Biegowelove.pl

informacje o Polsce. Wybierz tematy, o których chcesz dowiedzieć się więcej

Ciśnienie zamontowane w Vectrze w Polsce

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) wszczął postępowanie sądowe przeciwko Vectrze, wiodącemu operatorowi kablowemu w kraju, za niedotrzymanie warunków nałożonych na zakup Multimedia Polska.

W komunikacie UOKiK poinformował, że sprawa dotyczy decyzji z początku stycznia 2020 r., kiedy to jego prezes wydał uchwałę zatwierdzającą umowę między operatorami telewizji kablowych a dostawcami usług internetowych. Vectrze udało się przejąć Multimedia Polska, ale spółka musiała spełnić określone w decyzji warunki. Dotyczy łącznie 21 miejscowości i składa się z dwóch części. Pierwsza miała charakter strukturalny, to znaczy polegała na sprzedaży sieci w ośmiu miastach. W pozostałych 13 miejscowościach Vectra musiała umożliwiać klientom bezpłatną zmianę operatora.

Komentując procedury Prezes UOKiK Thomas Crosetti powiedział: „Z dostępnych nam informacji wynika, że ​​Vectra nie do końca spełniła nałożony wymóg konstrukcyjny. Firma sprzedała sieć tylko w trzech miastach. Konkurencja. Dlatego procedury zostały wszczęte w celu nałożenia kary finansowej na spółkę.

UOKiK zwraca uwagę, że Vectra spełniła warunek dla abonentów do zmiany operatorów, a także sprzedała sieć w Gorzowie Wielkopolskim oraz Pruszczu Gdańskim i Pogórzu. Spółka nie sprzedała jednak jeszcze swojej sieci w Kwidzynie, Łowiczu, Ostródzie, Olsztynie i Stargardzie.

Kara może wynieść do 10 000 euro za każdy dzień zwłoki w wykonaniu decyzji warunkowej. Prezes UOKiK może też uchylić decyzję warunkową, jeśli Vectra nie spełni nałożonych warunków.

Jak wcześniej wspomniano wcześniej Wiadomości telewizji szerokopasmowejVectra sfinalizowała przejęcie Multimedia Polska w lutym 2023 roku. Tym samym stała się największym operatorem kablowym w kraju, wyprzedzając UPC Polska.

READ  Wzrasta polskie poparcie dla energetyki jądrowej: Polityka jądrowa