Biegowelove.pl

informacje o Polsce. Wybierz tematy, o których chcesz dowiedzieć się więcej

Kryptowaluty w Polsce: strategiczna transformacja gospodarcza

Kryptowaluty w Polsce: strategiczna transformacja gospodarcza

Polska jest pionierem rewolucji kryptowalutowej, wykorzystującej waluty cyfrowe do nie tylko zmiany, ale i zdefiniowania swojego miksu finansowego. Dzięki bardzo zaangażowanemu rządowi i odpowiedzialnemu sektorowi prywatnemu zapewniło to krajowi wprowadzenie solidnych ram dla operacji kryptowalutowych. W artykule omówiono kryptowaluty w Polsce, inicjatywy strategiczne, otoczenie regulacyjne oraz wpływowe organy, które popchnęły naród w stronę gospodarki cyfrowej.

Inicjatywy i inwestycje rządowe

Polski rząd zaproponował kompleksowy projekt ustawy regulującej kryptowaluty w styczniu 2024 r., zgodnie z zbliżaniem przestrzeni kryptowalut do standardów UE. Ustawa ma na celu zwiększenie uprawnień nadzorczych Komisji Nadzoru Finansowego i rozwój unijnej Dyrektywy Marksa regulującej kryptowaluty pod kątem ochrony konsumentów i stabilności finansowej.
Pojawiły się także inicjatywy polskich firm kryptograficznych, które wystąpiły o powołanie Centrum Innowacji KNF w celu wspierania rozwoju technologicznego poprzez doradztwo i wirtualne piaskownice. Inną formą wsparcia branży jest Izba Gospodarcza Blockchain i Nowych Technologii, która promuje współpracę na rzecz rozwoju w świetle polskiego prawa.

Scenariusze zgodności

Od listopada 2021 r. Polska przyjęła środki dotyczące wolumenu obrotu w zakresie aktywów wirtualnych. Firmy muszą zarejestrować się w określonym rejestrze i muszą przestrzegać prawa Rzeczypospolitej Polskiej dotyczącego wymiany walut wirtualnych. Od listopada 2020 roku wprowadzono PIT-38, który ułatwia mieszkańcom raportowanie swoich zarobków w kryptowalutach. Od dochodów osób fizycznych pobierane są progresywne podatki osobiste, a od przychodów przedsiębiorstw pobierana jest stawka ryczałtowa.

Władze i organy regulacyjne

Do kluczowych organów regulacyjnych, które przodują w wysiłkach na rzecz znalezienia rozwiązań dla kryptowalut, zaliczają się: Krajowa Komisja Papierów Wartościowych, Generalny Inspektor Informacji Finansowej oraz Narodowy Bank Polski. Stowarzyszenia takie jak Polskie Stowarzyszenie Blockchain i Stowarzyszenie Polskie Aktywa Cyfrowe zapewniają zgodność z przyznanymi standardami i rozwój branży.

Krajobraz regulacyjny nabiera kształtu

Względy podatkowe

Pierwsze regulacje dotyczące podatku od kryptowalut weszły w życie w listopadzie 2020 r. Rząd chce, aby polscy mieszkańcy uwzględniali w swoich zeznaniach podatkowych zyski z kryptowalut, mimo że nie uważa ich za prawny środek płatniczy. Zyski z kryptowalut są opodatkowane według stawek mających zastosowanie do dochodów osobistych, wahających się od 18% do 32%, podczas gdy korporacje płacą zryczałtowane 19%.

Organy i stowarzyszenia regulacyjne

Głównymi organami nadzoru są Komisja Nadzoru Finansowego, Generalny Inspektor Informacji Finansowej oraz Ministerstwo Finansów. Ważną rolę w zapewnieniu odpowiedniego monitorowania i egzekwowania rynku odgrywają także stowarzyszenia – Polskie Stowarzyszenie Blockchain i Polskie Stowarzyszenie Bitcoin.

Wielkość rynku

Oczekuje się, że wielkość rynku kryptowalut w Polsce wyniesie 77 mln USD w 2028 r. z 46 mln USD w 2023 r., przy CAGR na poziomie 11,09%. Oczekuje się, że niektóre wspierające polityki rządu, w połączeniu z szybkim wzrostem populacji znającej się na technologii i rosnącym uznaniem kryptowaluty jako realnego środka inwestycji i transakcji, będą wspierać ten wzrost. Oczekuje się, że wzrost ten utrzyma się w górę, gdyż Polska w dalszym ciągu tworzy sprzyjające środowisko dla innowacji w obszarze kryptowalut, a tym samym wzmacnia swoją międzynarodową pozycję w gospodarce cyfrowej.

Działalność inwestycyjna

Na polskim rynku kryptowalut trwają ogromne inwestycje. Najnowszą z tych inwestycji jest współpraca Juventus Football Club z polską giełdą kryptowalut ZundaCrypt. Stanowi to skrzyżowanie tradycyjnych sportów z innowacyjną technologią blockchain.

Główni gracze kształtujący rynek

Ideologic, Novus Team i DevBrother to jedni z głównych graczy, którzy między innymi kształtują wygląd dzisiejszej polskiej sceny kryptograficznej. Ich usługi dzielą się na tworzenie oprogramowania, usługi finansowe, blockchain i inne rozwiązania.