Biegowelove.pl

informacje o Polsce. Wybierz tematy, o których chcesz dowiedzieć się więcej

Europejski Bank Inwestycyjny inwestuje w modernizację sieci polskiej i belgijskiej

Europejski Bank Inwestycyjny inwestuje w modernizację sieci polskiej i belgijskiej

Europejski Bank Inwestycyjny inwestuje w modernizację sieci polskiej i belgijskiej

Teresa Czerwińska (po lewej) i Paweł Majewski (po prawej). Zdjęcie dzięki uprzejmości Iny.

Europejski Bank Inwestycyjny (EBI) ogłosił osobne pożyczki w wysokości 462 mln euro i 190 mln euro odpowiednio dla polskiej Enei i belgijskiej RESA na modernizację sieci dystrybucyjnej.

Inwestycja o wartości 2 miliardów złotych (462 milionów euro; 499 milionów dolarów) w Polsce wesprze rozwój i modernizację sieci dystrybucyjnej Enea Operator, natomiast inwestycja w Belgii o wartości 190 milionów euro (205 milionów dolarów) pomoże operatorowi elektroenergetycznemu i gazowemu z Liège w modernizacji , wzmacniać i digitalizować swoje sieci.

Transformacja polskiej energetyki

Kredyt EBI dla Enei ma na celu wzmocnienie niezawodności i bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej, wsparcie transformacji energetycznej grupy oraz promocję rozwoju odnawialnych źródeł energii w północno-zachodniej Polsce.

Umowa pożyczki rozpoczyna się w 2023 roku pierwszą transzą w wysokości 1 miliarda złotych (231 milionów euro; 249 milionów dolarów) i jest zgodna ze strategią rozwoju Grupy zakładającą transformację polskiego sektora elektroenergetycznego, realizację projektów zeroemisyjnych oraz rozbudowę infrastruktury dystrybucyjnej pod kątem możliwości cięcia – rozwój krawędzi. Energetyka rozproszona.

Paweł Majewski, Prezes Enea SA, tak skomentował kredyt modernizacyjny: „Nieustannie inwestujemy miliardy złotych w rozbudowę naszego portfela zeroemisyjnych źródeł energii, które w przyszłości mają dostarczać tanią i bezpieczną dla środowiska energię elektryczną.

„To proces wymagający nie tylko czasu, ale także ogromnych środków finansowych przeznaczonych na modernizację sieci dystrybucyjnej, która stanowi podstawę do dalszego rozwoju energetyki odnawialnej.

„Finanse uzyskane z Europejskiego Banku Inwestycyjnego zostaną przeznaczone na modernizację i budowę sieci elektroenergetycznych średniego i niskiego napięcia, przyłączanie do sieci nowych klientów i nowych mocy wytwórczych energii odnawialnej oraz instalację inteligentnych liczników”.

Wsparcie finansowe Europejskiego Banku Inwestycyjnego dla rozwoju sieci dystrybucyjnej Grupy Enea rozciąga się na lata 2023-2025 na terenie województw Polski północno-zachodniej: wielkopolskiego, zachodniopomorskiego, łobuskiego i kujawsko-pomorskiego.

READ  Zobacz, jak wysyłamy Bitcoin z Miami na Ukrainę w Polsce

Inwestycja obejmie lata 2023-2025 i będzie realizowana w północno-zachodniej Polsce, na terenie województw: wielkopolskiego, zachodniopomorskiego, łobuskiego i kujawsko-pomorskiego.

Również interesujące:
SP Energy Networks rozpoczyna w Szkocji kampanię inwestycyjną o wartości 5,4 miliarda funtów
Plan działania sieci europejskiej: krok we właściwym kierunku, ale czy wystarczający?

Inwestycja w modernizację sieci elektroenergetycznej w Belgii

Podpisanie umowy kredytowej – jak podał EBI w oświadczeniu – będzie kluczowe dla realizacji pierwszej części planu przemysłowego operatora na lata 2023-2026.

EBI przytacza prognozy zużycia na poziomie UE i krajowym, a także zaobserwowane trendy w zużyciu, które wskazują na masową, nieuniknioną elektryfikację w wyniku zwiększonego wykorzystania aktywów czystych technologii, takich jak pompy ciepła i samochody elektryczne.

Według banku RESA będzie musiała do 2050 roku zainwestować rekordową kwotę prawie 820 mln euro (865 mln dolarów), nie licząc dotacji na projekty.

W połączeniu z rocznymi kopertami inwestycyjnymi w wysokości około 80 milionów euro (86 milionów dolarów), stanowi to łączną inwestycję o wartości około 3 miliardów euro (3,2 miliarda dolarów) w ciągu następnych 25 lat.

Aby częściowo sfinansować plan transformacji energetyki przemysłowej na lata 2023-2026, RESA i Europejski Bank Inwestycyjny zawarły umowę pożyczki o wartości 190 mln euro, która zostanie wykorzystana wraz z kopertą 60 mln euro (65 mln dolarów) od OSD na dokończenie projekt. Pierwsze inwestycje w sieć elektroenergetyczną.

Będzie to obejmować głównie wzmocnienie wytrzymałości instalacji napowietrznych, kabli podziemnych, transformatorów i podstacji, a także wdrożenie liczników cyfrowych w celu zwiększenia autonomii sieci.

Wiceprezes EBI Chris Peters powiedział: „EBI, jako unijny bank klimatyczny, angażuje się w promowanie planu REPowerEU mającego na celu poprawę zrównoważonego charakteru sektora energetycznego UE i zmniejszenie zależności energetycznej UE.

„Wsparcie finansowe udzielone RESA na rzecz Planu transformacji energetyki przemysłowej odzwierciedla nasze zaangażowanie w promowanie zrównoważonego wzrostu gospodarczego sprzyjającego włączeniu społecznemu poprzez rozwój nowoczesnych sieci energetycznych, które są niezbędne w walce ze zmianami klimatycznymi”.

READ  Pierwszy autocysterna LNG ORLENU budowana na zamówienie jest w drodze do transportu LNG z USA do Polski

Dyrektor generalny RESA, Gilles Simon, dodał: „Ta współpraca z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym, pierwsza tego rodzaju dla RESA, pokazuje przede wszystkim wiarygodność naszej instytucji, jej zarządzanie i należyte zarządzanie funduszami.

„Poprawi to naszą zdolność do osiągnięcia celów w zakresie transformacji energetycznej w perspektywie krótkoterminowej i wdrożenia bardziej odpornych rozwiązań energetycznych, które pozwolą nam stawić czoła nowej erze energetycznej w sposób włączający, sprawiedliwy społecznie i ekonomicznie opłacalny”.