Biegowelove.pl

informacje o Polsce. Wybierz tematy, o których chcesz dowiedzieć się więcej

Do końca 2023 r. w Polsce przewidywana jest jednocyfrowa inflacja CPI |  Muzyka pop

Do końca 2023 r. w Polsce przewidywana jest jednocyfrowa inflacja CPI | Muzyka pop

Główny Urząd Statystyczny podtrzymał swój wstępny szacunek inflacji w sierpniu na poziomie 10,1% rok do roku.

Ceny towarów wzrosły r/r o 9,8%, a ceny usług o 11,1% r/r wobec odpowiednio 10,6% i 11,3% w lipcu. Wyraźnie widać, że inflacja cen usług jest bardziej stabilna.

Spadek rocznej inflacji o 0,7 pkt. proc. w porównaniu z lipcem wynikał głównie z dalszego spowolnienia rocznej dynamiki cen żywności z 15,6% rok do roku w lipcu do 12,5% w sierpniu. W porównaniu do poprzedniego miesiąca ceny żywności spadły o 1,0% m/m, przy wyraźnych spadkach cen warzyw (-6,0% m/m) i nabiału (-0,9% m/m).

Drugim istotnym czynnikiem ograniczającym inflację było wyhamowanie wzrostu cen energii. W sierpniu ceny były o 13,9% wyższe niż rok wcześniej, natomiast w lipcu wzrost cen r/r wyniósł 16,8%. W porównaniu do lipca ceny w tej kategorii nie uległy zmianie, choć ceny gazu (płynnego) i paliw stałych nieznacznie spadły. Zostało to skompensowane niewielkim wzrostem kosztów ogrzewania. Szacujemy, że inflacja bazowa po wyłączeniu cen żywności i energii spadła do 10,0% r/r z 10,6% w lipcu.

W sierpniu stopa inflacji CPI w Polsce uległa dalszemu obniżeniu w związku ze spowolnieniem wzrostu cen surowców

% w ujęciu rocznym

Źródło: GUS.

W tym miesiącu spodziewamy się, że inflacja CPI spadnie do poziomów jednocyfrowych w związku z dalszym wyhamowaniem wzrostu cen żywności oraz niższymi podwyżkami cen energii i paliw. Oczekuje się, że inflacja bazowa również spadnie do poziomów jednocyfrowych, ale będzie wyższa od inflacji zasadniczej.

Krótkoterminowe perspektywy dla inflacji CPI są korzystne, gdyż spodziewamy się jej spadku poniżej 9% r/r już w tym miesiącu i do około 7% na koniec 2023 roku. Jednak średniookresowe trendy nie są już tak korzystne. Do połowy 2024 roku powinniśmy zaobserwować dalszy spadek inflacji, jednak w drugiej połowie ustabilizuje się na poziomie około 5%, czyli ponad dwukrotnie powyżej celu, a nawet wzrośnie, a powodów jest kilka.

Projekt budżetu na 2024 rok wskazuje na większą niż wcześniej oczekiwano nierównowagę fiskalną, co w kontekście ożywienia gospodarczego może wywindować ścieżkę inflacji w górę.

Głębsza niż oczekiwano obniżka stóp procentowych przez Narodowy Bank Polski (NBP), utrzymujący się ujemny poziom realny oraz osłabienie złotego również wpłynęły na wzrost oczekiwań inflacyjnych na drugą połowę 2024 roku.

Wreszcie sytuacja na rynkach surowców, w tym wzrost cen ropy powyżej 90 dolarów za baryłkę, zwiększa ryzyko utrzymywania się wysokiej presji inflacyjnej. W efekcie w przyszłym roku ceny prawdopodobnie wzrosną średnio o 5–6%, a dalsze łagodzenie polityki pieniężnej przez Narodowy Bank Japonii może przełożyć się na wzrost ryzyka inflacyjnego w drugiej połowie przyszłego roku.