Biegowelove.pl

informacje o Polsce. Wybierz tematy, o których chcesz dowiedzieć się więcej

Filar drugi – Publikacja projektu ustawy w Polsce Budowanie lepszego świata pracy

Filar drugi – Publikacja projektu ustawy w Polsce Budowanie lepszego świata pracy

Wpływ na polskie spółki zrzeszone w międzynarodowych grupach

Pomimo opóźnienia we wdrażaniu Dyrektywy w Polsce (termin upłynął z końcem 2023 r.), dochody polskich spółek zależnych za 2024 r. mogą w dalszym ciągu podlegać globalnym obowiązkom podatkowym w związku z przepisami Filaru II obowiązującymi w innych krajach.

Odtąd wdrożenie QDMTT w Polsce może spowodować przeniesienie większości obowiązków związanych z globalnym podatkiem minimalnym, w tym wyliczania efektywnej stawki podatku dla celów GMT i płatności podatków do polskich spółek zależnych, na grupy międzynarodowe, przy czym grupy te również powinny być mogą korzystać z QDMTT SH w odniesieniu do Polski.

W tym kontekście należy zauważyć, że polska implementacja przewiduje specyficzną regulację, która umożliwia grupom podmiotów wybór dobrowolnego opodatkowania QDMTT i IIR w Polsce od 1 stycznia 2024 r. Oznacza to, że jeśli grupa wybierze dobrowolne opodatkowanie od tego dnia w Polsce ostateczny podmiot dominujący może zostać zwolniony z tego obowiązku w ramach bezpiecznej przystani QDMTT. W rezultacie grupy mogą zdecydować się na skorzystanie z opcji i przeniesienie zobowiązań związanych z Polską do swoich polskich spółek zależnych od 2024 r. (zamiast stosowania IIR lub UTPR na 2024 r. i korzystania z bezpiecznej przystani QDMTT dopiero od 2025 r.). Ma to szczególne znaczenie, gdyż ustawowa stawka CIT w Polsce wynosi 19%, a zagraniczni inwestorzy w Polsce mogą korzystać z zachęt podatkowych, takich jak zwolnienie z CIT dla Specjalnej Strefy Ekonomicznej czy ulgi podatkowe na badania i rozwój, prowadzące niejednokrotnie do sądowego ETR dla Celem GloBE Poniżej minimalna stawka wynosi 15%.

READ  Wiza indyjska dla obywateli Belgii, Austrii, Danii, Polski i Irlandii