Biegowelove.pl

informacje o Polsce. Wybierz tematy, o których chcesz dowiedzieć się więcej

PTSD jest istotnie związany z pogorszeniem funkcji poznawczych u kobiet w średnim wieku

Zespół stresu pourazowego (PTSD) jest związany z przyspieszonym spadkiem funkcji poznawczych w średnim wieku Kobietyzgodnie z nowymi danymi z badania kohortowego z perspektywą na dużą skalę.

Chociaż w poprzednich badaniach PTSD było silnie związane z osłabieniem funkcji poznawczych, przeprowadzono niewiele badań podłużnych dotyczących tego związku, szczególnie w odniesieniu do kobiet.

Szacuje się, że średnio 8,6% kobiet w Stanach Zjednoczonych zachoruje w ciągu swojego życia na PTSD. Podobnie, amerykańskie kobiety mają przez całe życie ryzyko zachorowania na chorobę Alzheimera wynoszące 21,1%, co jest silnie związane z pogorszeniem funkcji poznawczych.

W związku z tym zespół badawczy kierowany przez dr Andreę L. Roberts, MPH z Harvard TH Chan School of Public Health, ocenił związek między PTSD a regresją funkcji poznawczych w okresie dwóch lat.

Roberts i współpracownicy uczestniczyli w badaniu Nurses’ Health Study II, w którym wzięło udział 116 429 amerykańskich pielęgniarek w wieku od 25 do 42 lat, które co dwa lata wypełniały różne kwestionariusze.

W 2008 roku uzupełniające kwestionariusze dotyczące narażenia na traumę i PTSD wysłano do 60 804 kobiet, które wcześniej wypełniły kwestionariusz z 2007 r. Spośród tych kobiet 54 763 kobiety odpowiedziały na kwestionariusz.

Po dalszych ocenach poznawczych do niniejszego badania włączono łącznie 12 270 kobiet narażonych na traumę w średnim wieku 61,1 lat,

W okresie od 1 marca 2008 r. do 28 lutego 2010 r. ekspozycja na traumę w ciągu całego życia i objawy zespołu stresu pourazowego były oceniane przez pryzmat narażenia na 16 traumatycznych wydarzeń, w tym przemoc fizyczną i klęski żywiołowe.

Siedem znaczących objawów PTSD zostało ocenionych przez Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (4th Edition) PTSD Short Screening Scale, z wynikiem 4 lub wyższym dla przypadków PTSD z czułością 85% i swoistością 93%.

Kobiety podzielono na 4 grupy obejmujące brak objawów PTSD, 1-3 objawy PTSD, 4-5 objawów PTSD oraz 6-7 objawów PTSD. Następnie funkcja poznawcza została zbadana od 3 października 2014 r. do 30 lipca 2019 r. za pomocą Cogstate Brief Battery, która obejmowała 4 zadania związane z wykrywaniem, identyfikacją, jednym uczeniem się kart i jednym wstecz.

READ  Badanie podkreśla „przeciwzapalne” działanie diety probiotycznej u zdrowych osób starszych

Chociaż grupa składała się głównie z białych nielatynoskich uczestników (95,9%), 125 (1,0%) to Azjatki, 75 (0,6%) to osoby rasy czarnej, a 156 (1,3%) to Latynosi.

Łącznie 8218 kobiet (67%) zgłosiło objawy PTSD. Wśród nich 5058 miało 1-3 objawy, 151 miało 4-5 objawów, a 60 miało 6-7 objawów. Oczywiście większa liczba objawów wiązała się z gorszymi trajektoriami poznawczymi.

Badacze zaobserwowali, że kobiety z najwyższym poziomem objawów miały istotnie gorsze wskaźniki zmian w zakresie uczenia się i pamięci operacyjnej (β = −0,08 SD/r; 95% CI, −0,11 do −0,04 D/r) (P < ). 001), in plus szybkość psychomotoryczna i uwaga (β = −0,05 SD/r; 95% CI, −0,09 do −0,01 SD/r) (P = 0,02), w porównaniu z kobietami bezobjawowymi.

„Odkrycia te podkreślają również znaczenie profilaktyki i leczenia PTSD w celu zapewnienia zdrowego starzenia się poznawczego i sugerują wartość wczesnych badań przesiewowych wśród kobiet z PTSD” – napisał zespół.