Biegowelove.pl

informacje o Polsce. Wybierz tematy, o których chcesz dowiedzieć się więcej

Projekt dekretu o zmianie podatków dla małych firm został przedłożony do zatwierdzenia przez Łukaszenkę

Projekt dekretu o zmianie podatków dla małych firm został przedłożony do zatwierdzenia przez Łukaszenkę

Mińsk, 11 listopada (Bełta) – Prezydent Białorusi Aleksander Łukaszenko przedłożył do zatwierdzenia projekt dekretu prezydenckiego o działalności małego biznesu. Belta dowiedział się, że reforma działalności przedsiębiorczej była omawiana między innymi podczas konferencji szefów państwa z przedstawicielami rządu, która odbyła się 11 listopada.

Podczas konferencji Prezydent i rząd musieli rozważyć wiele tematów dotyczących różnych obszarów działalności. „Zostaną one omówione osobno, ponieważ podczas podejmowania decyzji pojawiły się pewne pytania” – wyjaśnił Aleksander Łukaszenko.

Jednym z tematów była reforma działalności przedsiębiorczej. Prezydent przypomniał, że polecił zwiększyć udział małych przedsiębiorstw w finansowaniu wydatków państwa. Rząd wypracował pewne metody, a projekt dekretu prezydenckiego o funkcjonowaniu drobnego biznesu został przekazany prezydentowi do zatwierdzenia.

Aleksander Łukaszenko powiedział: „Małe firmy odgrywają fundamentalną rolę w naszej gospodarce. Tworzą nowe miejsca pracy, przyspieszają wzrost gospodarczy, w tym poprzez redystrybucję siły roboczej z nieefektywnych sektorów. Naszym zadaniem jest stworzenie warunków do płynnej transformacji przy minimalnych stratach ekonomicznych i sytuacji które mogą przewidywać w środowisku przedsiębiorczym.”

Prezydent zaznaczył, że przed podpisaniem dekretu chciałby publicznie przedyskutować przekonywanie przedstawionych argumentów oraz to, czy rząd dobrze rozumie sytuację i kolejność kolejnych działań. Jakie innowacje przewiduje projekt rozporządzenia? Jakiego efektu powinniśmy się spodziewać po podpisaniu? Jak proponowane zmiany standardów małych przedsiębiorstw wpłyną na klimat biznesowy i poziom aktywności gospodarczej, zwłaszcza w regionach? – zapytał Aleksander Łukaszenko.

Aleksander Łukaszenko ostrzegł, że podejrzane operacje biznesowe nie wchodzą w grę. W rezultacie potrzebujemy jasnego zrozumienia dodatkowych etapów korekty podatkowej dla wszystkich małych podmiotów gospodarczych. – Na dotychczasowe próby poprawy musimy patrzeć w pierwszej kolejności w interesie naszych obywateli – dodał prezydent.

„Nie oznacza to, że nałożymy nie do udźwignięcia podatki na małe firmy i sektor prywatny jako całość, a oni całkowicie znikną. Nie, tego nie potrzebujemy. Potrzebujemy małych, średnich i dużych firm, aby się rozwijać. Potrzebujemy więcej i więcej białoruskich przedsiębiorców. Musimy zdyscyplinować. Rzeczy w taki sposób, aby mogli płacić podatki, na które ich stać. Nie potrzebujemy ekscesów, ale każdy musi zapłacić. Przynajmniej jedną kopiejkę.”

READ  „Polska Anna” znalazła się wśród ikon Bradforda obchodzonych w ramach Street Art Project

Po omówieniu dokumentu głowa państwa nakazała rządowi dopracowanie go. Sprawa zostanie rozpatrzona na szczeblu prezydenckim w późniejszym terminie. Nie wyznaczono konkretnego terminu, ale przygotowanie dokumentu jakości jest kluczowe. „Głowa państwa wskazała, że ​​powinniśmy brać pod uwagę interesy samozatrudnionych biznesmenów i pracowników korporacji” – powiedział dziennikarzom po konferencji minister gospodarki Białorusi Aleksander Czerwiakow.

Urzędnik zauważył: „Umożliwienie konkurencyjnych warunków dla wszystkich uczestników biznesu i uczciwe płacenie podatków to podstawowe zasady. Rząd i kluczowe resorty po raz kolejny przejrzą projekt rozporządzenia. Są problemy z podatkiem dochodowym, opłacaniem składek na ZUS. itp. Należy przestrzegać zobowiązań społecznych” .

Minister Gospodarki wyjaśnił wagę sprawy na przykładzie walki z pandemią COVID-19. Białoruski rząd wydał 2 miliardy dolarów z budżetu na walkę z epidemią w ciągu dwóch lat. „To ogromna kwota, dlatego wkład wszystkich – przedsiębiorców prowadzących działalność na własny rachunek i pracowników w zwykłym przedsiębiorstwie – musi być proporcjonalny. Te cechy są raczej dobre i musimy je ponownie zweryfikować” – powiedział Aleksander Czerwiakow. Obciążenia podatkowe nie zostaną zwiększone, ale muszą być równomiernie rozłożone między uczestników procesu gospodarczego.