Biegowelove.pl

informacje o Polsce. Wybierz tematy, o których chcesz dowiedzieć się więcej

Rola rozwoju KDP w liberalizacji pasażerskich przewozów kolejowych w Polsce: nowy raport CPK |  sponsorowany

Rola rozwoju KDP w liberalizacji pasażerskich przewozów kolejowych w Polsce: nowy raport CPK | sponsorowany

W celu przygotowania solidnych podstaw do prognoz ruchu, eksperci CPK przeanalizowali ofertę transportową operatorów „open access” w wybranych krajach Europy wraz z oceną ich potencjału w Polsce. raport „Analiza ofert operatorów Open Access w wybranych krajach Europy wraz z oszacowaniem ich potencjalnych ofert w PolsceOpracowany na tej podstawie podsumowuje dotychczasowe doświadczenia krajów UE w liberalizacji kolejowych przewozów pasażerskich oraz prognozuje, co stanie się z polską koleją w najbliższych latach, po wejściu innych operatorów kolejowych i udanej eksploatacji nowych linii kolei dużych prędkości .

Zmiany na polskiej infrastrukturze kolejowej zaczęły nadchodzić wraz z przyjęciem „Czwartego Pakietu Kolejowego”, czyli rozwiązań mających na celu ujednolicenie usług kolejowych w całej Unii Europejskiej.

Budowa kolei dużych prędkości jest szansą na zmianę wizerunku kolei w Polsce. CMK Północ, czyli przedłużenie głównej linii kolejowej do Gdańska, czy budowa linii „Y”, czyli nowej linii między Warszawą, Łodzią, Wrocławiem i Poznaniem, pozwoli zaoferować konkurencyjne dla transportu, jak również transportu lotniczego,„On mówi Bartomeuge Murga, specjalista ds. kolejnictwa w CPK i główny autor raportu. „Niniejszy raport jest próbą odpowiedzi na pytania dotyczące wyzwań, przed jakimi może stanąć branża kolejowa w najbliższych latach, a jednocześnie stanowi bazę analityczną, która może posłużyć do opracowania ukierunkowanego modelu organizacji transportu w Polsce.. „

Liberalizacja polskiego rynku kolejowego, otwarcie linii KDP oraz możliwość wydzielenia części ruchu powinny doprowadzić do wyraźnego wzrostu wykorzystania transportu kolejowego. Dzięki konkurencji między przewoźnikami kolejowymi nastąpi spadek cen biletów, co bardzo pozytywnie wpłynie na liczbę pasażerów, choć w Polsce skala tego efektu zależy od szeregu innych czynników wskazanych w raporcie. Biorąc pod uwagę zobowiązania UE, pełna liberalizacja rynku kolejowego w Polsce powinna nastąpić do 2030 roku.

1

Niniejszy raport CPK jest pierwszym tego typu kompleksowym artykułem na temat liberalizacji sektora kolejowego w Polsce. Pierwsza część blisko 250-stronicowego dokumentu zawiera analizę doświadczeń siedmiu rynków zagranicznych: Niemiec, Szwecji, Czech, Słowacji, Austrii, Włoch i Hiszpanii. Autorzy przeanalizowali poszczególne kraje europejskie pod kątem planowania połączeń kolejowych, polityki transportowej czy barier dla operatorów.