Biegowelove.pl

informacje o Polsce. Wybierz tematy, o których chcesz dowiedzieć się więcej

Polski bank centralny ponownie podniósł stopy procentowe do najniższego poziomu od 20 lat

Bank Centralny Polski ostro podniósł stopy procentowe, podejmując ponowną próbę ograniczenia wzrostu inflacji w piątym co do wielkości państwie UE.

Wzrost o 75 punktów bazowych – to druga W ciągu dwóch miesięcy i oczekiwanego przez ekonomistów wzrostu o 50 punktów bazowych – kraj Europy Środkowej podniósł stopę referencyjną do 1,25 proc.

Dzieje się to w warunkach silnej presji na Narodowy Bank Polski (NBP), aby poradzić sobie z inflacją, który zajmuje bardziej agresywne stanowisko wobec inflacji, która jest najwyższa od 20 lat i pochłania siłę nabywczą mniej zamożnych Polaków. W ubiegłym miesiącu roczna inflacja w kraju wyniosła 6,8 proc.

NBP powiedział, że wzrost inflacji był „w dużej mierze napędzany” przez „czynniki zewnętrzne pozostające poza kontrolą krajowej polityki pieniężnej”, w tym ceny surowców i energii oraz zakłócenia w globalnych łańcuchach dostaw.

Jednak w porozumieniu z polską gospodarką, która nadal wychodzi z epidemii, stwierdził, że „ryzyko inflacji w horyzoncie transferowym polityki pieniężnej rośnie” i dlatego zdecydował się działać.

Podkreślając siłę i trwałość ostatniej inflacji, NBP podwyższył prognozę inflacji na 2022 r. z 2,5 do 4,1 proc. do 5,1 i 6,5 proc., znacznie powyżej docelowego przedziału 3,5 proc.

W Europie narasta presja inflacyjna, ponieważ decyzja NBP podnosi stopy procentowe dla banków centralnych w Czechach, na Węgrzech i w Rumunii. Jednak Christine Lagarde, prezes Europejskiego Banku Centralnego, obniżyła oczekiwania rynku na podwyżkę stóp dla euro do końca 2022 roku.

Liam Beach, ekonomista z Capital Economics, zasugerował, że większy wzrost niż oczekiwano wyprowadził NBP, „najdłużej działający najgorszy w Europie Środkowej”, „z piasku”.

„Koniec Narodowego Banku Polskiego. . . Wraz z rewizją w górę prognozy inflacji, NBP traktuje walkę z inflacją poważniej, niż się spodziewaliśmy – powiedział.

„Wydaje nam się, że złe nastawienie Komitetu Polityki Pieniężnej, które było główną przeszkodą dla oszczędności monetarnych w Polsce, nie jest już istotnym czynnikiem, który otwiera przed Komitetem Polityki Pieniężnej drzwi do dalszych podwyżek stóp w nadchodzących miesiącach .

READ  Rezerwacja wojskowa do startu w Miss Supranational w Polsce

Ekonomiści z Unicredit przewidują również, że stopy NBP mogą dalej rosnąć, argumentując napięcia na polskim rynku pracy – bezrobocie Tylko 5,6 procent Wrzesień – Presja inflacyjna może być w perspektywie średnioterminowej.

„Inflacja bazowa bazowa, mierzona średnią inflacją ważoną przed epidemią Govt-19, była poza zakresem docelowym i ostatnio wzrosła do około 4,4 proc., co wskazuje, że szeroko zakrojona presja cenowa w Polsce pozostaje silna w Europie Środkowej” – napisali.

„NBP może podnieść stopę procentową do 2 procent w przyszłym roku, a nowe nominacje do Komitetu Polityki Pieniężnej wpłyną na tempo i skalę podwyżek.”