Biegowelove.pl

informacje o Polsce. Wybierz tematy, o których chcesz dowiedzieć się więcej

Badanie odporności usług opieki nad osobami zakażonymi wirusem HIV podczas pandemii COVID-19

Profilaktyka HIV i opieka zdrowotna były odporne podczas pandemii COVID-19, a usługi częściowo odbiły się w trzecim kwartale 2020 r. po spadku w drugim kwartale, wynika z badań opublikowanych w numerze US Centers z 2 grudnia do Kontroli Chorób. i zapobieganie Tygodniowy raport zachorowalności i śmiertelności.

Zauważając, że celem federalnej inicjatywy mającej na celu zakończenie epidemii HIV w Stanach Zjednoczonych jest zmniejszenie liczby nowych zakażeń wirusem HIV o 90 procent do 2030 r., Karen W. Hoover z Centrum Kontroli Chorób w Atlancie wraz ze współpracownikami zbadała wpływ COVID-19 Pandemia dotycząca korzystania z usług profilaktyki i opieki w zakresie HIV oraz wyniki leczenia HIV. Oceniono zmiany tych środków w latach 2019–2021.

Naukowcy odkryli, że w pierwszym kwartale 2020 r. wykonano łącznie 2 471 614 testów na obecność wirusa HIV, 190 955 osobom przepisano profilaktykę przedekspozycyjną (PrEP), a 8438 osobom zdiagnozowano zakażenie wirusem HIV w pierwszym kwartale 2020 r. W drugim kwartale nastąpił spadek z odpowiednio 32, 6 i 26 procent wykonanych testów na obecność wirusa HIV, osób, którym przepisano PrEP i osób otrzymujących diagnozę HIV.

W trzeciej kwarcie obserwuje się częściowe odbicie. W okresie badania odsetek osób związanych z opieką nad HIV, liczba przepisanych terapii przeciwretrowirusowych oraz odsetek testów miana wirusa stłumionego wśród badanych pozostawały stabilne.

„System usług związanych z opieką i profilaktyką HIV był odporny podczas pandemii COVID-19” – piszą autorzy. „Chociaż wiosną 2020 r. testy na obecność wirusa HIV i usługi PrEP zostały przerwane, latem 2020 r. usługi te zaczęły się poprawiać”.

więcej informacji:
Streszczenie/pełny tekst

Copyright © 2022 Dzień Zdrowia. Wszelkie prawa zastrzeżone.

cytat: Badanie odporności usług opieki nad HIV podczas pandemii COVID-19 (2022, 6 grudnia), pobrano 6 grudnia 2022 z https://medicalxpress.com/news/2022-12-hiv-resilient-covid-pandemic.html

Niniejszy dokument podlega prawu autorskiemu. Poza wszelkimi uczciwymi transakcjami do celów prywatnych studiów lub badań, żadna część nie może być powielana bez pisemnej zgody. Treść jest udostępniana wyłącznie w celach informacyjnych.

READ  „Gniewne” komórki odpornościowe mogą leżeć u podstaw patologii Alzheimera