Biegowelove.pl

informacje o Polsce. Wybierz tematy, o których chcesz dowiedzieć się więcej

Pora dnia może zwiększyć szanse na wycofanie DBT

Zespół kierowany przez dr Michaela Bernsteina z Brown University powiedział, że jego odkrycia sugerują, że radiolodzy częściej zapamiętują pacjentów ze skanu DBT, gdy obrazy są interpretowane później w ciągu dnia niż wcześniej. Grupa stwierdziła, że ​​z każdą dodatkową godziną czytania, szansa na przypomnienie wzrosła o 7%.

„Nasze odkrycia są zgodne z wcześniejszymi pracami w radiologii i innymi ustawieniami, wskazując, że wykonanie zadania zależy od pory dnia, która prawdopodobnie jest spowodowana zmęczeniem” – powiedzieli Bernstein i współpracownicy.

Badania psychologiczne wykazały, że zmęczenie ogranicza wydajność w medycynie, a radiolodzy nie są wyjątkiem. Wcześniejsze badania sugerują, że radiolodzy dokładniej interpretują obrazy podczas wczesnych zmian niż później.

Wykorzystanie DBT wzrosło, odkąd w 2011 r. stało się ono komercyjnie dostępne w Stanach Zjednoczonych, a naukowcy zachwalają jego zdolność do zapewniania większej szczegółowości niż konwencjonalna mammografia. Systemy DBT mogą uzyskać setki obrazów podczas dwukierunkowego badania przesiewowego, podczas gdy ten wykorzystujący mammografię cyfrową wytwarza cztery obrazy na badanie.

Bernstein i współpracownicy chcieli zastanowić się, czy pora dnia wpływa na odsetek przypominania mammograficznego i odsetek wyników fałszywie dodatnich w mammografii cyfrowej 2D i DBT 3D. Przyjrzeli się również, czy doświadczenie radiologa było związane z potencjalnym wpływem pory dnia.

Zespół retrospektywnie przeanalizował dane z 97 671 mammogramów odczytanych przez 18 radiologów w okresie od stycznia 2018 r. do grudnia 2019 r. w jednym miejscu. Spośród nich 40 220 pochodziło z DBT, a pozostałe 57 451 pochodziło z mammografii cyfrowej. Dziewięciu radiologów ma pięć lub mniej lat doświadczenia po szkoleniu, podczas gdy pozostałych dziewięciu ma ponad pięć lat po szkoleniu.

Całkowity odsetek przywołań dla mammografii cyfrowej wyniósł 10,2% w porównaniu z odsetkiem DBT wynoszącym 9%, różnica, która była istotna statystycznie (p = 0,006). Odsetek fałszywie dodatnich również różnił się istotnie, z mammografią cyfrową na poziomie 9,8% i DBT na poziomie 8,6% (p = 0,004).

READ  Naukowcy ostrzegają Brytyjczyków, aby nie nosili masek, aby spowolnić rozprzestrzenianie się COVID-19 Korona wirus

Autorzy badania stwierdzili, że szansa na przypomnienie wzrastała o 11,5% (iloraz szans 1,12) w grupie mniej doświadczonych radiologów z każdą godziną stosowania DBT. Inaczej było jednak w przypadku korzystania z mammografii cyfrowej, gdzie iloraz szans na przypomnienie sobie wynosił 1,09.

Tymczasem bardziej doświadczona grupa radiologów nie wykazała żadnych dowodów na zwiększoną pamięć podczas korzystania z DBT (iloraz szans 1,02) lub mammografii cyfrowej (iloraz szans 1), różnica, która nie była istotna statystycznie.

Jednak DBT miała wyższy wskaźnik prawdziwie dodatnich wyników niż mammografia cyfrowa, niezależnie od pory dnia. Może to wynikać z tego, że wydawało się, że więcej młodych radiologów kompensuje stres później podczas stosowania DBT poprzez przywoływanie mammografii, z których wiele dało wyniki fałszywie dodatnie, stwierdzili naukowcy.

Powiedzieli również, że mniej doświadczeni radiolodzy mogą wymagać więcej zasobów poznawczych niż ich bardziej doświadczeni koledzy, a wydajność może się poprawić wraz z pewnymi zmianami w miejscu pracy. Obejmują one ograniczenie liczby godzin czytania mammografii lub wprowadzenie regularnych okresów odpoczynku w celu zmniejszenia zmęczenia poznawczego.

„Aby wykluczyć możliwy efekt grupowy, naukowcy mogą badać, jak pora dnia wpływa na radiologów w różny sposób, gdy zdobywają doświadczenie w projektowaniu podłużnym” – napisali autorzy badania. „Potrzebne są pełne badania eksperymentalne, aby przetestować strategie łagodzenia obserwowanego tutaj wpływu pory dnia”.

Copyright © 2022 CiociaMinnie.com