Biegowelove.pl

informacje o Polsce. Wybierz tematy, o których chcesz dowiedzieć się więcej

Polska planuje kolejny etap rozwoju HDR: polityki jądrowe

13 maja 2021 r

Ministerstwo Edukacji Narodowej i Narodowe Centrum Badań Atomowych (NCBJ) podpisały umowę na kolejną rundę prac projektowych reaktora wysokotemperaturowego chłodzonego gazem (HTGR). Porozumienie zostało podpisane wczoraj w Otwak-Świerku z udziałem ministra klimatu i środowiska Mike Curtica, ministra oświaty i nauki Prismisso Sarnek oraz dyrektora Narodowego Centrum Badań Atomowych Christopha Kurka.

(Zdjęcie: Ministerstwo Klimatu i Środowiska)

Wynika to z umowy podpisanej przez NCPJ na początku 2019 roku z Ministerstwem Energii na wsparcie rozwoju reaktorów wysokotemperaturowych (HDR) w Polsce. Jest to część uruchomionego w 2017 roku ogólnopolskiego programu Cospostratech, który zapewni 18 mln zł (4,8 mln USD) dofinansowania projektu HDGR.

Odnotowując, że NCBJ obsługuje reaktor badawczy Maria od ponad 45 lat, Sarnek powiedział: „Cieszę się, że polscy naukowcy mogą po raz kolejny zaprezentować swoje możliwości. Zapewniamy”.

Kurdika opisał wykorzystanie HDR przez Polskę jako część jej celów klimatycznych. „Ministerstwo Klimatu i Środowiska wspiera wszelkie inicjatywy, które przyczyniają się do redukcji emisji gazów cieplarnianych do atmosfery. Energia jądrowa to narzędzie, które może zaspokoić potrzeby współczesnej gospodarki i przemysłu bez szkody dla środowiska. być takim narzędziem w przyszłości – powiedział.

Ministerstwo Klimatu i Środowiska zapowiada, że ​​technologia HTR będzie sposobem na zapewnienie przemysłowi chemicznemu „zeroemisyjnego, stabilnego, bezpiecznego i taniego” ciepła i energii elektrycznej w Polsce.

„Piece wysokotemperaturowe są w stanie wytwarzać ciepło dostarczane przez nośniki w temperaturze od 600 do 1000 stopni Celsjusza. W przyszłości mogą zastąpić istniejące konwencjonalne systemy dystrybucji ciepła dla zakładów chemicznych” – powiedział, dodając, że ciepło z HTGR umożliwia również produkcję wodór do transportu.

„Innowacyjne podejście technologii HDR, uwzględniające złożoność prac i wieloletni zakres prac Centrum Energetyki i Analiz NCPJ, z których część będzie realizowana w ramach podpisanego kontraktu, w przyszłości na w pełni komercyjny przemysłowy HD w Polsce – można liczyć na uruchomienie reaktora R – podało ministerstwo.

READ  Polska i ROC awansują do ćwierćfinału jako zwycięzcy puli

Dyrektor NCPJ Christophe Curek powiedział, że NCPJ najpierw opracuje wyposażenie laboratoryjne potrzebne do badania materiałów wykorzystywanych w technologii HDR.

„Materiały na takie urządzenia muszą pracować w ekstremalnych warunkach, wysokich temperaturach, promieniowaniu neutronowym i wysokim ciśnieniu. W ramach kontraktu wykonamy również niezbędną analizę techniczną oraz symulację i analizę bezpieczeństwa przed wystąpieniem o pozwolenie na budowę elektrowni jądrowej”, powiedział.

Projekt Cospostratech HDR jest realizowany przez Ministerstwo Energii, NCPJ oraz Instytut Chemii i Technologii Atomowej. W styczniu 2018 roku raport NCPJ poinformował polski rząd, że technologia HDR stanowi niedrogie i niezawodne źródło ciepła dla krajowego przemysłu, które pomoże zmniejszyć zależność kraju od importowanego gazu. HTR mogą zmniejszyć emisje CO2 poprzez zastąpienie kotłów opalanych węglem. NCPJ zdobywa wiedzę na temat technologii HDGR dzięki współpracy z Japońską Agencją Energii Atomowej, aw styczniu 2019 roku NCPJ podpisał pięcioletnią umowę z Uniwersytetem Tokijskim o wymianie edukacji.

Rozwój energetyki jądrowej w Polsce wpisuje się w politykę rządu PEP2040, która opiera się na rozsądnej zmianie, bezemisyjnym systemie energetycznym i dobrej jakości powietrza. W ramach tej polityki Polska planuje do 2043 r. Budowę sześciu bloków jądrowych, które odejdą od węgla i zmniejszą niezawodność na importowanym gazie.

Światowe badania i pisanie wiadomości nuklearnych