Biegowelove.pl

informacje o Polsce. Wybierz tematy, o których chcesz dowiedzieć się więcej

Nowa technika stymulacji mózgu daje obiecujące wyniki u pacjentów z trudną do leczenia depresją

Nowa technika stymulacji mózgu daje obiecujące wyniki u pacjentów z trudną do leczenia depresją

Doktor Charles Weber demonstruje leczenie przezczaszkową stymulacją magnetyczną (TMS) w Lurie Clinic of Family Care Center w Denver. Źródło: Centrum Opieki Rodzinnej

Dokonując subtelnych modyfikacji już zatwierdzonej techniki stymulacji mózgu zwanej przezczaszkową stymulacją magnetyczną (TMS), naukowcy odnotowali głęboką poprawę u pacjentów z trudną do leczenia depresją.

Ogółem 66% pacjentów z dużymi zaburzeniami depresyjnymi, którzy wzięli udział w badaniu, odpowiedziało na nowe leczenie, a u 42% z nich stwierdzono ciężką remisję. Jest to znacznie więcej niż 29% wskaźnik odpowiedzi zgłoszony dla standardowego protokołu zatwierdzonego przez FDA, a także lepszy niż współczynnik odpowiedzi zgłoszony dla alternatywnych protokołów opartych na dowodach.

„Wyniki są ważne, szczególnie dla pacjentów, którzy próbowali innych metod leczenia i nie osiągnęli oczekiwanych rezultatów” – powiedziała Sabrina Segal, dyrektor ds. badań w Centrum Opieki Rodzinnej, która kierowała badaniem opublikowanym niedawno w czasopiśmie. Stymulacja mózgu.

„Nasz protokół TMS znacznie zmniejszył objawy pacjenta w porównaniu z innymi metodami i praktycznie nie powodował żadnych skutków ubocznych” – dodała.

Tylko 30-50% Spośród pacjentów, którzy leczeni są psychoterapią lub lekami, czują się całkowicie wyleczeni lub w remisji. Nawet jeśli leki są skuteczne, mogą czasami powodować działania niepożądane, od przyrostu masy ciała po impotencję, a w niektórych przypadkach mogą faktycznie pogorszyć objawy depresji.

Pacjenci, którzy bez powodzenia próbują kilku rodzajów leczenia, są często uważani za opornych na leczenie, zwłaszcza ci z dużą depresją, która jest problemem tak powszechnym, że według danych Globalna Organizacja Zdrowia.

„To jest globalna epidemia” – stwierdził dr Segal. „Mówiąc najprościej, potrzebujemy skuteczniejszych opcji leczenia i właśnie w tym zakresie TMS może wywrzeć wpływ”.

Podczas badania ponad trzydziestu pacjentów przeszło TMS w obszarze lewej przedniej części mózgu. Jest to technologia, która została już zatwierdzona przez amerykańską Agencję ds. Żywności i Leków do leczenia ciężkich zaburzeń depresyjnych. Wykazano jednak, że zapewnia znaczną redukcję objawów depresyjnych jedynie u około 29% pacjentów.

„Poszliśmy o krok dalej” – powiedział Charles L. Weber, DO, FASAM, dyrektor medyczny i założyciel Centrum Opieki Rodzinnej. „Kontynuowaliśmy tradycyjną 15-minutową stymulację lewej strony mózgu z trzema minutami krótkich serii stymulacji o wysokiej częstotliwości w obszarze po prawej stronie mózgu”.

Dodał: „Ten rodzaj stymulacji prawostronnej wiąże się z poprawą objawów związanych z lękiem i zespołem stresu pourazowego (PTSD). Dwa ostatnie badania wykazały zmniejszenie objawów depresji u osób starszych; jest to jednak pierwsze badanie wykazujące skuteczność stymulacji prawostronnej w łagodzeniu objawów depresji u młodszych dorosłych”.

Fakt, że dwóch na trzech pacjentów wykazało reakcję na to podejście i że prawie połowa osiągnęła ostrą remisję, jest tym bardziej zachęcający, że większość pacjentów w tym badaniu cierpiała również na inne schorzenia, takie jak stany lękowe i zespół stresu pourazowego.

„Potrzebne są dalsze badania w tych obszarach, ale biorąc pod uwagę nasz początkowy sukces, jesteśmy optymistami co do potencjału, zwłaszcza biorąc pod uwagę dane demograficzne tych obszarów” – stwierdził dr Segal.

Do badania włączono pacjentów, których średni wiek wynosił 42,5 lat, czyli byli o 20 lat młodsi niż w ostatnich podobnych badaniach, w których stosowano TMS do oceny wpływu na pacjentów z tzw. depresją późnego wieku.

Opracowanie nowych terapii dla młodszych pacjentów mogłoby pomóc im w znalezieniu skutecznej terapii na wcześniejszym etapie życia, znacznie zmniejszyć utratę produktywności i koszty nieudanych terapii, a także mogłoby stać się opcją dla młodych weteranów, w szczególności dla milionów, które mają trudności ze znalezieniem terapii. . Leczenie zespołu stresu pourazowego.

Przed rozpoczęciem badania każdy pacjent spisał swoje objawy za pomocą standardowej skali, gdzie 0 oznaczało brak objawów, a 27 oznaczało najcięższe objawy. Początkowo średnie wyniki pacjentów wynosiły 18,18. W trakcie badania objawy uległy poprawie, osiągając średni wynik 10,29, a pod koniec badania objawy zmniejszyły się o ponad połowę, do nieco ponad 8, a wiele z nich osiągnęło ciężką remisję.

„Robimy ogromne postępy w zrozumieniu, jak działa TMS, ale wciąż jesteśmy na etapie zerowym” – stwierdził dr Segal. „Mamy nadzieję, że pewnego dnia stanie się to metodą leczenia pierwszego rzutu dla milionów osób cierpiących na różne choroby psychiczne i oszczędzi im niszczycielskich żniw, jakie często zbierają w swoim życiu”.

więcej informacji:
Sabrina K. Segal i wsp., List do redaktora: nowe sekwencyjne dwustronne podejście do neurostymulacji w leczeniu depresji opornej na leczenie obejmujące powtarzalną przezczaszkową stymulację magnetyczną o wysokiej częstotliwości w lewej grzbietowo-bocznej korze przedczołowej i przerywanym impulsie Theta w prawej grzbietowo-bocznej korze przedczołowej, Stymulacja mózgu (2023). doi: 10.1016/j.brs.2023.11.007

Świadczone przez Centrum Opieki Rodzinnej

cytat: Nowa technika stymulacji mózgu daje obiecujące wyniki u pacjentów z trudną do leczenia depresją (2023, 30 listopada). Źródło: 30 listopada 2023 z https://medicalxpress.com/news/2023-11-brain-technique-pacjent-hard -to-leczyć depresję.html

Niniejszy dokument podlega prawu autorskiemu. Niezależnie od uczciwego obrotu w celach prywatnych studiów lub badań, żadna część nie może być powielana bez pisemnej zgody. Treść jest udostępniana wyłącznie w celach informacyjnych.

READ  Nieprawidłowy stan pacjentów jest istotnie związany z 1-roczną śmiertelnością w DLBCL