Biegowelove.pl

informacje o Polsce. Wybierz tematy, o których chcesz dowiedzieć się więcej

Portugalczycy w Polsce i krajach bałtyckich wzywają do bojkotu

Portugalczycy w Polsce i krajach bałtyckich wzywają do bojkotu

W oświadczeniu przesłanym Lusie fundacja wyraziła „poważne obawy dotyczące praktyk w zakresie bezpieczeństwa danych” podczas głosowania korespondencyjnego, z którego będzie korzystała przeważająca większość portugalskich imigrantów, i wezwała, aby nie byli wysyłani na te wybory.

„Dochodzi do nadużyć w zakresie udostępniania danych osobowych wyborców, w szczególności w zakresie losowego dostępu do numeru karty obywatela na zewnętrznej stronie kopert wysyłanych do wyborców, a także możliwości dostępu osób nieuprawnionych, które w przypadku zagubienia pisma mogą uzyskać dostęp do wydrukować legitymację obywatelską danego wyborcy” – kontynuuje notatka.

„Ogólne rozporządzenie o ochronie danych (RODO) wyraźnie stanowi, że dane osobowe muszą być przetwarzane w sposób zapewniający odpowiedni poziom bezpieczeństwa, chroniący je przed nieuprawnionym dostępem lub ujawnieniem” – stwierdza Fundação Portugália, utworzona w 2023 r.

Sygnatariusze oświadczenia dodali: „Jednak praktyki zaobserwowane w procesie głosowania korespondencyjnego rodzą poważne pytania o przestrzeganie podstawowych zasad ochrony danych”.

Fundacja wzywa „organy wyborcze w Portugalii do pilnego przeglądu swoich praktyk”, uznając, że „niezbędne jest, aby wyborcy mieli pewność, że instytucje publiczne traktują ich dane osobowe z należytą starannością i ochroną przez cały proces wyborczy”.

Zdecydowana większość portugalskich wyborców za granicą będzie głosować korespondencyjnie w następnych wyborach do organów legislacyjnych, które odbędą się 10 marca.

Według oficjalnego źródła Ministerstwa Spraw Wewnętrznych liczba zarejestrowanych za granicą obywateli, którzy mogą głosować korespondencyjnie, wynosi 1 541 295 wyborców zamieszkałych w 189 krajach, a chęć osobistego głosowania, co można zrobić w 60 krajach, wyraziło 5 281 wyborców. Konsulaty.

READ  Polska stawia obronność na pierwszym miejscu podczas przewodnictwa w UE w 2025 roku