Biegowelove.pl

informacje o Polsce. Wybierz tematy, o których chcesz dowiedzieć się więcej

Nowe wytyczne ESG wzmocnią polski rynek kapitałowy

Nowe wytyczne ESG wzmocnią polski rynek kapitałowy

Nowy zestaw wytycznych raportowania ESG (środowiskowego, społecznego, osobowościowego) może wzmocnić pozycję polskiego rynku kapitałowego – już największego w Europie Środkowo-Wschodniej – w miarę jak inwestorzy stają się coraz bardziej świadomi czynników pozafinansowych.

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie opublikowała pierwszy pakiet ESG (Środowiskowy, Społeczny, Zarządzanie) Wytyczne dotyczące raportowania Dla inwestorów i spółek giełdowych, z przewodnikiem po raportowaniu ESG.Opracowane we współpracy z Europejskim Bankiem Odbudowy i Rozwoju (EPRD) i Stewartem Redkinem, Wytyczne to wyspecjalizowana firma konsultingowa działająca na całym świecie, dostarczająca firmom wskazówek dotyczących wpływu i zrównoważonego rozwoju, w celu sprostania niektórym wyzwaniom stojącym przed inwestorami i sektora finansowego. Jeśli chodzi o przepisy prawa i świadomość społeczną, firmy są coraz bardziej wrażliwe na to, jak podchodzą do kwestii ESG.

Wytyczne podkreślają jednak nowe możliwości biznesowe, a mianowicie rosnące zapotrzebowanie na zrównoważone produkty i usługi, ponieważ przedsiębiorstwa muszą być atrakcyjnymi pracodawcami, a także zmieniać zachowania klientów.

Izabela Olszewska, członek Komitetu Wykonawczego GPW, powiedziała: „Wytyczne to wskazówki i rozwiązania oparte na uznanych międzynarodowych standardach raportowania niefinansowego.

„Wytyczne zostały opracowane przy udziale wielu firm działających na rynku kapitałowym, które rozumieją potrzebę poprawy jakości raportowania ESG. Definiując kodeks dobrych praktyk dla liderów rynku, stanowią one mapę dla małych i średnich przedsiębiorstw do pomiaru ich wpływu na środowisko.”

Wytyczne GPW dotyczące raportowania ESG wyjaśniają, dlaczego wyrażenia ESG są ważne, czym naprawdę są i jak rozpocząć raportowanie.

Jednak raportowanie jest złożonym procesem ze względu na brak jednego uniwersalnego podejścia. Biorąc pod uwagę potrzeby akcjonariuszy, firmy muszą znaleźć najbardziej odpowiednie rozwiązania dla swoich modeli biznesowych i segmentów biznesowych. Wytyczne opisują krok po kroku z praktycznego punktu widzenia.

GPW planuje podejmować różnorodne inicjatywy informacyjne skierowane do dostawców, w tym webinaria i szkolenia.

READ  Narodowy Bank Polski podjął decyzję o pozostawieniu podstawowych stóp procentowych na niezmienionym poziomie

Wzmocnienie polskiego rynku kapitałowego

Z perspektywy międzynarodowej wytyczne powinny wzmocnić pozycję polskiego rynku kapitałowego – już największego w Europie Środkowo-Wschodniej – oraz zainteresowanie inwestorów spółkami notowanymi na GPW.

Inwestorzy muszą wiedzieć, jak dobrze firmy są przygotowane do zarządzania czynnikami ESG, co stanie się warunkiem wstępnym dostępu do kapitału. Lepsza jakość raportu ESG będzie wspierać zmiany gospodarcze zgodne z celami zrównoważonego wzrostu.

„Wytyczne mają na celu wspieranie przejścia do neutralnej dla klimatu, zielonej, konkurencyjnej i sprzyjającej włączeniu gospodarki gospodarki” – mówi Crescors Zilinsky, regionalny lider na Europę Środkową i Bałtyk w EPRD.

„Wytyczne, które opracowaliśmy, opierają się na szerokim zaangażowaniu różnych interesariuszy z polskich i międzynarodowych inwestorów” – mówi partner Stewart Redkin Wotter Skiebens. „Naszym celem jest stworzenie przepisów UE i międzynarodowych ram raportowania stabilności. Polscy dostawcy i inne zainteresowane strony będą zadowolone z tego produktu”.


W przeciwieństwie do wielu witryn z wiadomościami i informacjami, Rosnąca Europa Wolny do czytania, zawsze będzie. Powella tu nie ma. Jesteśmy niezależni, powiązani lub reprezentowani przez jakąkolwiek partię polityczną lub organizację biznesową. Chcemy tego, co najlepsze dla rozwijającej się Europy, nic więcej, nic mniej. Wasze wsparcie pomoże nam w dalszym rozpowszechnianiu informacji o tym cudownym obszarze.

Możesz wnieść swój wkład Tutaj. Dzięki.

Emerging Europe wspiera niezależne dziennikarstwo