celu. W tym tonie zapewne jutro wypowie się prezes Narodowego Banku Polskiego Głabiński!

Najważniejsze zmiany w komunikacji to:

(1) Bardziej optymistyczny obraz globalnej inflacji

(ii) bardziej optymistyczne tendencje inflacyjne w Polsce – zniknęły np. zdania odnoszące się do trwającego procesu przenoszenia wyższych kosztów na ceny

(3) Większa wiara w skuteczność zacieśnienia monetarnego, które już rozpoczęło proces ograniczania inflacji do celu: W krótkiej części poświęconej przyszłej inflacji RPP stwierdza: „Rada docenia fakt, że silne zacieśnienie polityki pieniężnej NBP Prowadzi to do niższej inflacji W Polsce w kierunku celu inflacyjnego NBP. Prowadziłoby to do niższej inflacji.

W komunikacie zwrócono również uwagę na spadek aktywności gospodarczej w II kwartale oraz wzrost niepewności w gospodarce światowej i strefie euro. Zwraca uwagę spadek inflacji na świecie, w tym wyraźny spadek dynamiki cen producenta. Mimo że inflacja CPI i bazowa nadal rosną, ta ostatnia według doniesień stopniowo spada.

Jeśli chodzi o sytuację wewnętrzną, Rada zauważa, że ​​roczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ponownie spadł do 11,5% rok do roku w czerwcu z 13,0% w maju, podczas gdy drugi miesiąc z rzędu pozostał bez zmian w ujęciu miesiąc do miesiąca. Zarząd szacuje, że inflacja bazowa również spadła w czerwcu i odnotowuje silny spadek inflacji cen producentów, co wpłynie na dalszy spadek CPI w kolejnych kwartałach.

Nowe oczekiwania dotyczące PKB i inflacji

Naszym zdaniem prognozy pokazują lepszy obraz inflacji w drugiej połowie roku i 2024 r., ale perspektywa długoterminowa jest mniej optymistyczna:

(1) Prognoza CPI NBP na 2023 r. pozostaje niezmieniona, natomiast na 2024 r. została zrewidowana w dół o 0,5 pkt proc. , niepokojące (patrz także poniżej)

(2) Naszym zdaniem, przy oczekiwanym średnim CPI w 2023 r. na poziomie 11,9% r/r, nadal uważamy, że spadek bazowego CPI poniżej 10% w sierpniu jest nadal możliwy, co może doprowadzić do obniżki stóp po lecie.

Natomiast roczna dynamika PKB ma wynieść w tym roku -0,2 – 1,3% r/r (zakładano -0,1 – 1,8% w marcu), 1,4 – 3,3% w 2024 r. (poprzednio 1,1 – 3,1%) i 2,1 – 4,4 proc. 2025 (wobec 2,0 – 4,3%).

Prognozy Narodowego Banku Polskiego

Nasze perspektywy stóp procentowych – Spodziewamy się obniżek stóp we wrześniu i październiku

RPP jest bardzo skupiona na drugiej połowie 2023 i 2024 roku – okresie, w którym sytuacja inflacyjna wygląda lepiej niż w marcowej prognozie, więc podtrzymujemy naszą opinię, że obniżki stóp procentowych są możliwe po wakacjach, czyli we wrześniu i październiku. Jutro podczas konferencji prasowej Prezes NBP powinien brzmieć pesymistycznie, podkreślając wiele z powyższych zjawisk w kierunku niższej inflacji i przygotowujących grunt pod niższe stopy procentowe.

W dłuższej perspektywie nie widzimy przekonującego złagodzenia presji inflacyjnej. Przy oczekiwanym CPI na 2024 r. na poziomie 5,3% r/r i planowanym wzroście płacy minimalnej o ok. 20%, realna płaca minimalna w 2024 r. wzrośnie o ponad 15%! Podtrzymujemy opinię, że zejście do celu 2,5% NBP przy takich realnych płacach będzie trudne i długotrwałe. Nasze modele wskazują na stabilizację inflacji bazowej na poziomie 5% r/r w latach 2024-25.

Spodziewamy się, że jutrzejsza konferencja prasowa prezesa NBP Adama Głabińskiego będzie bardziej optymistyczna niż miesiąc temu. Niewykluczone, że prezes utoruje drogę do obniżek stóp po wakacjach.